Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

788. Prof. Dr. theol. Edgars Rumba † 1943. (publicēts 1945. g.)
Iesūtīts: 2016.04.10 16:48 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 


Gatavojoties draudzes jubilejai

Prof. Dr. theol. Edgars Rumba † (publicēts 1945. g.)

Pēc saņemtām ziņām, prof. Dr. theol. Edgars Rumba Padomju Savienībā nošauts. Nelaiķis darbojās kā mācītājs Jelgavā, vēlāk Rīgā, kur bija Akadēmiskās, Zviedru un Kristus draudzes mācītājs. Viņš arī rūpējās par latviešu draudzes dibināšanu Mežaparkā. Bija savākti pirmie līdzekļi baznīcas celšanai, kad izcēlās karš un darbu nevarēja sākt. Arī pati draudze vēl nebija apstiprināta, kad mācītāju un viņa ģimeni 1941. gadā aizveda trimdā. Iemesls tam laikam bija Zviedrijas baznīcas lūgums atļaut viņam pārcelties uz Zviedriju. Bez tam R. bija Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes profesors, kur viņš pasniedza praktiskās teoloģijas priekšmetus. Viņš bija arī Latvijas Baznīcas Virsvaldes prezidija loceklis. Šie vispusīgie darbi norāda uz to, ka nelaiķis piederēja pie mūsu spējīgākiem teologiem. Studējis viņš bija Latvijā un Zviedrijā un bija ieguvis loti pamatīgas zināšanas teoloģijā, kas parādās viņa dziļajos rakstos. Turklāt viņš bija cilvēks ar noteiktu kristīgu pārliecību, kas savu ticību visur un vienmēr aizstāvēja, nelocīdamies ne pret kādām naidīgām varām. Bez mātes valodas un senajām valodām, kuru zināšana prasīja studijas, viņš pārvaldīja vācu, krievu, zviedru, angļu un franču valodas, kas deva viņam iespēju sekot teoloģiskajam darbam pie visām šim tautām. Arī kā garīgs dzejnieks R. ir parādījies. Dziesmu grāmatas pielikumā atrodam vairākus viņa oriģināldzejoļus, kā arī tulkojumus, starp tiem no zviedru valodas „Tu, mazais pulciņ, nebīsties, kad ienaidnieks tev uzmācies" (761) Šo dziesmu zviedru karalis Gustavs Ādolfs dziedājis ar savu karaspēku pirms Licenes kaujas 1632. g. Kā Dieva vārdu sludinātājs un dvēseles kopējs R. bija ļoti iemīļots savas dziļās ticības un sirsnības dēļ. Dievs lika viņam ticību apliecināt ar savu dzīvību, pieskaitīdams viņu lielajai mocekļu saimei, kas nostiprināja kristīgās baznīcas pamatus. Pašos spēka gados viņš ir šķīries no mums, kad mēs noviņa gaidījām vēl plašākus darbus, bet arī tagad ticam, ka viņa darbs un viņa nāve nesis svētību Latvijas baznīcai: "Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu" (Jāņa atkl. gr. 2,10ļ. 

Prāvests

E. Bergs

Publicēts: Latviešu trimdas nometnes "Saule" izdevumā 1945.  gada 20. oktobrī 

Uzklikšķiniet 2 x, lai redzētu palielināti!

 
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »