Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

472. Šodien svecīšu vakars - Mirušo piemiņas diena
Iesūtīts: 2012.11.25 13:19 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Kristīgajā baznīcā svecīšu vakaram ir sava loma. Luterāņu baznīcas tradīcijā Mirušo piemiņas diena jeb Mūžības svētdiena tiek atzīmēta Baznīcas gada pēdējā svētdienā, kas ir svētdiena pirms pirmā Adventa. Arī baptisti iededz svecītes baznīcas gada pēdējā svētdienā. Romas katoļu baznīca Mirušo piemiņas dienu vai visu svēto dienu atzīmē novembra sākumā. Gan luterāņiem, gan katoļiem kopīgais ir tas, ka šajās dienās dievkalpojumos īpaši piemin savus aizgājējus. Līdzīga tradīcija ir arī pareizticīgajiem, kuri, savukārt, šo dienu atzīmē maijā.

Žurnālā ''Atpūta'' 1937. gada novembra numurā lasām: ''Piektā svētdiena priekš Ziemsvētkiem iekrīt Mirušo piemiņas diena, ko dažviet sauc arī par Aizgājušo draugu svētkiem.'' Kad Latvijas teritorijā nonākusi Mirušo piemiņas dienas tradīcija, to precīzi konstatēt ir pagrūti, bet runa varētu būt par vismaz 19. gadsimta sākumu. Piemiņas dienai idejiskā ziņā tuvie lauku kapusvētki, jādomā, tobrīd jau pastāvējuši. ''Mirušo piemiņas diena ir ļoti izteikta Rīgā, kamēr laukos runā par svecīšu vakaru. 'Šobrīd, kad pasaulē ir tendence visu vienādot, latvieši savus kapusvētkus un svecīšu vakarus uzskata par kaut ko īpašu. Tā ir vēlme lieku reizi atzīmēt, ar ko mēs atšķiramies,''latviešu kapu mīlestības fenomenu komentē Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes doktorante Laura Uzule.

Viesītes luterāņu mācītājs Alvis Āboliņš, kurš īpaši pētījis latviešu kapu kristīgās tradīcijas, atradis šo vakaru pieminētu jau 1832. gadā Sanktpēterburgā iznākušajā ''Evaņģēliski luteriskās baznīcas reglamentā Krievijā''. Tur tas minēts kā ''tajā gadā aizmigušo piemiņas diena''. Jāatzīmē, ka katoļi savus aizgājējus piemin konkrētā dienā – 2. novembrī. Luterāņi Mirušo piemiņas dienu aizvada Baznīcas gada pēdējā svētdienā.

Atšķirībā no kapu svētkiem jūlijā un augustā Mirušo piemiņas dienā novembrī parasti nenotiek nekādi reliģiski rituāli, vienkārši tiek dedzinātas svecītes. L. Uzule gan aizrāda, ka Kurzemē arī svecīšu vakari notiek ar mācītāju, taču tradīcijas ir ļoti dažādas un katrā pagastā tās var atšķirties. 

Nereti svecīšu vakari notiek ne tikai novembra pirmajā svētdienā katoļiem un novembra trešajā svētdienā luterāņiem, bet arī citos datumos. Lielākoties tā ir pašu iedzīvotāju iniciatīva un šie pasākumi netiek saistīti ar baznīcas tradīcijām. Tomēr atkāpes no ierastajiem datumiem iespējamas arī gadījumos, kad mācītājas tīri fiziski nespēj apkalpot vairākas draudzes vienā dienā. 

Par svecīšu vakaru precīzu norises laiku uzzināt var gan pie kapsētas pārvaldnieka, gan draudzē, gan arī attiecīgā novada vai pilsētas administrācijā.

Kaimiņu Igaunijā svētku ziņā kapu kultūra nav tik izteikta. Katoliciskajā Lietuvā Mirušo piemiņas dienu atzīmē 1. novembrī. Tie ir valstiska vēriena svētki, tādēļ gan 31. oktobris, gan 1. novembris valstī ir brīvdienas, lai cilvēki varētu netraucēti aizbraukt uz kapsētām, sakopt kapu kopiņas un piedalīties svētkos. Tādi kapusvētki kā Latvijas laukos Lietuvā vasarās nenotiek.

 

Zanda Radziņa, Nekropole.info, la.lv 

 
Ziņas avots: http://nekropole.info/lv/events/Sodien-svecisu-vakars-Miruso-pieminas-diena
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »