Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

609. Gavēņa laika lūgšanas
Iesūtīts: 2014.03.06 21:07 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

GAVĒŅA LAIKA LŪGŠANAS SIRSDSAPZIŅAS IZMEKLĒŠANAI

Tēvs Aleksandrs Meņs

Kungs, Tu esi mūsu pirmā un pēdējā mīlestība, Tu esi tas, kura dēļ mēs dzīvojam, uz kuru tiecamies, Kuru elpojam!

Piedod mums, ka lai gan esam ticīgie, taču mūsu ticība ir tik maza; ka lūdzamies, taču mūsu lūgšana ir tik vāja! Cik reti mēs tiekamies ar Tevi patiesā lūgšanā! Cik bieži vārdi, kas vērsti uz Tevi, pārvēršas bezjūtīgā murmināšanā.

Piedod mums, Kungs, ka nostājoties ikonas priekšā, atverot lūgšanu grāmatu vai Svētos Rakstus, pat gatavojoties pieņemt sakramentu, esam tik izklaidīgi, ka mūsu domas klaiņo kūtras, drūmas un nogurušas.

Cik gan vainīgi mēs esam Tavā priekšā, ka dievnamā kopīgās lūgšanas laikā nereti esam klāt tikai „ar kājām”, bet mūsu sirds, nejūtīga un auksta, paliek kaut kur tālumā.

***

Piedod mums, Kungs, ka mēs neesam ne auksti, ne karsti, ka esam remdeni, ka mūsu ticība bieži ir bezdarbīga.

Mēs esam vainīgi tavā priekšā, Kungs, ar mūsu ticības vājumu, ar prāta mazticību, kad uzbrukumi ticībai rada atbalsi mūsu sirdīs. Esam vainīgi, ka slikti liecinājām par savu ticību, nevēlējāmies iedziļināties tās būtībā, ka kaunējāmies tās un noliedzām to. Esam vainīgi sirds mazticībā, kad grūtos dzīves apstākļos sākām kurnēt tā vietā, lai pilnīgi ļautos Tev.

Kungs, mēs dzīvojam tā, it kā Tu ar mums būtu tikai svētdienā, liturģijā, bet pārējā laikā mēs dzīvojam tālu prom no Tevis, paši par sevi.

Piedod mums, Kungs, tās dienas, kad mēs vispār Tevi aizmirstam!

***

Kungs! Piedod mums, ka mēs nepateicāmies Tev par Tavu vārdu, kuru Tu mums sniedzi! Ka mēs neieviešam to savā sirdī, savā dzīvē!

Kungs, piedod mums, ka mēs niecinām Tavu velti, lasām Svētos Rakstus kūtri, vien reizi pa reizei, neiedziļinoties, necenšoties piemērot šos svētos vārdus savai dzīvei. Cik gan vainīgi esam Tavā priekšā, ka neiedziļināmies Tavā Vārdā!

Kungs! Piedod mums mūsu nevīžību, garīgo slinkumu, tukšvārdību, kūtrumu, nevīžību lūgšanā; piedod mums sliktu gatavošanos sakramentam, piedod visu veidu viltību un negodprātīgumu mūsu darbā. Kungs, piedod mums, ka mēs negribam ieiet Tavā Valstībā, bet tā arī stāvam pie durvīm, nespēruši nevienu īstu soli Tev pretim.

***

Mēs esam vainīgi Tavā priekšā, Kungs, ar savas sirds netīrību, ar viltīgām, netiklām un zaimojošām domām, ar negodbijīgu attieksmi pret svētnīcu un svētumu, ar netīrām domām saistībā ar Tevi, kuras mums sūta nelabais.

Piedod mums miesīgo domu netīrību, grēkus pret tīrību, pret tiklumu, pret mīlestību, pret uzticību, pret ģimeni!

Kungs, piedod mums aizdomīgumu, piedod neprātīgas, nejēdzīgas, smieklīgas domas, piedod neatturēšanos kaislībās. Mēs esam vainīgi Tavā priekšā, Kungs, ar neatturēšanos ne tikai vārdos un jūtās, bet arī ēšanā un dzeršanā. Piedod mums, ka neievērojam gavēņus. Lai gavēnis mums kļūst par gara skolu, lai tas nostiprina mūs un tuvina Tev!

***

Kungs! Tu biji lēnprātīgs, bet mēs esam nešpetni, viegli aizkaitināmi, mēs pastāvīgi saceļamies pret cilvēkiem, pret sev tuvajiem un dārgajiem, pret pašiem mīļākajiem! Piedod mums, Kungs, ka neesam iemācījušies sadzīvot cits ar citu mierā un mierīgi, ar cieņu.

Piedod mums mūsu nešpetno dabu un smago raksturu, nelabvēlību, skaudību, greizsirdību, lepnumu, patmīlību; piedod to, ka dažkārt gadiem ilgi glabājam aizvainojumus. Piedod mums nesavaldību, pārmetumus, sliktu garastāvokli; piedod, ka pastāvīgi cits citu aizvainojam un apspiežam.

Piedod mums prieku un apmierinājumu, ko gūstam, pazemojot un tiesājot citus, viņus sarūgtinot, sanaidojot, atrodot kādā trūkumus. Kungs, piedod mums mūsu acis, kas vispirms saredz slikto, mūsu mēli, kura ir ātra uz pārmetumiem un aizskarošiem vārdiem.

Piedod par meliem, par to, ka izpostām draudzību, mīlestību, ģimeni, cilvēciskas attiecības, par pastāvīgo savas gribas uztiepšanu, par to, ka darījām pāri un pazemojām tos, kas nespēj mums atbildēt, ka apspiedām vājākos.

***

Kungs! Piedod mums alkatību, skopumu, to, ka dzīvē tik maz atdodam! Iemāci mums staigāt Tavus ceļus, kad tu mums saki: „Svētīgāk ir dot nekā ņemt”.

Piedod, ka mūsu sirdis paliek vienaldzīgas pret svešu nelaimi, piedod par nevēlēšanos palīdzēt, par nevēlēšanos atbalstīt, nomierināt, uzmundrināt!

Piedod, ka nespējam pat vienkārši panest otru cilvēku, viņa vājības, viņa nesimpātiskās un neērtās rakstura īpašības.

Piedod, ka ar kurnēšanu nevis ar pateicību nesam savu nastu saistībā ar slimajiem, bērniem, veciem ļaudīm, ar tiem, kam nepieciešama mūsu palīdzība.

Piedod, ka, atgriežoties no dievnama, ienesam ģimenē nevis klusumu, prieku un gaismu, bet gan kurnēšanu un neapmierinātību.

Piedod, Kungs, par vainu pret radiniekiem un tuviniekiem, ar kuriem mēs dalāmies savos grēkos.

***

Mēs esam vainīgi Tavā priekšā, Kungs, ka nesaglabājām savu ģimeni, spiedām citus uz šķiršanos, strīdiem, bijām netieši citu nelaimju vaininieki. Piedod mums, Kungs, par grēkiem pret pašu bērniem, pret vīru, pret sievu, pret māti un tēvu, kuriem esam daudzkārt darījuši pāri un sagādājuši sarūgtinājumus.

Piedod, ka Tu mūs mīli, bet mēs cits citu mīlēt nemākam, ka patiesībā nevis Tu esi mūsu Valdnieks, bet mūsu lepnums, patvaļa, patmīlība, godkāre; ka nevis Tu esi mūsu Valdnieks, bet tā nīcība, kam dzenamies pakaļ un kam pieķeramies.

Mēs esam piekalti sev un negribam nākt ārā no sava cietuma – ne pie Tevis, ne cilvēkiem; mēs neesam Tev pateicīgi par dzīvi, par dvēseli, par Tava Vārda gudrību, par Tavu pestīšanu, Tavu baznīcu!

Piedod, Kungs, ka mēs tik maz cenšamies pateikties Tev par to, ka Tu mūs esi aicinājis! Piedod, ka mēs nesargājam dārgumus, kurus Tu mums esi devis, nepateicamies Tev par visu skaisto, kas ir un ir bijis mūsu dzīvēs, ka mēs neko neatceramies, ka esam pie tā pieraduši, ka mēs nežēlīgi izšķērdējam visu, ko Tu mums dāvā: veselību, laiku, cilvēkus.

Piedod, ka mēs nejūtamies svētlaimīgi un laimīgi! Piedod mūsu biežo tieksmi uz neapmierinātību, kurnēšanu, drūmo skatu uz pasauli.

Piedod, ka neprotam pateikties par prieku, par draugiem, par ģimeni, par to, ka kājas iet un acis redz, par debesīm, gaisu, skaistumu, pasauli.

***

Piedod mums, Kungs, ka mēs nepildām Tavu galveno bausli: „No tā visi jūs pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.”

Esam vainīgi, Kungs, ka pret cilvēkiem esam bijuši tikpat nepateicīgi, cik pret Tevi, neesam pratuši pateikties tiem, kas devuši mums dzīvību, gaismu un labo, kas mūs dzemdējuši, audzējuši, audzinājuši, kas mūs mācījuši, vadījuši, palīdzējuši mums!

Tu esi devis mums savstarpējas saskarsmes prieku, bet mēs runājam par visādiem sīkumiem un visbiežāk paļājam un tiesājam cits citu!

***

Piedod mums, Kungs, ka mēs dzīvojam tā, it kā Tu būtu aizmirsis par mums, it kā mēs būtu vērtība paši par sevi, nevis tikai Tavas dzīves gaismā.

Kungs, piedod mums, ka mēs nesvētām savu dzīvi.

Kungs, piedod, ka mēdzam būt māņticīgi.

Piedod mums to, ka mūs pastāvīgi māc šaubas, bailes un raizes. Mūsu drebēšana un bailes nāk no mazticības, grūtsirdība – no mazticības, riebums pret apkārtējo pasauli – no mazticības.

Kungs, piedod mums, ka mēs nemākam būt pacietīgi grūtos apstākļos, vīrišķīgi, nelokāmi un uzticīgi Tev.

Kungs, piedod mums mūsu nevēlēšanos pildīt Tavu gribu; piedod, ka mums nav pazemības Tavā priekšā, ka neprotam saskatīt Tevi kārdinājumā un slimībā, un grūtos dzīves apstākļos.

***

Piedod mums, Kungs, ka mēs neievērojam Tavus galvenos baušļus.

Piedod mums, ka mēs esam viegli aizkaitināmi, nešpetni, ātri dusmās, aizdomīgi, indīgi, dzēlīgi; ka allaž esam gatavi redzēt trūkumus citos, taču sevi vieglu roku slavējam, attaisnojam, sev visu piedodam.

Piedod mums visu veidu melus, nepatiesību mūsu dzīvēs, visu veidu viltības, krāpšanu, apmelošanu, nomelnošanu, nepatiesus apvainojumus; piedod viltus liecības tiesā, blēdības, divkosību!

Piedod mums, Kungs, farizejiskumu, kad mums ir gribējies izrādīt savu dievbijību, ticīgumu vai palielīties ar saviem labajiem darbiem, lai saņemtu atzinību no cilvēkiem.

Piedod, Kungs, mūsu nesavaldīgo mēli, mūsu tukšvārdību un tenkošanu; piedod, ka domājam par cilvēkiem sliktāk, nekā viņi ir, ka nevaram savaldīt savas kaislības, sākot no parastas negausības ēšanā un beidzot ar jutekliskumu un lepnību.

Piedod mums par bērniem, kurus neielaidām šajā dzīvē, kurus mēs nogalinājām, iznīcinājām, izlējām viņu asinis. Te mūsu vaina ir milzīga.

***

Piedod mums, Kungs, ka mūs iesūc un saindē tukšums mūsu sirdī, ka tas pildās ar lepnību, naidu, ļaunatminību, ļaunpriecību, pastāvīgu kurnēšanu. Piedod mums, ka mēs vienmēr esam koncentrēti uz sevi, vienmēr aizņemti tikai ar savām jūtām, domām, rūpēm un interesēm.

Piedod mums mūsu mājas, kurās valda naids, savstarpēji aizvainojumi, pazemošana un nepacietība.

Piedod mums, ka nepiesaucam Tevi grūtībās, smagos apstākļos, brīžos, kad mums jāizvēlas savs liktenis; piedod, ka nepateicamies Tev, ka nelūdzam Tevi! Piedod mums, Kungs, ka arī šeit mēs mēdzam būt pavirši.

***

Kungs, Tu redzi, ka paši mēs nevaram, neprotam, nespējam sevi izmainīt. Dod mums Savu Garu, lai mēs kļūtu par Tevis cienīgiem kristiešiem.

Dod mums spēkus pieņemt mīlestību, ar kuru Tu izpirki mūsu grēkus! Izdari brīnumu: atdzīvini mirušos, savieno šķirtos, samierini naidniekus!

Mēs esam grēkojuši pret ticību – Kungs, nostiprini mūsos ticību.

Mēs esam grēkojuši pret mīlestību – Kungs, dod, lai mums būtu mīlestības spēks.

Mēs esam grēkojuši pret cerību – Kungs, dari mūsu cerību nelokāmu.

***

Kungs, pārvērt mūsu ticību, lai tā nebūtu savtīga, bet gan pilna mīlestības un atdeves.

Pārvērt mūsu lūgšanu, lai tā kļūtu par dzīvu vēršanos pie Dieva.

Pārvērt mūsu ģimenes, mūsu mājas, mūsu attiecības ar cilvēkiem – gan mājās, gan ārpus tām.

Pārvērt mūsu kalpošanu Baznīcai.

Kungs, pārvērt mūsu sirdis, lai tās kļūtu līdzjūtīgas, un līdzcietīgas.

Pārvērt mūsu prātu, lai tas darbotos skaidri, stingri, koncentrēti, lai domas būtu vērstas uz labo.

Pārvērt mūsu atmiņu, lai mēs allaž atcerētos, ka ik dienas varam krist kārdināšanā vai grēkā; taču mums šai dzīvē ir jāiegulda viss, lai šeit aizdegto uguni aiznestu Mūžībā.

***

Kungs, pārvērt visu ap mums, izdari tā, lai arī mēs varētu pārvērst apkārtējo dzīvi.

Kungs, dod man vērsties pie Tevis ar visu savu būtni un teikt: „Lūk, mana sirds; lūk, mana dzīve, mana ģimene, mani tuvinieki, mans darbs, viss, kas man ir – es sniedzu to Tev, lai Tu to svētītu.”

Kungs, man nav ko teikt sev par labu, taču es nelokāmi ceru uz Tavu žēlastību, uz Tavu mīlestību. Vairāk ne uz ko.

Dod man spēku spert pirmos vājos soļus pie Tevis, lai sajustu, ka Tu esi šeit, blakus, ka Tu mūs ved, ka Tu mūs pieņem, ka mums ir atvērti Tavi apskāvieni – Debesu Tēva apskāvieni, kurš gaida katru no mums.

 

 

No krievu valodas tulkojis

Zigurds Skābārdis

 
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »