Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Anglija
- ASV
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Izdrukāt 

Ņubransvikas un Leikvudas (New Brunswick and Lakewood) latviešu evaņģēliski luteriskā draudze Ņudžersijas štatā, ASV

            Vairums latviešu bēgļu ieradās Amerikā no Vācijas bēgļu nometnēm vēlajos 40-os un agrajos 50-os gados. Daudz latviešu, kam bija iespēja apmesties uz dzīvi Ņūdžersijas štatā vai arī vēlāk šeit ieceļot, koncentrējās ap Ņubransiku, Leikvudu, Asberija Parku un Trentonu.

            Latviešu luterāņu draudze tika dibināta 1950. gada nogalē. Pirmos 17 savas pastāvēšanas gadus draudze uz dievkalpojumiem pulcējās īrētās telpās, parasti kādā no vietējām amerikāņu baznīcām. Iesākumā Ņubransvikas un Leikvudas latviešu luterāņu draudze piederēja arī pie vietējās Ņudzersijas amerikāņu luterāņu baznīcas sinodes kā tā saucamā misijas draudze. Tajā laikā amerikāņu luterāņu baznīca un jo īpaši luterāņu bēgļu atbalsta organizācija (šodien pazīstama kā Lutheran Immigration and Refugee Services jeb LIRS) sniedza ārkārtīgi lielu atbalstu bēgļiem no kara izpostītajām un arī Padomju Savienības okupētajām Eiropas teritorijām.

            Draudzes dievnams atrodas Īstbransvikā - nepilnas stundas brauciena attālumā no Ņujorkas pilsētas. Savu dievnamu draudze uzcēla pati saviem spēkiem 1967. gadā. Gan arhitekts, gan vitrāžu autors, gan paši būvētāji visi bija šīs pašas draudzes locekļi. Dievnams tika iesvētīts 1967. gada 24. septembrī piedaloties arī arhibīskapam Arnoldam Lūsim. Daži darbi pie dievnama būvniecības vēl ritēja līdz 1969. gadam. Draudzē šajos gados bija vairāk kā 400 draudzes locekļu. Draudzē darbojās arī svētdienas skola, notika jauniešu darbs. 1975. gadā tika dibināts draudzes koris, kas turpina savu darbību vēl šodien. 1985. gadā pie draudzes tiek dibināta Literārā kopa, kas arī vēl joprojām darbojas, pulcējoties kopā, lai lasītu un pārrunātu latviešu autoru darbus. Pensionāru kopa tika dibināta 1990-to gadu sākumā. Draudzes locekļu skaits gan pa šiem gadiem sarucis līdz nepilniem 200. Vecākie draudzes locekļi aiziet mūžībā, jaunākā paaudze jau pa lielākai daļai asimilējusies vietējā sabiedrībā un latviski saprot vai runā ļoti vāji.

            Pirmais Ņubransvikas un Leikvudas draudzes mācītājs bija Žanis Kristbergs. Viņš kalpoja draudzē vairākus gadu desmitus. Draudzē kalpoja arī mācītāji Imants Kuga un Kristaps Valters. Kopš 2001. gada draudzē kalpo mācītāja Ieva Pušmucāne Kineyko.

            Dievkalpojumi sākuma gados tika noturēti vairākās vietās, bet tagad palikušas divas dievkalpojumu vietas - draudzes dievnams Īstbransvikā un igauņu luterāņu dievnams Leikvudā, kur latviešu draudze pulcējas divas svētdienas mēnesī. Kopā ik mēnesi draudzē notiek četri latviešu un viens angļu valodas (kopš 2003. gada) dievkalpojums, vēl papildus dievkalpojumi vai svētbrīži notiek arī visos nozīmīgajos baznīcas svētkos un piemiņas reizēs. Draudzē notiek regulāras Bībeles stundas, uz kurām draudzes locekļi pulcējas gan draudzes dievnamā, gan Leikvudā kādā no draudzes locekļu mājām. Reizi nedēļā satiekas arī draudzes lūgšanu grupa, kas aizlūdz par draudzes locekļiem un arī visiem citiem, ko vien zinām un kam ir kāda īpaša rūpe, kas slimi vai kādu citu grūtību piemeklēti, utt. Ik gadus augusta mēnesī notiek kapu svētki trīs kapsētās, kur apglabāti vairums no mūžībā aizgājušajiem draudzes locekļiem.

             Katru pavasari notiek draudzes pavasara svētki, ko rīko Leikvudas novada dāmu komitejas locekles. Šie svētki notiek Ņūdžersijas latviešu biedrības īpašumā "Priedainē". Tos ievada svētbrīdis, seko priekšlasījums par kādu interesantu tēmu, pusdienas un loterijas izloze. Līdzīgi vienu svētdienu ik septembri draudze pulcējas uz Dārza svētkiem, ko rīko Ņubransvikas novada dāmu komitejas locekles. Pēc dievkalpojuma draudzes locekļi pavada jauku kopīgu pēcpusdienu laukā pie dievnama, kur koku paēnā klāti galdi, gatavotas īpašas pusdienas, un kur var arī labi izdziedāties, ja kāds no draudzes locekļiem paņēmis līdzi savu akordeonu. Draudze arī savu Ziemassvētku ieskaņas sarīkojumu rīko "Priedainē", kur pēc svētbrīža draudzes koris dzied Ziemassvētku dziesmas, notiek arī bērnu priekšnesumi, ziemassvētku vecīša viesošanās, pusdienas, un loterijas izloze. Reizi gadā (parasti janvāra mēnesī) notiek ārmisijas dienas dievkalpojums, pēc kura draudzes dāmu komiteja rīko pusdienas līdzekļu vākšanai LELBA ārmisijas darbam Indijā. Visos pārējos augšminētajos pasākumos savāktie līdzekļi tiek izlietoti palīdzības un atbalsta darbam, ko mūsu draudze un draudzes dāmu komiteja veic gan šeit uz vietas, gan Latvijā, atbalstot Latvijas Sarkanā Krusta zupas virtuvi, vairākas draudzes (ieskaitot arī māsu draudzi Nītaurē) Latvijā, Diakonijas centra ielas bērnu palīdzības fondu, bērnu nometnes, Latvijas mācītāju veselības apdrošināšanu, atsevišķas maznodrošinātās ģimenes Latvijā, u. tml.

Pēdējos gados esam priecīgi aicināt savā vidū arī tautiešus, kas iebrauc Amerikā, šeit studē vai strādā un vēlas piedalīties latviešu draudzes dzīvē.

Ņubransvikas un Leikvudas 
latviešu luterāņu draudzes 
mācītāja 
Ieva Pušmucāne Kineyko
 


Mūsu baznīcas adrese:
Latvian Lutheran Church
12 Gates Ave., East Brunswick, NJ 08816, USA

 

 
 

Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »