Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

770. Par LELB 27. Sinodi
Iesūtīts: 2016.02.26 11:19 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

“Turiet sāli sevī un mieru savā starpā." Mk 9: 50b
 
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas

draudžu padomēm

 

Par LELB 27. Sinodi

 

Brāļi un māsas Kristū!

Kā jūs zināt, LELB 27.Sinode notiks 2016. gada 3. un 4. jūnijā Rīgas Domā.

Aicinām katru iesaistīties, lai Sinode ir draudžu un mācītāju vienojošs pasākums, kas kalpo mūsu Baznīcas izaugsmei un sadraudzībai.

Ar šo vēstuli vēlamies jums atgādināt, ka saskaņā ar LELB Satversmes 70.pantu Sinodes dalībnieki ir: arhibīskaps, bīskapi, Virsvaldes locekļi, prāvesti, draudžu mācītāji un palīgmācītāji, mācītāju pienākumu izpildītāji un draudžu delegāti – draudžu priekšnieki vai viņu vietā citas ar draudzes padomes lēmumu pilnvarotas personas.

Ja Sinodes dalībnieks ir draudzes priekšnieks vai pārvaldes komisijas priekšnieks, tad par šo amatpersonu dalību LELB 27. Sinodē draudzes padomei nav nepieciešams pieņemt atsevišķu lēmumu, jo Virsvaldes rīcībā jau ir šī informācija.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību LELB Satversmes 70.panta pēdējam teikumam: ”Ja draudzē kalpo vairāki mācītāji, tad šīs draudzes padome ievēl tik delegātus, cik tai ir mācītāju”. Tātad, draudzēs, kurās ar arhibīskapa vai bīskapa nosūtījumu kalpo vairāki mācītāji, uz Sinodi ir jānosūta delegāti, atbilstoši kalpojošo mācītāju skaitam. Par šo delegātu izvirzīšanu uz Sinodi ir jālemj draudzes padomes sēdē (sk.1. pielikumu).

Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ draudzes vai pārvaldes komisijas priekšniekam nav iespējas personīgi piedalīties Sinodē tad draudzes padomei ir jālemj par cita draudzes delegāta izvirzīšanu uz Sinodi. Izraksts no draudzes padomes sēdes protokola par ievēlēto sinodes dalībnieku (sk.1. pielikuma A daļu) ir jānosūta LELB Virsvaldei (M. Pils iela 4, Rīga, LV 1050) līdz 2016. gada 10.aprīlim.

Ja Sinodes dalībniekam būs nepieciešamas naktsmājas, lūdzam aizpildīt 1.pielikuma arī B daļu, norādot ziņas par Sinodes dalībnieku un informāciju par naktsmāju nepieciešamību.

Vēršam jūsu uzmanību par LELB Satversmē noteiktiem ierobežojumiem dalībai Sinodē:

1.      Draudze nevar izvirzīt Sinodei savu delegātu (Sinodes dalībnieku), ja tai nav leģitīmas vadības (Virsvaldes Prezidija sēdē apstiprināta ievēlētā padome, revidenti un valde vai Kapitula sēdē apstiprināta pārvaldes komisija);

2.      Draudzes delegātam (Sinodes dalībniekam) Sinodē nav balsstiesību, ja draudze vismaz 1(vienu) mēnesi pirms Sinodes, tātad, līdz 2016. gada 3.maijam nav nokārtojusi savas iemaksas LELB vispārējām vaj adzībām un tai ir parāds uz 2016.gada 1.janvāri. Pamatojoties uz LELB Satversmes 71.pantu draudžu delegāti, kuriem nav balsstiesību, piedalās Sinodē bez tiesībām uzstāties un balsot.

Lai daļēji segtu Sinodes divu dienu Sinodes darbam nepieciešamos izdevumus, lūdzam draudzes iemaksāt ziedojumu par katru Sinodes dalībnieku (mācītājs, priekšnieks, delegāts) EUR 15.00. Šajā summā ietilpst abu dienu pusdienas, sadraudzības vakara uzkodas, kafijas pauzes.                                                                                                            

Ziedojumu lūdzam ieskaitīt līdz š.g. 1.jūnijam ar norādi “Maksa par LELB 27.Sinodes dalību”, konkrēti norādot draudzi:

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca

Reģ. Nr.90000159994

Adrese: M.Pils iela 4, LV 1050

PVN reģ. Nr.90000159994

AS “Parekss Banka” filiāle “Citadele”

Kods PARXLV22

Konta Nr. LV21PARX0000570101013

                                  

Aicinām draudžu delegātus - Sinodes dalībniekus, piedalīties pirmssinodes iecirkņu sapulcēs, kurās varēsiet savlaicīgi iepazīties ar Sinodē izskatāmiem jautājumiem un tos arī pārrunāt draudzē.  Sinodes darba materiāli tiks nosūtīti e-pasta sūtījumā 2016. gada martā no diecēžu bīskapu kancelejām.

 

          Pirmssinodes iecirkņu sapulces notiks:

 

  1.  12.martā – Daugavpils diecēzes iecirkņu sapulce Aizkrauklē;
  2.  19.martā - Liepājas diecēzes iecirkņu sapulce Jelgavā;
  3.  2.aprīlī – Rīgas arhidiecēzes iecirkņu sapulce Rīgas Krusta baznīcā.

 

          No sirds vēlam, lai katra draudze un katrs draudzes loceklis sevi apzinās kā svarīgu daļu Latvijas ev. lut. Baznīcā. Lai mēs kļūtu par vienotu veselumu, kā teikts vēstulē Efeziešiem, ka Baznīca ir Kristus miesa un miesas galva ir Kristus. Būsim šīs miesas vienoti locekļi!

 

Aicinām katru draudzi savās lūgšanās un dievkalpojumos aizlūgt par pirmssinodes darbu un Sinodes norisi, mūsu Baznīcu un kopīgu kalpošanu!

 

LELB Virsvaldes sekretārs                                                                 

Romāns Ganiņš

 
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »