Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

599. Izdota nākamā Mārtiņa Lutera grāmata
Iesūtīts: 2014.01.25 13:56 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Luterisma mantojuma fonds (LMF) ir izdevis nākamo grāmatu Mārtiņa Lutera darbu sērijā “Pravieša Jesajas grāmatas skaidrojums”. Nelielam ieskatam šajā grāmatā LMF piedāvā lasītājiem fragmentu no bijušā Lutera Akadēmijas rektora Reinharda Slenskas ievadvārdiem.

“Mūsdienu lasītājs, iepazīstot lekcijas par pravieša Jesajas grāmatu, pamanīs, cik vienkāršas un skaidras tās ir, jo visupirms bijušas domātas studentiem. Tās ir vienlīdz piemērotas un saprotamas kā teoloģijas studentiem, tā arī lajiem bez teoloģiskas izglītības. Nav būtiskas atšķirības starp Lutera akadēmiskajām lekcijām un viņa sprediķiem, kas paredzēti draudzei. Vienmēr tiek īsi paskaidrota vārdu nozīme un vēsturiskā situācija, uz kuru norāda pravieša vārdi. Kā Luters priekšvārdā uzsver, ir nepieciešams zināt gramatiku un vēsturi, lai varētu izprast Rakstus. Dažviet, piemēram, 6. nodaļā, tiek aplūkota arī “apslēptā nozīme”, kas latīņu tekstā apzīmēta ar vārdu allegoria. Te Luters skaidri brīdina, ka nav pieļaujams novērsties no teksta vārdiem un satura, aizklīstot savās paša fantāzijās. No Lutera izklāsta varam mācīties, cik rūpīgi viss ir pamatojams, aplūkojot Jauno Derību kā Vecās Derības piepildījumu. 

Luters skaidri parāda un ievēro Jesajas grāmatas dalījumu trīs daļās: 1. – 39. nodaļa,  Protojesaja, pirmā Jesajas grāmata, kurā runāts par to, ko Jesaja pieredzējis savas dzīves laikā; 40. – 55. nodaļa,  ­Deuterojesaja, otrā Jesajas grāmata, ar pravietojumu par Kristus valstību; un 56. – 66. nodaļa, Tritojesaja, trešā Jesajas grāmata, kurā sniegts Bauslības pasludinājums un mierinājums – Evaņģēlijs. Par šo daļu izšķiršanu varētu diskutēt. Taču Luters stingri paliek pie tā, ka visas trīs daļas ir uzrakstījis viens autors un ka tajās ietverta viena pravietiskā vēsts. Trīsvienīgais Dievs ir Tas, kurš runā ar visu Bībeles autoru mutēm – kā tolaik, tā arī šodien.

Šī pasludinājuma uzdevums un īsta pravieša vēsts mērķis ir – lai tauta tiktu atgriezta paklausībā Dieva baušļiem un tiktu parādīti Dieva darbi pasaules vēsturē un visā, kas norāda uz nākošo Kristus valstību un uz mūsu Kunga atkalatnākšanu, lai tiesātu dzīvos un mirušos. “Proti, Jēzus liecība ir pravieša gars” (Jņ. atkl. 19:10). Tas īpaši skaidri atklājas tā sauktajās Dieva kalpa dziesmās (Jes. 41:1–9, 49:1–9, 50:4–9, 52:13, 53:12). Te Luters uzsver: pravietis runā Kristus vārdā. Ievērojot, ka Kristus nav ietverts laika robežās, bet valda pār laiku, ir saprotams, kādā veidā Dieva vārds atklāj to, ko mēs ar savu laika un telpas robežām piesaistīto prātu nevaram saprast.”

Grāmatas apjoms ir 660 lpp. un pārdošanas cena - EUR 7.00 LMF birojā. 
Grāmatu var iegādāties arī  "IHTIS" grāmatu veikalā, M.Pils ielā 4.

Vairāk informācijas:
 www.lmf.lv
 

Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »