Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

512. Lūdzu, palīdziet tiem, kam iet grūti!
Iesūtīts: 2013.02.20 14:27 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Lūgums visiem izlasīt un padomāt! Daudzi cilvēki, kam vajadzīga palīdzība, nemaz nevar šo mājaslapu izlasīt. Lūdzu, meklējiet viņus un palīdziet!

Rīgas domes Labklājības departaments lūdz  Jūs izvietot informācijas lapu par sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām Rīgas pašvaldībā, jo šajā laikā ir svarīgi informēt  par sociālās palīdzības saņemšanas un sniegšanas iespējām  rīdziniekiem, kas nonākuši dzīves grūtībās.

Rīgas domes Labklājības departamentam ir mājas lapa: www.ld.riga.lv, kurā ir pieejama informācija latviešu un krievu valodā, būsim pateicīgi, ja savās mājas lapās izvietosit saiti uz mūsu mājas lapu plašākas informācijas iegūšanai par sociālo atbalstu Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem.

Jau iepriekš PALDIES par Jūsu atsaucību, izvietojot informāciju savu iespēju robežās! Ja ir kādi jautājumi, ieteikumi vai citu iniciatīvu priekšlikumi, lūgums sazināties ar mani: Lita Brice, Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja, e-pasts: Lita.Brice@riga.lv, tālr. 67105925, 26385691.

 

Veiksmīgu un svētīgu nedēļu!

 

Ar cieņu, Lita Brice

‍‍Mēs Tev varam palīdzēt,
Bet  - vai Tu esi informēts?

Rīdziniek, nāc un uzzini par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā!

 

Lai saņemtu sociālo palīdzību (pabalsti, trūcīgās personas izziņas, izziņas dažādu atvieglojumu saņemšanai u.c.) un sociālos pakalpojumus (aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, pansionātos, dienas aprūpes centros u.c.) persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (palīdzību var saņemt tie rīdzinieki, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvā teritorija)!

 
Lai saņemtu konkrētāku un plašāku informāciju, Jums palīdzēs Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti rajonu nodaļu teritoriālajos centros:

 LATGALES RAJONA NODAĻA

Adrese: Avotu iela 31, Rīga, LV-1009

Informācijas tālrunis: 67037695

  

PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻA

Adrese: Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV - 1002

Informācijas tālrunis: 67012271

 

ZIEMEĻU RAJONA NODAĻA

Adrese: Vidrižu iela 3, Rīga, LV - 1006

 Informācijas tālrunis: 67012126

 

Visi sociālā darba speciālistu pakalpojumi ir bezmaksas un konfidenciāli!

 

Rīgas domes Labklājības departamenta  bezmaksas informatīvais tālrunis 80005055

P,O,T,C 9.00 - 17.00, Pt – 9.00 – 16.00. No 17.00 – 21.00 automātiskais atbildētājs. Zvanot, Jūs varat saņemt konsultācijas par Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem.

 

Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis 67105048

 

Mūsu sadarbība ar Jums ir ceļš uz problēmu risinājumu - gaidām Jūs!

 

Plašāka informācija RD Labklājības departamenta mājas lapā : www.ld.riga.lv

 
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI RĪGĀ 2013.GADĀ
 Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un tiesībām saņemt sociālos pabalstus persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā ar iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā visas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī deklarē ienākumus un materiālo stāvokli par pēdējiem 3 mēnešiem.

 Ja tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, kvītis par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, uzrāda ik pa 3 mēnešiem.

 Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

 Lai saņemtu sociālos pakalpojumus persona vai tās likumīgais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Patversmes, naktspatversmes, dienas/atbalsta centra pilngadīgām personām un krīzes centra pakalpojumus var saņemt, vēršoties tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS, Baznīcas iela 19/23,  67105048

Latgales rajona nodaļa
Avotu ielā 31
Teritoriālais centrs „Avoti"
Avotu ielā 31,
 67037695
Teritoriālais centrs „Ķengaraga krasts"
Lomonosova ielā 1 k-19,
 67037471,
 67181437

Teritoriālais centrs „Pļavnieki"
Salnas ielā 2,
 67037447

Pārdaugavas rajona nodala Ed. Smiļģa ielā 46
Teritoriālais centrs „Āgenskalns"
Ed. Smiļģa ielā 46,
 67012271
Ziepju ielā 13,
 67026025

Teritoriālais centrs „Dzirciems"
Baldones ielā 2,
 67012369

Teritoriālais centrs „Bolderāja"
Dolomīta ielā la,  67037559

Ziemeļu rajona nodaļa
Vidrižu ielā 3

Teritoriālais centrs „Vidzeme"
Vidrižu ielā 3,  67012126

Brīvības gatvē 266,  67012157

Teritoriālais centrs „Purvciems"
Ieriķu ielā 2b,  67012127

Pērnavas ielā 1,  67105538

Teritoriālais centrs „Ziemeļi"
Hanzas ielā 7,  67026649

 Konkrētāku informāciju ikviens var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības
departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055; P,0,T,C - 9.00 - 17.00;
Pt 9.00 - 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte.

 Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā: www.ld.riga.lv


SOCIĀLIE PABALSTI

Saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 202 „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" piešķir sekojošus sociālos pabalstus:

Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai. Rīgas Sociālais dienests pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir tiem iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
 Garantētā minimālā ienākuma līmenis mēnesī:
 bērnam - Ls 45;
 personai darbspējas vecumā - Ls 40.
 vecuma vai invaliditātes pensiju saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam - Ls 90.
 Ģimenei ar bērniem, kurā visi apgādājamie ir nepilngadīgi, un kura saņem pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, bērnam vecumā no pusotra līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) piešķir , piemaksu pie GMI līmeņa Ls 50 mēnesī.
 Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētos zemāk minētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 135 katram ģimenes loceklim mēnesī un nepārsniedz Ls 165 atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam mēnesī.
 Pabalstu veselības aprūpei piešķir:
 personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu,- pabalstu pacienta iemaksu segšanai, kopsummā nepārsniedzot Ls 50 kalendārajā gadā. Šo pabalstu nepiešķir personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no pacienta iemaksas;
 pabalstu zāļu un medicīnisko līdzekļu, kuri iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas samaksai;
 pabalstu inkontinences līdzekļu iegādei, pensionāriem un invalīdiem, kuriem slimības dēļ ir nepieciešams lietot šos palīglīdzekļus un kuriem tos nav tiesības saņemt kā kompensētos medicīniskos līdzekļus- līdz Ls 240 gadā.
 Pabalstu mācību līdzekļu iegādei uzsākot mācību gadu, ja ģimenē ir bērns, kurš mācās vispārizglītojošā vai profesionālās izglītības iestādē, un nav sasniedzis 20 gadu vecumu. Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma. Pabalsta apmērs ir Ls 25.
 Apbedīšanas pabalsts. Pabalsta maksimālais apmērs ir 300 Ls, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par VSAA vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.
 Pabalstu ārkārtas situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai. Klients mēneša laikā pēc ārkārtas situācijas rašanās iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina ārkārtas situācijas faktu. Rīgas Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, klienta spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā ārkārtas situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies ārkārtas situācijas izraisīto seku rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
 Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Rīgas Sociālais dienests, pamatojoties uz klientam sastādīto individuālās sociālās rehabilitācijas plānu vai izvērtējot klienta sociālo situāciju.
 Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kas deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz Ls 250, bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāki cilvēki, ienākumi nepārsniedz Ls 200 vienam cilvēkam. Dzīvokļa pabalstu, piešķir dzīvojamās telpas īres un komunālo pakalpojumu apmaksai.
 Rīgas Sociālais dienests sociālos pabalstus piešķir izvērtējot katru gadījumu individuāli!
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
 Personām, kuras slimības, vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, ir iespēja saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, kurš var būt:
 Aprūpes biroja nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums;
 pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, piešķir klientam, kurš slimības laikā vai atveseļošanās periodā, vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, kuram nav likumisko apgādnieku vai ģimenes locekļu vai arī tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajai personai nepieciešamo palīdzību un klienta aprūpi veic cita persona. Aprūpes mājās pakalpojums var tikt papildināts ar sekojošiem pakalpojumiem: pavadoņa asistenta pakalpojumu, „drošības poga" dzīvesvietā un silto pusdienu piegādi mājās.
 Pilngadīgām personām, t.sk., pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem, ir iespēja bez maksas saņemt dienas (atbalsta)centra pakalpojumu.
Dienas (atbalsta) centrā ir iespēja pavadīt brīvo laiku, veidojot jaunus sociālos kontaktus, gūt atbalstu no līdzīgās situācijās nokļuvušiem cilvēkiem, darboties interešu pulciņos, atbalsta grupās, piedalīties kultūras pasākumos, līdzdarboties kustību terapiju grupās, iesaistīties dažādās aktivitātēs.
Rīgas pilsētā ir izveidoti specializēti dienas aprūpes centri personām ar demenci.
Ja pakalpojumu apjoms, ko nodrošina personas dzīvesvietā (aprūpe mājās) vai iespējami tuvu tai (dienas centrs) nav pietiekams, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ir iespējams saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu.
 Personai ar invaliditāti:
 kurai ir apgrūtināta pārvietošanās un kura nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir iespēja saņemt transporta pakalpojumu samaksu (Ls 200 gadā);
 kura pārvietojas riteņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams pielāgot mājokli, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai (līdz Ls 1500);
 jāvēršas ar iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā, lai saņemtu valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu, kurš sniedz atbalstu I un II grupas invalīdiem, kā arī bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem veikt ārpusmājas aktivitātes - nokļūt vietā, kur viņi mācās, strādā vai saņem pakalpojumus;
 kura pārvietojas riteņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams nodrošināt vides pieejamību kāpņu telpā, jāvēršas ar iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā par iespējām uzstādīt pacēlāju.
 Personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt:
 dienas aprūpes centra pakalpojumu, kurā tiek piedāvātas sociālo prasmju attīstīšanas, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 specializētās darbnīcas pakalpojumu - persona var apgūt galdniecības, šūšanas vai veļas mazgāšanas iemaņas un prasmes;
 grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu - pastāvīgas uzturēšanās mītne, kurā personas ar garīgās attīstības traucējumiem zinošu profesionāļu vadībā realizē savas patstāvīgās dzīves iemaņas.
 Ģimenei ar bērniem ir iespēja saņemt sociālpsiholoģisko palīdzību krīzes situācijā - gan īslaicīgu uzturēšanos krīzes centros (bērniem, sievietēm ar nepilngadīgiem bērniem, sievietēm un ģimenēm, t.sk. tēviem ar bērniem), gan arī tikai profesionāļu psiholoģiskās konsultācijas. Krīzes situācijā nonākusi persona diennakts psiholoģisku palīdzību var saņemt zvanot uz diennakts krīzes tālruni 67222922.
 Rīgas bērnam ir iespēja saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas dienas/dienas aprūpes centros. Dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams Rīgas Sociālā dienesta Nosūtījums.
 Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros var vērsties personas un ģimenes, kurām ir sociālās problēmas, un saņemt sociālā darba speciālista palīdzību šo problēmu risināšanā. Personām un ģimenēm ir iespēja saņemt profesionāļu konsultācijas.
 Ja personai bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai personai nepieciešama īslaicīgās uzturēšanās mītne, persona var vērsties Rīgas patversmē/naktspatversmēs. Minētās personas var saņemt arī sociālā rehabilitācijas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem, kā arī dienas centra pakalpojumu. Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem: 27023550.
 Personas bez noteiktas dzīvesvietas un citi trūcīgie Rīgas iedzīvotāji vairākās vietās Rīgā var saņemt zupas virtuves pakalpojumu.
 Rīgas Sociālā dienesta jurists konsultē klientus pēc sociālā darbinieka norīkojuma pirmdienās no 14:00 - 18:00 un ceturtdienās no 9:00 - 14:00, Baznīcas ielā 19/23.
SOCIĀLAIS ATBALSTS
 Rīdzinieki var saņemt bezmaksas ēdināšanas pakalpojumu, ja Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, vai izziņu par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu: Daugavpils ielā 41, Stūrmaņa ielā 25, Ceļinieku ielā 4a, Brīvības gatvē 399, Slokas ielā 33, Zaļenieku ielā 40 katru darba dienu no 10.00-18.00 vai līdz laikam, kad izdalītas visas 600 porcijas katrā no sešām vietām. Katru darba dienu tiek piedāvāta cita ēdienkarte: zupa, otrais ēdiens un dzēriens. Ēdienu var baudīt uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām (savos traukos). Silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot personalizēto elektronisko viedkarti (e-talons), kurā elektroniski ir ievadīti Rīgas Sociālā dienesta izsniegtās izziņas dati.
A/s „Latvenergo" elektrības norēķinu dāvanu kartes var saņemt līdz 2013. gada 31. martam:
trūcīgās ģimenes ar bērniem, kuras iepriekšējā kampaņā saņēmušas tikai vienu karti;
ģimenes ar bērniem invalīdiem;
audžuģimenes, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurā dzīvo bērns;
ģimenes, kas audzina aizbildnībā esošus bērnus;
daudzbērnu ģimenes, kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam no AS „Latvenergo”.

Visi sociālā darbinieka pakalpojumi ir bez maksas un konfidenciāli!
2013. gada janvāris
 

‍Dokumentus varat lejupielādēt:

‍Informatīvā lapa

‍Sociālā palīdzībaJūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »