Draudze
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
- Kas jāzina?
- Kristības
- Iesvētības
- Laulības
- Mirušo izvadīšana
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Izdrukāt  Sadaļas:Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 

VIENOTĀS PAMATPRASĪBAS
kristībai, iesvētībai un laulībai

Pieņemtas LELB 20. Sinodē 2001. gada 12. jūnijā. Prasības ir normatīvas kopš to pieņemšanas brīža visās Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs.
KRISTĪBAI

NORMA. Bērna vecāki un krustvecāki ir kristīti, iesvētīti un salaulāti draudzes locekļi.

MINIMUMS. Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkiem, kas reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam draudzes loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem. Ja bērns, kura vecāki nav kristīti, pats izsaka vēlmi kristīties, viņam jābūt vismaz 7 gadus vecam, ir jābūt abu vecāku piekrišanai, jābūt krustvecākiem. Mācītājiem ir pienākums ar vecākiem aprunāties un censties vest viņus pie ticības.

KONFIRMĀCIJAI  (iesvētībai)

NORMA. Iesvētes kandidātam jāapmeklē iesvētes lekciju kurss (minimums - 20 stundas) un jāpieņem personisks lēmums savu dzīvi pamatot ticībā Dievam.
Iesvētes lekciju kursā jātiek izskaidrotām šādām tēmām:

1. Ticība. Ticības formas. Ticības objekti. Ateisms.

2. Iepazīšanās ar M. Lutera "Mazo katehismu"

3. Apustuļu ticības apliecības izskaidrojums:

a) Dievs. Dievs Tēvs. Trīsvienība. Radīšana. Cilvēks.

b) Dēls. Jēzus Kristus. Grēks. Pestīšana.

c) Svētais Gars. Nāve. Mūžīgā dzīvība.

4. Kristietības atšķirības no reliģijām. Kristietības un senlatviešu mitoloģijas, folkloras attiecības.

5. Iepazīšanās ar baušļiem.

6. Iepazīšanās ar lūgšanu ''Mūsu Tēvs". Lūgšanas jēga. Grēksūdze.

7. Kristīgās konfesijas. Luterisma atšķirības.

8. Baznīcas nozīme un uzbūve. Draudze. Draudzes locekļu tiesības un pienākumi.

9. Bībele. Jaunā un Vecā Derība. Bībeles uzbūve, principi, uztvere.

10. Sakramenti. Kristība. Iesvētes nozīme.

11. Svētais Vakarēdiens.

12. Dievkalpojuma kārtība. Dievkalpojuma uzbūve un loģika. Dziesmu grāmata. (Lai konfirmands augšminēto varētu labāk apgūt, iesvētes lekciju laikā tam ik nedēļu jāapmeklē dievkalpojums.)

13. Konfirmandam jāizlasa Jaunā Derība. Konfirmandam ir jāapliecina sava ticība Dievam.

MINIMUMS. Minēto zināšanu apjomu konfirmands var apgūt patstāvīgā ceļā – izlasot mācītāja norādītas grāmatas un apmeklējot dievkalpojumus. Šādā gadījumā mācītājam vienmēr individuāli jāpārliecinās par konfirmanda zināšanām un izpratni.  

LAULĪBAI

NORMA. Līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem draudzes locekļiem. 

MINIMUMS. Laulība var tikt noslēgta arī tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas Latvijas kristīgās konfesijas draudzes loceklis.


MIRUŠO IZVADĪŠANA 

Ikvienam kristītajam ir tiesības tikt kristīgi izvadītam. Piederīgo pienākums ir to nodrošināt, griežoties pie draudzes mācītāja, kura uzdevums ir vadīt izvadīšanas dievkalpojumu Baznīcas noteiktajā kārtībā.

 


Skat.  Māc. JĀNIS BIRĢELIS,

MŪSU TICĪBAS PAMATI 

Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »