Draudze
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
- Tēvreize
- Lūgšanas
- Tautas lūgšana "Dievs, svētī Latviju"
- Dievkalpojumu kārtība
- Apustuļu ticības apliecība
- Nīkajas ticības apliecība
- Laudamus
- Baušļi
- Par Mārtiņu Luteru
- Mārtiņa Lutera Mazais Katehisms
- Mārtiņa Lutera 95 tēzes
- Māc. Jānis Bitāns "Dvēseles spogulis"
- Sprediķi
- Dziesmas
- Stāsta draudzes locekļi
- Garīga satura raksti
- Draudzes locekļu jaunrade
- Zvaigznes diena
- Lieldienas
- Vasarsvētki
- Ziemassvētki
- Baznīcu naktis
- Baznīcas dienas Cēsīs, 2014
- Iesakām izlasīt un apskatīt!
- "Svētdienas Rīts"
- Reformācijai - 500
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Izdrukāt 

Par Mārtiņu Luteru

Dzimšanas datums: 10.11.1483 

Miršanas datums: 18.02.1546 

Papildus vārdi: Мартин Лютер, Martin Luther, Mārtiņš Luters

Kategorijas: FilozofsMācītājsTeologs

‍                         Tautība: vācietis

Mārtiņš Luters (vācu: Martin Luther; 1483. gada 10. novembris — 1546. gada 18. februāris) bija katoļu augustīniešu ordeņa mūks, mācītājs, teologs, profesors, baznīcas reformu ideologs. Viņa mācība rosināja Reformāciju, tā kļuva par pamatu luterisma un protestantisma tradīcijām, kā arī lielā mērā Rietumu civilizācijas kultūrvēsturiskai kopībai.

Mārtiņš Luters dzimis 1483. gada 10. novembrī Eislēbenē Hansa un Margarētas Luteru ģimenē. 1484. gadā ģimene pārcēlās uz Mansfeldu, kur Lutera tēvs bija vara raktuvju līdzīpašnieks.

Pēc tēva vēlmes Luters skolojās Magdeburgā un Eizenahā un 1505. gadā uzsāka jurisprudences studijas Erfurtes universitātē. Tomēr drīz vien, "pievēršanās pārdzīvojuma" rezultātā (viņam blakus zemē iespēra zibens), viņš pameta studijas un iestājās Erfurtes augustīniešu eremītu klosterī.

1508. gadā Luters pārcēlās uz Vitenbergas Universitāti.

1510. gadā ordeņa vikāra Johana fon Štaupica uzdevumā Luters apmeklēja Romu.

1512. gadā Luters ieguva teoloģijas doktora grādu un 1513. gadā sāka strādāt par pasniedzēju- Bībeles izskaidrošanas maģistru (profesoru).

1514. gadā Luters kļuva par sludinātāju pilsētas baznīcā.

Iespējams, ka viena no pirmajām luterisma idejām bijusi paša Lutera fundamentālā atklāsme, ka Dievs nav soģis katram kļūmīgam cilvēka solim, kā to parasti interpretēja tā laika baznīca.[nepieciešama atsauce] Tieši otrādi — Dievs ir tas, kurš piedod un atlaiž grēkus, ja tie tiek neliekuļoti nožēloti. Ne svētie tēvi, pat ne baznīca kopumā, bet tikai paša cilvēka patiesa ticība ir nosacījums viņa dvēseles glābšanai. Tieši šādu Dieva būtību un paša cilvēka individuālo attieksmi pret to Luters arī sāka sludināt Vitenbergā, iegūstot šeit vispārēju atzīšanu. No šāda viedokļa pilnīgi absurda vai pat amorāla sāka izskatīties Romas Katoļu baznīcas īstenotā indulģenču tirgošanas politika. Tā drīzāk bija uzskatāma par šaubīgu naudas izspiešanas veidu no cilvēkiem, jo kādēļ gan viņiem būtu jāmaksā par grēku piedošanu, ja Dievs, būdams visžēlīgs to dara tāpat, cilvēkam nožēlojot savus grēkus?

1516. gadā uz tuvējo Brandenburgu tika nosūtīts dominikāņu mūks Johans Tetcels lai tirgotu indulgences. Tas pamudināja Luteru sacerēt deviņdesmit piecas tēzes, kuras viņš 1517. gadā aizsūtīja Brandenburgas bīskapam un Maincas arhibīskapam. Pēdējais tās nosūtīja uz Romu, ar lūgumu aizliegt Luteram par šo tēmu sprediķot. Populārā epizode par tēžu piesišanu pie Vitenbergas klostera baznīcas durvīm 31. oktobrī mūsdienās bieži tiek apšaubīta.[1] Tēzes tika pārtulkotas vāciski, iespiestas un izplatītas. Gada beigās tās jau zināja visa Vācija.

Savukārt Luters meklēja Bībelē argumentus savām tēzēm, un šajos meklējumos nāca pie jauniem atklājumiem un atziņām, kas padarīja lielāku plaisu starp viņu un Baznīcu. Lutera acīs apšaubāmas kļūst ne tikai Baznīcas tiesības piedot grēkus, bet arī pats pāvesta varas harismātiskums, koncilu nemaldība un Baznīcas hierarhu autoritāte.

1520. gada 15. jūnijā pāvests nosūtīja Luteram bullu, piedraudot viņu izslēgt no baznīcas, ja viņš neatteiksies no saviem uzskatiem.

1520.g. 10. decembrī Luters publiski sadedzināja pāvesta bullu.

1521.g. 3. janvārī Luters tika izslēgts no baznīcas. Luteram draudēja nopietnas nepatikšanas, iespējams pat nāvessods, ja ne Saksijas kūrfirsta Frīdriha III aizstāvība, kurš gan nebija Lutera mācības piekritējs, taču nevēlējās zaudēt slaveno profesoru - vienu no populārākajām un atzītākajām savas kūrfististes personībām.

1521. gada sākumā Vormsā tika sasaukts Svētās Romas impērijas reihstāgs.

1521.g. 18. aprīlī Luters stājās tā priekšā. Uz Luteru kārtējo reizi tika izdarīts spiediens lai viņš atteiktos no saviem uzskatiem. Kad viņš atteicās to darīt, viņš tika pasludināts ārpus likuma un viņa darbus pavēlēts iznīcināt. Atpakaļceļā no Vormsas tika noorganizēta Lutera pazušana un paslēpšanās Vartburgas pilī. Šeit Luters pavadīja gandrīz gadu un iztulkoja vācu valodā Jauno Derību.

1522. gadā Luters atgriezās Vitenbergā un uzsāka dievkalpojumu reformu, padarot tos brīvākus un nepiespiestākus.

Lutera mācību atbalstīja plaši iedzīvotāji slāņi- zemnieki, pilsētnieki, kā arī daļa aristokrātijas, jo daudziem nepatika nesamērīgā baznīcas tieksme pēc greznības, bet garīdzniecības morālā degradācija diskreditēja arī feodāļu varu. Līdz ar to kristietība Eiropā Lutera mācības rezultātā izrādījās sašķelta. Romas pāvests bija spiests piekāpties un ne tikai atzīt reliģisko plurālismu, bet uzsākt arī pašas katoļu baznīcas reformēšanu (Kontrreformācija), jo arī Eiropas karaļu un hercogu atbalsts un lojalitāte tam bija svarīgi. Parādījās populārs Lutera mācības simbolisks apzīmējums — .

"Luters gāza no troņa pāvestu un tā vietā iecēla Bībeli"

1525. gada 15. jūnijā, Luters apprecējās ar bijušo cisterciešu mūķeni Katrīnu fon Boru. Turpmākos gadus viņš bija aizņemts jaunās baznīcas organizēšanā, kā arī piedalījās Vecās Derības tulkošanā. Visa Bībele vācu valodā tika izdota 1534. gadā.

1530. gadā Luters atzina Filipa Melanhtona sarakstīto Augsburgas ticības apliecību.

Lutera saistība ar Latviju

Rīgas rātes sekretārs Johans Lomillers 1522. gada 20. augustā Luteram nosūtīja vēstuli, kurā lūdza viņu kļūt par apustuli Paulu arī "Livonijai, kas ir galējā zeme Eiropas ziemeļos un kristīgajai pasaulei līdz šim gandrīz nepazīstama".[2]

1523. gadā Luters nosūtīja uz Rīgu vēstījumu "Izmeklētajiem mīļajiem Dieva draugiem, visiem kristiešiem Rīgā, Rēvelē un Tērbatā Līvzemē, maniem mīļajiem kungiem un brāļiem iekš Kristus".

Savu 1524. gadā Vitenbergā iznākušo darbu ar Bībeles 127. psalma skaidrojumu viņš veltīja Rīgai un Livonijai. Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā ir saglabājies Mārtiņa Lutera cirkulārs "Visu vācu zemes pilsētu rātskungiem, ka viņiem jāiekārto un jāuztur kristīgas skolas" (1524).

Lībekas Doma baznīcas dekāna J. Branda pierakstos ir norāde, ka jau Lutera dzīves laikā Rīgas latviešu draudze lietojusi 1525. gadā latviski pārtulkoto luterāņu katķismu, bet tas nav saglabājies.[3]

 Дата рождения: 10.11.1483 (еще в этот день)
Дата смерти: 18.02.1546 (еще в этот день)
Имя при рождении, (в т.ч., до замужества ): Martin Luther [ˈmaʁtin ˈlʊtɐ
Категории: Священник, пасторТеологФилософ
Национальность: немец
Кладбище: (Указать кладбище)

Ма́ртин Лю́тер (нем. Martin Luther [ˈmaʁtin ˈlʊtɐ]; 10 ноября 1483, Айслебен, Саксония — 18 февраля 1546, там же) — христианский богослов, инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма.

Мартин Лютер родился в семье Ганса Лютера (1459—1530) — бывшего крестьянина, перебравшегося в Эйслебен (Саксония) в надежде на лучшую жизнь. Там он поменял профессию, занявшись горным делом в медных рудниках. После рождения Мартина семья переехала в горный городок Мансфельд, где отец стал зажиточным бюргером.

В 1497 году 14-летнего Мартина родители отвели во францисканскую школу города Марбург. В эти времена Лютер с друзьями зарабатывали на хлеб пением песен под окнами набожных обывателей. В 1501 году по решению родителей Лютер поступил в университет в Эрфурте. Дело в том, что в те времена все бюргеры стремились дать своим сыновьям юридическое высшее образование. Но ему предшествовало прохождение так называемого курса «свободных искусств». В 1505 году Лютер получил степень магистра свободных искусств и приступил к изучению юриспруденции. Тогда же, против воли отца он поступил в Августинский монастырь в Эрфурте.

Существует несколько точек зрения, объясняющих такое неожиданное решение. Первая — угнетенное состояние вследствие «сознания своей греховности». Вторая гласит о том, что однажды Лютер попал в сильную грозу, и был настолько напуган, что дал обет монашества. Третья говорит о чрезвычайной строгости родительского воспитания, которую Лютер не смог пережить. На самом деле причину надо искать в окружении Лютера и в бытовавшем тогда в бюргерской среде колебании умов. На решение повлияло и знакомство со многими участниками кружка гуманистов. Лютер позже описывал свою монашескую жизнь как очень сложную, но тем не менее он был примерным монахом и с огромной тщательностью выполнял все свои задания. Лютер вступил в Августинский орден в Эрфурте. За год до этого должность викария ордена получил викарий Иоанн Штаупитц, впоследствии ставший другом Мартина. Лютер принял монашеский обет в 1506 году, а в 1507 году был посвящён в священники.

 

В 1508 году Лютера отправили преподавать в новый университет в Виттенберге. Там он впервые ознакомился с работами блаженного Августина. Среди его учеников был в частности Эразм Альберус. Лютер одновременно преподавал и учился, чтобы получить степень доктора теологии.

В 1511 году Лютера отправили в Рим по делам ордена. Поездка произвела на молодого богослова неизгладимое впечатление. Именно там он впервые столкнулся и увидел воочию развращенность римско-католического клира. В 1512 году он получил степень доктора богословия. После этого Лютер занял должность профессора теологии вместо Штаупитца.

Лютер постоянно ощущал себя в состоянии подвешенности и невероятной слабости по отношению к Богу, и эти переживания играли значительную роль в формировании его взглядов. В1509 году Лютер читал курс о «Сентенциях» Петра Ломбардского, в 1513-1515 годах — о псалмах, 1515-1516 годах — о послании к Римлянам, в 1516-1518 годах — о посланиях к Галатам и к Евреям. Лютер кропотливо изучал Библию, а помимо своих обязанностей преподавателя он являлся смотрителем 11 монастырей и проповедовал в церкви.

Лютер говорил, что он постоянно пребывает в состоянии ощущения греха. После сильного кризиса Лютер открыл для себя иную интерпретацию посланий св. Павла. "Я понял, " — писал он, — «что божественную праведность мы получаем последствием самой веры в Бога и благодаря ей, тем самым милостивый Господь оправдывает нас последствием самой веры». При этой мысли Лютер, как он сказал, почувствовал, что он родился вновь и через открытые врата вступил в рай. Представление о том, что оправдание верующий получает благодаря своей вере в милость Бога, Лютер разработал в 1515-1519 годах.

 

18 октября 1517 года папа Лев Х выпускает буллу об отпущении грехов и продаже индульгенций в целях «Оказания содействия построению храма св. Петра и спасения душ христианского мира». Лютер взрывается критикой роли церкви в спасении, которая выражается 31 октября 1517 года в 95 тезисах. Тезисы были также отправлены епископу Бранденбургскому и архиепископу Майнцскому. Стоит добавить, что выступления против папства были и раньше. Однако они носили несколько другой характер. Возглавленные гуманистами выступления против индульгенции рассматривали проблему с точки зрения человечности. Лютер же критиковал догмы, то есть христианский аспект учения. Слух о тезисах распространяется молниеносно и Лютера вызывают в 1519 году на суд и, смягчившись, на Лейпцигский диспут, куда он является, несмотря на судьбу Яна Гуса, и в диспуте выражает сомнение в праведности и непогрешимости католического папства. Тогда Папа Римский Лев X предает Лютера анафеме; в 1520 годубуллу проклятия составил Пиетро из дома Аккольти (в настоящее время католическая церковь планирует его «реабилитировать»). Лютер публично сжигает во дворе Виттенбергского университета папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви и в обращении «К христианскому дворянству немецкой нации» объявляет, что борьба с папским засильем является делом всей немецкой нации.

Папу Римского поддерживает император Карл, и Лютер ищет спасения у Фридриха Саксонского в замке Вартбург (1520—1521). Там ему якобы является дьявол, но Лютер приступает к переводу Библии на немецкий язык.

В 1525 году 42-х летний Лютер связывает себя узами брака с 26-летней бывшей монахиней Катариной фон Бора. В браке у них родилось шесть детей.

Во время Крестьянской войны 1524—1526 годов Лютер выступил с резкой критикой бунтовщиков, написав «Против убийственных и грабящих орд крестьян», где назвал расправу с зачинщиками беспорядков богоугодным делом.

В 1529 году Лютер составляет Большой и Малый Катехизис, которые были положены во главу угла Книги Согласия.

В работе Аугсбургского рейхстага 1530 года Лютер не участвовал, позиции протестантов на нём представлял Меланхтон. Последние годы жизни Лютера были омрачены хроническими недугами. Он умер в Айслебене 18 февраля 1546 года.

 

Согласно Максу Веберу, лютеранская проповедь не только дала толчок Реформации, но послужила поворотным моментом в зарождениикапитализма и определила дух Нового Времени.

В историю немецкой общественной мысли, Лютер вошёл и как деятель культуры — как реформатор образования, языка, музыки. В 2003 году по результатам опросов общественного мнения Лютер стал вторым великим немцем в истории Германии. Он не только испытал на себе влияние культуры Возрождения, но в интересах борьбы с «папистами» стремился использовать народную культуру и многое сделал для её развития. Большое значение имел выполненный Лютером перевод на немецкий язык Библии (1522—1542), в котором ему удалось утвердить нормы общенемецкого национального языка. В последней работе ему активно помогал его преданный друг и соратник Иоганн-Каспар Аквила.

 

Основополагающие принципы учения Лютера: sola fide, sola gratia и sola Scriptura (спасение только верой, благодатью и Библией).

Одним из центральных и востребованных положений философии Лютера считается концепция «призвания» (нем. Berufung). В противоположность католическому учению о противопоставлении мирского и духовного, Лютер полагал, что и в мирской жизни на профессиональном поприще осуществляется благодать Бога. Бог предназначает человека к определённому виду деятельности посредством вложенного таланта или способности и долг человека прилежно трудиться, исполняя свое призвание. Причем в глазах Бога нет труда благородного или презренного.

Труды монахов и священников, какими бы тяжкими и святыми они ни были, ни на йоту не отличаются в глазах Бога от трудов крестьянина в поле или женщины, работающей по хозяйству

Сама концепция «призвания» появляется у Лютера в процессе перевода фрагмента Библии на немецкий язык (Сирах 11:20-21): «пребывай в труде (призвании) своем»

 Бугенхаген проповедует на похоронах Лютера

Основной мыслью тезисов было показать, что священники не являются посредниками между Богом и человеком, они лишь должны направлять паству и являть собой пример истинных христиан. «Человек спасает душу не через Церковь, а через веру» — писал Лютер. Он опровергал догмат божественности личности папы, что было ярко продемонстрировано в дискуссии Лютера со знаменитым богословом Иоганом Экком в 1519 году. Опровергая божественность папы, Лютер ссылался на греческую, т.е православную церковь, которая также считается христианской и обходится без папы и его безграничных полномочий. Лютер утверждал непогрешимость Священного Писания, а авторитет Священного предания и соборов ставил под сомнение.

Лютер учил, что «мёртвые ничего не знают» (Эккл. 9:5). Кальвин возражает против него в своем первом теологическом труде «Сон душ» (1534).

Относительно антисемитизма Лютера (выраженного в работе «О евреях и их лжи») существуют различные точки зрения. Одни считают, что антисемитизм был личной позицией Лютера, которая никак не повлияла на его теологию и была лишь выражением общего духа времени. Другие, например Даниэль Грубер, называют Лютера «теологом холокоста», полагая, что частное мнение отца-основателя конфессии не могло не повлиять на умы неокрепших верующих впоследствии и даже могло способствовать распространению нацизма среди части лютеран Германии. Вместе с тем известно, что в начале своей проповеднической деятельности Лютер был свободен от антисемитизма. Он даже написал в 1523 году памфлет «Иисус Христос был рожден евреем». Однако впоследствии Лютер осуждал, скорее не евреев, а иудаизм за отрицание Троицы, посему он призывал изгнать иудеев и разрушить их синагоги, что вызвало впоследствии симпатии Гитлера. Хрустальная ночь была названа нацистами празднованием дня рождения Лютера.

 

Лютер хорошо знал историю и теорию музыки; его любимыми композиторами были Жоскен Депре и Л. Зенфль. В своих трудах и письмах он цитировал средневековые и ренессансные трактаты о музыке (трактаты Иоанна Тинкториса почти дословно).

Лютер — автор предисловия (на латыни) к сборнику мотетов (разных композиторов) «Приятные созвучия... для 4 голосов», выпущенному в 1538 немецким издателем Георгом Рау. В этом тексте, неоднократно переиздававшемся в XVI веке (в т.ч. в немецком переводе) и получившем (позднее) название «Похвала музыке» («Encomion musices»), Лютер даёт восторженную оценку имитационно-полифонической музыке с основой на cantus firmus. Кто неспособен оценить божественную красоту такой изысканной полифонии, «тот недостоин называться человеком, и пусть слушает, как кричит ишак и хрюкает свинья». Помимо того, Лютер написал предисловие (на немецком) в стихах «Frau Musica» к небольшой поэме Иоганна Вальтера (1496–1570) «Lob und Preis der löblichen Kunst Musica» (Wittenberg, 1538), а также ряд предисловий к песенникам разных издателей, вышедшим в 1524, 1528, 1542, 1545 годах, где излагал свои взгляды на музыку как исключительно важную, неотъемлемую составляющую обновлённого культа.

В рамках богослужебной реформы ввёл общинное пение строфических песен на немецком языке, позже названных обобщённо протестантским хоралом:

Еще я хочу, чтобы у нас было как можно больше песен на родном языке, которые люди могли бы петь во время мессы, непосредственно после градуала и после Sanctus и Agnus Dei. Ибо несомненно, что изначально все люди пели то, что сейчас поет только хор [клириков].

— Formula missae

Предположительно с 1523 года Лютер принял непосредственное участие в составлении нового обиходного репертуара, сам сочинял стихи (чаще пересочинял церковные латинские и светские прототипы) и подбирал к ним «благопристойные» мелодии — как авторские, так и анонимные, в том числе из репертуара римской католической церкви (см. также Контрафактура). Например, в предисловии к сборнику песен для погребения усопших (1542) он писал:

Мы ради доброго примера отобрали красивые мелодии и песни, использовавшиеся при папстве для всенощных бдений, заупокойных месс и погребений <...> и напечатали некоторые из них в этой книжице, <...> но снабдили их другими текстами, чтобы воспевать артикул о воскресении, а не чистилище с его муками и удовлетворением за грехи, в котором умершие не могут почить и найти успокоение. Сами песнопения и ноты [католиков] дорогого стоят, и было бы жаль, если бы всё это пропало втуне. Однако нехристианские и несуразные тексты или слова должны уйти прочь.  Предисловие Мартина Лютера к первому сборнику протестантских хоралов, т.наз. «Виттенбергскому песеннику» (1524)

Вопрос о том, насколько велик персональный вклад Лютера в музыку протестантской церкви, на протяжении веков неоднократно пересматривался и остался дискуссионным. Некоторые церковные песни, написанные Лютером при активном участии Иоганна Вальтера, вошли в первый сборник четырёхголосных хоральных обработок «Книжечка духовных песнопений» (Виттенберг, 1524). В предисловии к нему (см. приведённое факсимиле)  Лютер писал:

То, что пение духовных песен хорошее и богоугодное дело, очевидно всякому христианину, ведь не только пример пророков и царей Ветхого завета (которые славили Бога песнями и инструментальной музыкой, стихами и на всевозможных струнных инструментах), но и особый обычай псалмопения был известен всему христианству с самого начала. <...> Поэтому для начала, чтобы поощрить тех, кто может сделать это получше, я вместе с несколькими другими [авторами] составил несколько духовных песен. <...> Они положены на четыре голоса потому только, что я очень хотел, чтобы молодежь (которой так или иначе придется обучаться музыке и другим подлинным искусствам) обрела нечто, с помощью чего она могла бы отставить прочь любовные серенады и похотливые песенки (bul lieder und fleyschliche gesenge) и вместо них научиться чему-то полезному, и притом чтобы благо сочеталось со столь желанной для молодых приятностью.

Хоралы, которые традиция приписывает Лютеру, вошли и в другие первые сборники (одноголосных) церковных песен протестантов, которые были напечатаны в том же 1524 году в Нюрнберге и в Эрфурте.

 Автограф знаменитой церковной песни Мартина Лютера Ein' feste Burg

Известнейшие хоралы, сочинённые самим Лютером — «Ein feste Burg ist unser Gott» («Господь наш — оплот», сочинён между 1527 и 1529) и «Von Himmel hoch, da komm ich her» («Схожу с высот небесных я»; в 1535 сочинил стихи, подложив их под шпильманскую мелодию «Ich komm’ aus fremden Landen her»; в 1539 сочинил к стихам собственную мелодию). Всего Лютеру ныне приписывают сочинение около 30 хоралов. Стремясь к простоте и доступности богослужения, Лютер установил новое общинное пение строго диатоническим, с минимальным распевом (использовал преимущественно силлабику) — в противовес григорианскому хоралу, в котором много пышной мелизматики, требующей профессионализма певчих. Месса и службы оффиция (прежде всего вечерня с магнификатом), унаследованные от католиков, распевались как на стандартные латинские тексты, так и по-немецки. При этом заупокойную мессу и другие пышные ритуалы, которые практиковались католиками в богослужении об умерших, Лютер упразднил.

Труды, важнейшие для понимания богослужебной реформы Лютера,— «Формула мессы» («Formula missae», 1523) и «Немецкая месса» («Deutsche Messe», 1525-1526). В них даны 2 литургические формы (на латинском и немецком языках), которые не были взаимоисключающими: латинские песнопения могли совмещаться с немецким хоралом внутри одной службы. Богослужение полностью на немецком языке практиковалась в небольших городах и деревнях. В крупных городах, располагавших латинскими школами и университетами, макароническая протестантская месса была нормой.

Лютер не возражал против использования в церкви музыкальных инструментов, в особенности органа.

 wikipedia

google‍Pārpublicēts no: http://nekropole.info/lv/person/view?id=26898
 
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »