Draudze
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
- Tēvreize
- Lūgšanas
- Tautas lūgšana "Dievs, svētī Latviju"
- Dievkalpojumu kārtība
- Apustuļu ticības apliecība
- Nīkajas ticības apliecība
- Laudamus
- Baušļi
- Par Mārtiņu Luteru
- Mārtiņa Lutera Mazais Katehisms
- Mārtiņa Lutera 95 tēzes
- Māc. Jānis Bitāns "Dvēseles spogulis"
- Sprediķi
- Dziesmas
- Stāsta draudzes locekļi
- Garīga satura raksti
- Draudzes locekļu jaunrade
- Zvaigznes diena
- Lieldienas
- Vasarsvētki
- Ziemassvētki
- Baznīcu naktis
- Baznīcas dienas Cēsīs, 2014
- Iesakām izlasīt un apskatīt!
- "Svētdienas Rīts"
- Reformācijai - 500
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Izdrukāt 
Tas palīdz!

Pārbaudījums - žēlastības zīme

Modris Plāte, prāvests 

"Jēzus sacīja: Sīmani, Sīmani, redzi, sātanam ļoti iegribējies jūs sijāt kā  kviešus. Bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un, kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus!" Bet tas viņam sacīja: "Kungs, es esmu gatavs ar tevi iet cietumā un nāvē." Bet viņš sacīja: "Es tev saku, Pēteri, gailis šodien vēl nebūs dziedājis, kad tu jau trīsreiz būsi liedzies, ka tu mani pazīsti."

                                                /Lk.22:31 - 34/ 

Šī rakstu vieta atklāj mazu daļu no Jēzus sarunām ar mācekļiem Zaļajā Ceturtdienā pēc Svētā Vakarēdiena. Bet šobrīd mums Klusās nedēļas notikumi ir vēl diezgan tālu priekšā, tāpēc mums kaut kas cits svarīgs šajā sarunā jāsaklausa.

Jēzus uzrunā savu mācekli tieši - Sīmani, Sīmani. Viņš uzrunā mūs tieši, Viņš meklē mūs uzrunāt pavisam personīgi. Zīmīgi, ka Sīmanis ir cilvēks, kam Jēzus devis vēl citu – ne vecāku dotu vārdu. Pēteris – grieķiski PETROS, latviski – klints. Bet dažreiz Jēzus viņu tomēr nosauc īstajā vārdā. Kāpēc dažreiz vecajā un dažreiz jaunajā? To varam nojaust. Ko tad Jēzus Sīmanim pasaka? Viņš pasaka īstenībā vienkāršu lietu, ko mēs šodienas valodā varētu izteikt aptuveni tā: "Ņem vērā to, kas, ļoti iespējams, ar tevi notiks." Tavā dzīvē tuvojas pārbaudījumu laiks. Un, ļoti iespējams, ka tu smagi kritīsi. Bet Jēzus saka: "Es esmu par tevi, es esmu par jums, es esmu tavā pusē." Es esmu lūdzis par tevi, lai tu izietu cauri šim smagumam, lai tu varētu piecelties. Dzirdējām – Pēteris negrib to pieņemt. Viņš saka: "Kungs, es esmu gatavs iet ar Tevi cietumā un pat nāvē." Briesmas viņš gan nojauš, bet viņš ir, kā daždien mēs, drošs par sevi un pašpārliecināts. Izrādās, ka viņa vārdiem nav seguma. "Saku tev, Pēteri, vēl gailis nebūs trīs reizes dziedājis, tu būsi atkal tikai Sīmanis" – tu būsi atkāpies no sava vārda, no savas klints. Mēs varam mēģināt vēl citādi izteikt šos Jēzus vārdus. Kamēr tu paļaujies uz sevi, tu piedzīvosi dziļas sāpes, tu zemu kritīsi, un tev būs jāiet cauri nesaudzīgai pārvērtēšanas stundai. Tā ir patiesība, kas tev, Pēteri, jāzina. Tāda cieta patiesība. Un Jēzus saka to ar lielu mīlestību. Tā mēs drīkstam teikt arī cietas un neērtas patiesības, ja mēs to darām ar mīlestību. Un Viņš piebilst: "Es esmu par tevi aizlūdzis." Lūk, starp citu arī mūsu aizlūgšanas pamatojums. Tad, kad tu piecelsies, Jēzus saka, tad tu vairs nerēķināsies ar sevi, ar savu spēku un varēšanu vien, bet tu paļausies uz mani. Tu – krišanas pieredzes, zaudējuma pieredzes cilvēk. Un tad tu varēsi stiprināt tos citus – savus brāļus.

Lūk, pavisam vienkārši: kad mēs esam zināmu laiku kaut ko no dievišķajām patiesībām mācījušies, apguvuši – tāpat kā jebkurā mācību iestādē, tā visā mūsu dzīvē – tad, kad mēs zināmu laiku to esam darījuši, nāk pārbaudījums. Tad nāk laiks, kad mums jārēķinās ar tumsas uzbrukumu, ko šeit Jēzus sauc par sātana sijāšanu. Tad nāk mūsu Golgāta, mūsu krusta stunda, mūsu "būt vai nebūt" Jēzus māceklim. Ja Jēzus Golgātā būtu glābis sevi, tad Viņš nebūtu mūsu Pestītājs. Lūk, šī ir tā "būt vai nebūt" robeža Kristus māceklim. Sātanam ļoti iegribējies sijāt. Sijāt, teiksim citādi – pārbaudīt. Tas netiek aizkavēts, tur Dievs neiejaucas, to pieļauj, to neaiztur, tas notiek, tas ir kaut kas mums nepieciešams. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs ārēji gludā, mierīgā dzīvē neiegūstam. Varbūt, ka dažreiz ir grūti saprast šo Dieva pedagoģiju. Ka smagi pārbaudījumi var būt kā Viņa lielas žēlastības zīme. Ka tiek pieļauts, ka mums ir grūti, ka mēs klūpam, ka mums tā kā Pēterim ar savu labo apņēmību vien nepietiek. Tomēr ir vēl kaut kas ārpus mums. Debesis, kas ir nomodā. Jēzus, kurš aizlūdz. Žēlastība, kas darbojas. Atcerieties stāstu par pazudušo dēlu! Lai mēs pēc visām sāpēm pieceltos atjaunoti, stiprināti un šķīstīti, un varētu sacīt – tie smagie kritieni, tie ir bijuši par lielu svētību. Jo vajadzēja sabrukt ilūzijām, ka pats ar savu spēku es uzkāpšu, iekarošu Debesis. Bet mēs ļoti gribam būt ar Jēzu, mēs sniedzamies pēc Pestītāja. Mēs to nevaram, nespējam, mēs grimstam. Tad Viņš nāk, pieceļ – tā kā Pēteri, ar vienu vienīgu skatienu. Nevis mēs glābām sevi, bet no Viņa nāca žēlastība. Lūk, ja mēs tam esam gājuši cauri, tad mēs varam stiprināt cits citu. Tad – nevis tad, kad nākam no gludas, mierīgas dzīves, no ziedošiem puķu laukiem. Bet tad, kad augšāmceļamies no sātana sijāšanas vējiem. Lai Dievs to svētī! Āmen. 

(Sprediķis teikts Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. lut. baznīcā 2000. gada 12. martā, 6. Svētdienā pirms Lieldienām)


 
 Iesūtīts: 2009.10.09
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »