Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

631. Posīsimies uz Baznīcas dienām
Iesūtīts: 2014.05.27 13:20 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 


LELB Bīskapu kolēģijas aicinājums satikties Baznīcas Dienās Cēsīs, kur vienas valodas un vienas ticības Dieva bērni no visas Latvijas sapulcēsies Kristus vārdā.

Kristus mīļotie,

Dievs nāca, lai mūs sastaptu. Lai saskatītos ar mums vienā acu augstumā. Cik ļoti tas visu izmaina! Vai nav brīnumains atvieglojums, ka varam uz savu dzīvi raudzīties bez bailēm? Mēs dzīvojam Dieva priekšā, kurš reiz par to prasīs norēķinu, tādēļ pasaule varētu atgādināt paisuma vilni, kas gan ir varens un skaists, bet nes līdzi lielas izbailes. Taču Dievs nāca mūs satikt un mēs ieraudzījām, ka viņš nav atriebīgs grāmatvedis, kas pieraksta katru klupienu, bet Glābējs un palīgs, kas nāk, lai mūsu vietā paveiktu neizpildāmo svētuma uzdevumu. Tad nu ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim, lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī. „Pilnīga mīlestība aizdzen bailes“, raksta apustulis Jānis. Dieva mīlestība vispilnīgāk atklājās tad, kad viņš mūs sastapa kā cilvēks Jēzus.

Uz Baznīcas Dienām mēs dodamies darīt to pašu, ko viņš - satikt Dieva bērnus, palūkoties citam uz citu vienā acu augstumā. Lai Dieva pilnīgā mīlestība aizdzen katru atsvešinātību, vienaldzību, bailes vai aizspriedumus. Tikšanās izmaina to, kā sevi uztveram Baznīcā. Mēs esam locekļi Kristus miesā, kurus kopā saista viens Gars, viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos. Cik daudz gaišāk un priecīgāk ir būt kristietim, kad esi to piedzīvojis!

Jēzus aicina: „Ņem un ēd!“ Tik konkrēti, kā maizi uz galda. Kur ticība iegūst konkrētu dzīvi? Baznīcā! Kur Baznīcu piedzīvojam tik redzami kā miesu, baudāmi kā maizi? Satiekoties. Kur varam satikties? Dievkalpojumā, draudzes kopīgajos notikumos, bet reizi dažos gados – Baznīcas dienās, kur vienas valodas un vienas ticības Dieva bērni no visas Latvijas sapulcējas Kristus vārdā. Tur Jēzus pats ir viņu vidū un tur esi arī tu.

Posīsimies uz Baznīcas Dienām ar priecīgām gaidām! „Es esmu dzīvības maize“, saka Jēzus. Ņem un ēd, saņemot un dodot. Saņem mani un dāvini sevi. Uz tikšanos!

Sirsnībā,

LELB bīskapi

+ Jānis, + Pāvils, + Einārs

 

Reģistrēties dalībai Baznīcas Dienās 2014 var divos veidos:

1)      savā draudzē

*  Draudze veido kopīgu Pieteikuma sarakstu (Pielikums Nr.1) unlīdz 1.jūlijam nosūta vai nodod LELB Virsvaldē Indrai Evamois (t.29162652indra.evamois@lelb.lv )

*  Arī dalības maksa jāsamaksā draudzē (Pielikums Nr.2) un draudze pārskaita kopsummu par Pieteikumā reģistrētiem dalībniekiem uz LELB kontu[1] ar norādi “…….draudzes dalība Baznīcas Dienās”.

*  Sarakstā reģistrēt arī bērnus (līdz 18 gadiem). Ja bērns BaznīcasDienās būs bez saviem vecākiem, tad pie saraksta jāpievieno Vecāku atļauja (Pielikums Nr.3)[2]

*  Ja par transportu, ar ko dosieties uz Baznīcas dienām, šobrīd vēl nav precīzi zināms, tad stāvvietas nepieciešamības gadījumā līdz 15.jūlijam par to jāpaziņo atsevišķi e-pastā baznicasdienas@lelb.lv

2)       individuāli

*  Reģistrācija notiek elektroniski šeit> (https://docs.google.com/forms/d/1Ps8QNBMkCT0RhE6WA55T6SLkvR0mzTwZ8ooQ46Q80aM/viewform?c=0&w=1 ) vai caur LELB mājas lapu www.lelb.lv,

*  Dalības maksa (Pielikums Nr.2) 10 dienu laikā pēc reģistrācijas jāiemaksā LELB kontā1 ar norādi “Dalība Baznīcas Dienās”. Ja maksātājs ir cita persona, tad norādīt arī dalībnieka vārdu, uzvārdu. Reģistrācija būs veikta pilnībā pēc dalības maksas iemaksas.

*  Ja elektroniski tiek reģistrēts bērns (līdz 18 gadiem), kurš Baznīcas Dienās būs bez saviem vecākiem, tad jāatsūta Vecāku atļauja (Pielikums Nr.3) ieskanēta uz e-pastu www.baznicasdienas@lelb.lv vai pa pastu LELB Virsvaldei M.Pils iela 4, Rīga, LV-1050

Jautājumu gadījumā zvanīt Indrai Evamois vai Helēnai Andersonei (t. 29128655)

 
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »