Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

493. Sākas Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību
Iesūtīts: 2013.01.14 14:26 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Kā ik gadu, no 18. līdz 25. janvārim tiek svinēta Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. Tās laiks 1908. gadā tika izraudzīts simboliski – lūgšanu nedēļa sākās apustuļa Pētera svētkos un noslēdzās dienā, kad tiek pieminēta apustuļa Pāvila atgriešanās.

Lūgšanu nedēļas materiālus katru gadu kopīgi gatavo Pasaules Baznīcu padome (Baznīcu ekumēniskās padomes komisija “Ticība un Konstitūcija”) un Romas Katoļu baznīca. 
Šogad tos sagatavoja Indijas kristieši.

2013. gada
 Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību tēma ir "Ko Dievs no mums sagaida", kas izriet no Michas 6:6-8 "Ar ko lai nāku Kunga priekšā?
Kā man zemoties augstajam Dievam?Vai man nākt ar sadedzināmajiem upuriem, ar gadu veciem teļiem? Vai Kungam patiksies tūkstoši aunu un desmitiem tūkstošu eļļas straumju?
Vai man pirmdzimtais jāatdod par savu pārkāpumu, manas miesas auglis par manas dvēseles grēku? Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs, ko Kungs no tevis prasa - spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu."

Lūgšanu nedēļas materiālos ietverta tēma par dalitiem, kuri kastu sistēmas dēļ gan Indijas sabiedrībā, gan Baznīcā piedzīvo lielu netaisnību un nabadzību. Gandrīz 80 procenti Indijas kristiešu ir dalitu izcelsmes.  

Pravietis Miha bija satriekts par savas tautas stāvokli toreizējā vēsturiskajā situācijā un vērsās pret vadītājiem un priesteriem, kuri bija nodevuši savu tautu. Viņš aicināja uz taisnīgumu, cieņu pret cilvēku, mieru.

Sekot Kristum kā mācekļiem nozīmē staigāt pa taisnīguma, žēlsirdības un pazemības ceļu. Ceļa metafora atklāj kristīgās māceklības dinamismu. Trīsvienīgais Dievs ienāca cilvēces vēsturē, bija cilvēku vidū un aicina mūs sekot Viņa piemēram.

Jānis Pāvils II ir teicis: "Jebkāda līdzība ar kastu sistēmai līdzīgiem aizspriedumiem kristiešu vidū sniedz īstai cilvēku solidaritātei pretēju liecību. Tas ir apdraudējums patiesam garīgumam un nopietns šķērslis kristīgās Baznīcas misijai - evaņģelizācijai."

8 dienu tēmas:

  • IET SARUNĀJOTIES
  • IET KOPĀ AR KRISTUS SATRIEKTO UN SALAUZTO MIESU
  • IET PRETĪ BRĪVĪBAI
  • IET KĀ ZEMES BĒRNIEM
  • IET KĀ JĒZUS DRAUGIEM
  • IET PĀRVAROT ŠĶĒRŠĻUS
  • IET ATBALSTOT UN SOLIDARIZĒJOTIES
  • IET PRIECĀJOTIES UN SVINOT

 Vairāk lasīt šeit>

Visi Lūgšanu nedēļas materiāli lasāmi brošūrā> (angļu val.).

Visi 8 dienu teksti no jaunā Bībeles tulkojuma, kā arī citi materiāli latviešu valodā būs lasāmi ekumēniskajā izdevumā "Kas mūs vieno" 2013.gadam. Ar 15.janvāri to varēs saņemt izdalīšanai draudzēs. Lūgums zvanīt Andai Donei, tālr.  26526464

Lai taisnības, vienotības un miera Dievs dara mūs par patiesu zīmi cilvēku solidaritātei, dodot mums spēku darīt to, ko Dievs no mums sagaida!

 
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »