Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Bērnu zīmējumi
- Vasaras nometne, 2009
- Svētdienas skolas atvēršana, 2009
- Svētdienas skolas fotogalerijas laternu svētkos
- Vasaras nometne, 2010. Fotogalerija
- Svētdienas skolas Ziemassvētki 2010. g. 26. decembrī
- Mācību gada noslēguma balle 2011. gada 5. jūnijā
- Vasaras nometne, 2011
- Vasaras nometne, 2012
- Svētdienas skolas atklāšana 2014. gada 28. septembrī Arnolda Brūdera skatījumā
- Svētdienas skolas atklāšana 2014. gada 28. septembrī Anša Sīkas skatījumā
- Svētdienas skolas Ziemassvētki 2017. gada 17. decembrī
- Svētdienas skolas Ziemassvētki 2018. gada 30. decembrī
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Izdrukāt 

Vasaras nometne, 2010

Piecas dienas Ķesterciemā 

„Tu klusini jūru krākšanu....”- tikai daži vārdi no 65.psalma 8.panta, bet pateikts tajos tik daudz, ka piecu dienu sadraudzības nometnes laikā mums bija iespējams to nozīmi tikai apjaust, priecājoties, darbojoties un pateicoties bez mitas. Klusumā, vārda tiešā nozīmē, iebraucām Ķemeros - tas sevi lika just dažos satiktos cilvēkos, piemāju dārziņos, aizslēgtos veikalos. Man pat tīkama bija autobusa klejošana, meklējot izbraucamo ceļu līdz baznīcai, tā mums – pilsētniekiem – liekot atpūsties no lielpilsētas trokšņiem. Skaistajā, pusdienslaika karstumā snaudošajā dievnamā viens no mūsu ganiem - Jānis Tolpežņikovs - runāja par altārgleznā attēloto Jēzu, kas dziedina slimo. Kas ir šis slimais? Tā ir arī visa mūsu sabiedrība, un tai ir iespēja kļūt veselai, jo ir tāds ārsts - Kristus. Tā saka Jānis, kurš, pats otrajā profesijā strādādams medicīnā, prot tik saprotami runāt ar bērniem par Jēzu. Manās pārdomās - tas var sākties tad, kad paej nost no visa, kā ir par daudz, kad Dieva klusumu sadzirdi kā savējo, un tu vari būt to vidū, kuri sajūt ko līdzīgu. Jēzus patiešām klusina, vai tad katra lūgšana jau vien par to neliecina? Tas nav bērnu čalojošais troksnis, kas varētu traucēt klusumu. Šogad - vairāk kā citreiz - apjēdzu, ka tieši kopā ar bērniem var Dievu vislabāk iepazīt. Kāpēc? Tas ir cits stāsts, turklāt atbilde jau pašos Rakstos atrodama.

Pēc atklāšanas dievkalpojuma turpinājām ceļu un drīz jau bijām pazīstamajā Ķesterciemā, kurā šoreiz tik klusi kā pērnvasar nebija, jo te apmetušies arī citi „nometnieki”. Taču visas lietas ir labas, un šī diena pagāja, gan Veitneru ģimenes muzikālo sniegumu klausoties, gan iekārtojoties, gan peldoties, un šī dāvana solījās būt lietojama katru dienu - ne vienu reizi vien!

No mūsu draudzes šurp atbraukuši Adrians, Krists, kopā ar māmiņu Dārtu, un bērni, kuri vēl nav mūsu draudzē - Patrīcija, Kate un Ēriks. Un vēl - mūsu svētdienskolas skolotāja Ilze un jauniešu pārstāvis Guntis, kuri kopā ar Andi no Jēzus draudzes nometnē ieradās uz vienu diennakti, no darbiem izbrīvētajā laikā, lai sarīkotu augstvērtīgu nakts stafeti visai nometnei. Pēc šī pasākuma dzirdēju runas, ka TĀDA stafete gan vēl nebija bijusi nekad un rīkotāji tika nosaukti (saliekot visu dzirdēto kopā) par pirmā profesionālā līmeņa nakts stafešu specbrigādi. Tur bija gan pietiekami grūtas un pietiekami attapību prasošas aktivitātes - gan labirints, kurā komandai ar aizsietām acīm tikai viena –„redzošā”- vadībā bija jātiek līdz izejai, pie tam īstajai (ar norādēm par Gara augļiem). Gan kontrolpunkts, kurā galvenais nosacījums bija klusums, vienlaicīgi izlienot cauri auklu vijumam starp kokiem tā, lai neiešķindētos vietām pakārtie zvaniņi. Gan arī iešana pa virvi pāri „aizai”, kā arī atbildēšana uz jautājumiem par nometnes tēmu....Un visa tā vidū - iebraukšana ar īstām laivām īstos viļņos, un līdz ar to - īsta iespēja pabaidīties un pārbaudīt savu paļāvības stiprumu! Pēc tam bija ko padomāt par notikumu „mācekļi laivā kopa ar Jēzu”. Paldies Ilzītei, Guntim un Andim par šo brīnišķīgo kalpošanu, bija jūtams, ka dažu labu tieši šis notikums vilinās uz nometni arī citu gadu.

Arī šogad pie mums ciemojās R. Eimanis un R. Gobziņš, sagādājot jautrus brīžus ar dziesmām, izkustēšanos un „debesu zupas” vārīšanu un tā bija patiešām priecīga pēcpusdiena. Savukārt ceturtdien, vienlaicīgi ar ikdienas nodarbēm – svētbrīžiem, Bībeles stundām, dažādām darbnīcām, peldēšanos u.t.t. – dalībnieki pamazām gatavojās centrālajam nedēļas notikumam: nakts dievkalpojumam. Tas turpinājās ar gaismas gājienu, apstājoties dažādās vietās, arī pie vecā veikaliņa, kurš vairs nedarbojas – slēgts – kā daudz citu veikalu, skolu, u.c. cilvēkiem vajadzīgu pakalpojumu mītņu mūsu Latvijā... Dziesmas un pateicības lūgšanas skanēja arī ceļam turpinoties gar pašu jūras malu, tās deva gan spēku, gan atvairīja miegu un palīdzēja pamanīt brīnumus. Mūsu mazākos bērnus paņēma klēpī un nesa visā šai gājienā gar jūru trīs sargeņģeļiem līdzīgas būtnes – meitenes no Madlienas svētdienas skolas. Kādā bērnu dziesmā teikts –„Daudz daudz laba pasaulē ir apkārt tev, tikai acis jāatver...” -apmēram tāda sajūta bija šai naktī un arī nākamajā dienā. Tad jau arī pienāca pēdējais vakars – ar pašu veidotu dziesmu, uzvedumu un deju programmu. Bet pēdējā projām braukšanas dienā, kad notika noslēguma dievkalpojums, no Dārtas un citiem dalībniekiem es saņēmu skaistas darbnīcās pagatavotas dāvaniņas.

Vēl daudz tika piedzīvots, veikts, redzēts un saņemts šajās dienās. Pats svarīgākais nav  izteicams, jo tas paliek neredzams... Tas, kuram mācos teikt arī es: „Tu klusini jūru krākšanu, to viļņu šņākšanu un tautu trakošanu,...” (Ps.65,8). Ticu, ka klusināšana, turpinot uzticēties Dieva visvarenībai, notiek visupirms manī  pašā (un arī tevī, viņos, mūsos ).

Pa to laiku, kad tapa šis apraksts, daudz jauka ir noticis arī mūsu draudzē. Bagātinošā tikšanas ar vācu draudzes ļaudīm. Un man sirdij īpaši tuvs notikums - Roberta Feldmaņa piemiņas dievkalpojums, kura laikā no viena no audioierakstā izskanējušajām  profesora atziņām bija „lai Dievu mīlētu, tas ir jāiepazīst”. Priecājos, ka tas tiek atgādināts, sevišķi no tik īpaša Cilvēka. Saprotu, ka tā ir visupirms patiesa evaņģēlija iepazīšana. Taču viss, kas notiek šai vasarā, ļauj domāt, ka ne mazāka nozīme ir arī tam, kas notiek dzīvē, tajos notikumos, kurus draudzē (un arī ārpus tās) piedzīvojam. Tik dažādi cilvēki  tiekam „saganīti” kopā, Viņa tuvumā un Viņa klusumā . Par to visu – Pateicība !!!

 Līga Liepiņa
Svētdienas skolas skolotāja


 
1. Vienā no svētbrīžiem.
2. Kaut kā pie kafijas jātiek...!
3. Vandas darbnīcā radīta glezna.
4. Līdzās nometnes karogam klausos nezināma sveicēja sūtīto dziesmu.
5. Draudzīgā pulciņā.
6. Jānis Tolpežņikovs: „Vai mēs esam līdzīgi?”
7. Dievkalpojums. Mācītājs Gundars Ceipe
8. Noslēguma koncertā ar apbalvojumiem kronēti.
9. Adriana un Ērika atsaucība, koncertu klausoties.
10. Koncertē Veitneru ģimene.
11. Koncerta noskaņā.
12. Peldētājas Patrīcija un Kate.
13. „Cik mums te ir jauki!”
14. Adrians – jūras pētnieks.
15. Smilšu rotaļa.
16. Dārta un Kristiņš „Kuģa glābšana”
17. Jūras prieki.
18. Smilšu iepazīšana.
19. Nākamā „nometniece” – Jasmīna (vecmāmiņas klēpī).
20. Pulcējoties nakts stafetei.
21. Adrians (2. no kreisās) un Ēriks, gaidod nakts stafeti.
22. Ilzīte kopā ar mācītāju Jāni gatavojas nakts stafetei.
23. „Es vēl nepiedalos stafetē, bet es visu vēroju”
24. Guntis vada uzdevumu savā postenī.
25. Izlūkgājiens.
26. Dārta ar Kristiņu stafetes kontrolpostenī.
27. Tumsa, mežs, ātrums. Patrīcija.
28. Ilze sniedz norādījumus, dodoties jūrā.
29. Pirms iekāpšanas laivā.
30. „… vispirms jāizsmeļ ūdens”
31. Darba daudz, lai sagatavoties „jūrasbraucienam”.
32. Ēriks no jūras nebaidās.
33. „Uz priekšu” – sauc kuģa stūrmanis.
34. Kājas pavisam slapjas, gaidod krastā jūras braucējus.
  
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »