Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

598. Naktspatversmes Rīgā
Iesūtīts: 2014.01.22 20:54 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Lūdzu, palīdziet tiem, 
kam nav naktsmājas 
‍un pārtika!

‍Pastāstiet šo!


‍================================

Patversmes

Patversme – sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālista pakalpojumus.

Naktspatversme -  sociālā institūcija, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas. (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums)

Rīgas domes rīcības plāns
"Palīdzības sniegšana bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā "
par palīdzību pilsētas bezpajumtniekiem nelabvēlīgos
laika apstākļos paredz trīs līmeņu palīdzību atkarībā no laika apstākļiem:

I. Palīdzības sniegšanas sadalījums līmeņos
0 līmenis jeb pamatlīmenis (vasaras periods – no 1.maija līdz 30.septembrim) 
pakalpojumi:
- naktspatversme (darba laiks no plkst. 20.00 līdz plkst. 7.00*) /patversme (darba laiks visu diennakti);
- Rīgas patversmes Dienas centrs (darba laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00*);
- Rīgas patversmes Mobilā brigāde (darba laiks darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00*)
- informēšana par palīdzības saņemšanas iespējām, t.sk. bukleti, plakāti (informāciju iedzīvotājiem saprotamā valodā izplata Rīgas Sociālais dienests, naktspatversmes/patversmes, Rīgas pašvaldības policija u.c.), sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, brīvprātīgo iesaistīšana;
- Rīgas domes informatīvie tālruņi.
____________________________________________________________
* Rīgas pilsētas izpilddirektoram ārkārtas situācijās ir tiesības mainīt pakalpojumu sniedzēju iestāžu darba laiku un pakalpojumu apjomu.
 (RD 14.08.2012. lēmuma Nr.5061 redakcijā)

I līmenis (no 1.oktobra līdz 31.oktobrim un no 2.marta līdz 30.aprīlim);
pakalpojumi: 
- pamatlīmenī minētie pakalpojumi;
- palielināts vietu skaits naktspatversmēs (darba laiks no plkst.18.00 līdz plkst.8.00)/patversmēs (darba laiks visu diennakti);
- zupas virtuves pakalpojumi;
- saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pastiprināta namīpašumu, mazdārziņu un citu Rīgas teritoriju kontrole un nepieciešamības gadījumā bezpajumtnieku nogādāšana naktspatversmē/patversmē.

II līmenis – (no 1.novembra līdz 1.martam ); 
pakalpojumi: 
- I līmenī minētie pakalpojumi;
- darba laika pagarināšana naktspatversmēs (darba laiks no plkst. 17.00 līdz   plkst. 9.00); 
- izbraukuma zupas virtuves pakalpojumi papildus esošajām zupas virtuvēm Rīgā, kā arī siltu drēbju izsniegšana;
- Rīgas patversmes Dienas centra darba laiks katru dienu no plkst. 9.00 līdz 
plkst. 17.00.

III līmenis – no 1.oktobra līdz 30.aprīlim, ja pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtās informācijas plkst. 8.00 āra gaisa temperatūra ir zemāka par -10 ºC vai ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ºC un vēja ātrums ir lielāks par 10 m/s; 
pakalpojumi: 
- II līmenī minētie pakalpojumi;
- naktspatversmju darba laiks visu diennakti, kā arī tiek nodrošinātas pusdienas;
- papildus naktspatversmēm/patversmēm tiek atvērtas pagaidu uzturēšanās vietas, ja nakts gaisa temperatūra ir zemāka par -15º C un priekšpilsētā/rajonā nav pietiekošs patversmju/naktspatversmju skaits; 
- bezpajumtnieku pārvietošana no pagaidu uzturēšanās vietām uz naktspatversmēm; 
- pastiprināta informācijas sniegšana par iespēju saņemt palīdzību;
- Rīgas patversmes Mobilās brigādes darba laiks pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00., otrdienās, ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 19.00., kā arī sestdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.


Rīgas patversme (Maskavas ielā 208)

Tālrunis: 67037120; 67037680

Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši

Patversmes pakalpojuma saņēmējiem diennakts uzturēšanās   darbnespējīgām personām, kā arī saskaņā ar patversmes ārsta atzinumu naktspatversmes nodaļu klientiem.


Rīgas patversme ( Bārddziņu ielā 2 ) 

Tālrunis: 67105241, 67105634. Diennakts tālrunis: 25498060

Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes

Patversmes pakalpojuma saņēmējām diennakts uzturēšanās darbnespējīgām personām, kā arī saskaņā ar patversmes ārsta atzinumu naktspatversmes nodaļas klientiem.


SIA „V.E.L.G." naktspatversme (Esplanādes ielā 1, Bolderājā)

Tālrunis: 20038485

Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes, vīrieši

Ev. Kristiešu draudzes „Zilais krusts” naktspatversme (Maskavas ielā 336)

Evaņģēliskajā Kristiešu draudzē „Zilais Krusts” patversmes pakalpojumu var saņemt vīrieši (10 vietas) ar kustību traucējumiem (pārvietojas riteņkrēslā), kuri ir bez noteiktas dzīvesvietas vai nonākuši krīzes situācijā!

Tālrunis: 67131914; 29802234

Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši. Vienlaicīgi tiek nodrošināta sociālā rehabilitācijas centra pakalpojums 15 personām

Darba laiki: klientu uzņemšana līdz 22.00

SIA "V.E.L.G." naktspatversme (Kartupeļu ielā 8)

Tālrunis: 67365208

Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” naktspatversme (Gaiziņa ielā 7)

Tālrunis: 29884047

Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes, vīrieši

Biedrība „PINS” naktspatversme sievietēm (Tvaika ielā 2 korp. 12). Darbojas ziemas periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim.

Tālrunis: 26191917

Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes Biedrība „Labā cerība” sociālās rehabilitācijas centrs sievietēm (Mārupes ielā 31-11)

Tālrunis: 29264473

Pakalpojuma saņēmēji: Sievietes

 

Biedrība „Labā cerība” sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem (Aglonas ielā 35/3)

Tālrunis: 29264473

Pakalpojuma saņēmēji: Vīrieši

Informācijas lapa par palīdzību bezpajumtniekiem Rīgā

PAZIŅOJUMS

Sešas siltā ēdiena izsniegšanas vietas mazaizsargāto iedzīvotāju ēdināšanai Rīgas pilsētā
Silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot personalizēto elektronisko viedkarti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa: 
par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam; 
par atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam; 
par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu. 
Siltā ēdiena izdales vietas darbojas katru darba dienu no 10:00 līdz 18:00 (vai līdz laikam, kad izdalītas visas 600 porcijas):
Slokas ielā 33. Kursē sekojošs sabiedriskais transports: 5, 4 tramvajs un 54 autobuss līdz pieturai „Mārtiņa iela”. 
Bolderājā, Stūrmaņa ielā 25 (ieeja caur pagalmu). Kursē sekojošs sabiedriskais transports: 3.,30. vai 36. autobuss līdz pieturai „Bolderājas tirgus”. 
Sarkandaugavā, Ceļinieku ielā 4a (ieeja caur pagalmu). Kursē sekojošs sabiedriskais transports: 2., 11., 24., 48 autobuss, 5., 9. tramvajs līdz „Sarkandaugavas ielai”, vai 3. trolejbuss līdz galapunktam.
Juglā, Brīvības gatvē 399, kursē sekojošs sabiedriskais transports: 1., 14., 40. autobuss līdz pieturai „Murjāņu iela”, 3., 6. tramvajs līdz pieturai „Mārkalnes iela”.
Daugavpils ielā 41 kursē sekojošs sabiedriskais transports: 18 autobuss un 15  trolejbuss līdz pieturai „Mazā Kalna iela”, braucot virzienā no centra, un 18 autobuss un 15 trolejbuss līdz pieturai "Daugavpils iela" braucot virzienā uz centru. 
Ziepniekkalnā, Zaļenieku ielā 40, kursē sekojošs sabiedriskais transports: 40., 42., 46. autobuss līdz pieturai „Graudu iela” un 19., 27. trolejbuss līdz pieturai „Līvciema iela”.   
Personalizēto elektronisko viedkarti
, kāda tiek izmantota Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta biļešu sistēmā (e-talons), var iegūt Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros darba dienās no plkst.9.00-19.00, sestdienās no plkst.10.00-16.00, svētdienās slēgts : 
Prāgas iela 1 (pie galvenās ieejas), 
Brīvības iela 191, 
Kurzemes prospekts 137, 
Brīvības gatve 384b, 
Vienības gatve 76b,
Spīķeru ielā 1.
Uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pase) un Rīgas Sociālā dienesta izsniegto izziņu Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centrā jāvēršas tai personai, kura izziņā ir minēta kā pirmā persona!
Ja e-talons jau ir lietošanā, tad jāvēršas ar izziņu, personas apliecinošu dokumentu jebkurā Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centrā e-talona uzpildīšanai, kas pamatos nepieciešamā pakalpojuma (siltā ēdiena izsniegšanas porciju skaitu) saņemšanas tiesības.
Ja e-talonā nav veikta naudas iemaksa, tā nedod nekādas priekšrokas braukt sabiedriskajā transportā bez maksas! Naudas iemaksu e-talonā var veikt SIA „Rīgas satiksme” biļešu tirdzniecības vietās, vai biļešu automātos, papildus informācija pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001919.
Lūdzam sekot līdzi izziņas derīguma termiņam un laicīgi pagarināt izziņu Rīgas Sociālajā dienestā! Ar pagarināto izziņu jāvēršas kādā no Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centriem, lai  ievadītu attiecīgo izziņu elektroniskajā viedkartē, tā nodrošinot siltā ēdiena saņemšanu arī turpmāk!
Sargājiet savus dokumentus, jo, lai atjaunotu nozaudētu personalizēto e-talonu, par pakalpojumu būs jāmaksā Ls 2.00 !
Sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas Rīgā, kurās ieviesta klientu elektroniskā reģistrēšanas sistēma:
• ēdiena izdales vieta Zaļenieku ielā 40; 
•[ ēdiena izdales vieta Brīvības gatvē 399; 
• ēdiena izdales vieta Slokas iela 33; 
• ēdiena izdales vieta Ceļinieku ielā 4a; 
• ēdiena izdales vieta Daugavpils iela 41;
• Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” naktspatversme Gaiziņa ielā 7; 
• SIA „V.E.L.G.” naktspatversme Kartupeļu ielā 8; 
• Rīgas patversme Maskavas ielā 208;
• Rīgas patversmes Dienas centrs Katoļu ielā 57; 
• Rīgas patversme Bārddziņa ielā 2;
• Evaņģēlisko Kristiešu draudzes „Zilais Krusts” naktspatversme Maskavas ielā 336;
• SIA „V.E.L.G.” naktspatversme Esplanādes ielā 1.

"Par Rīgas domes Labklājības departamenta un tā pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem" (Rīgas domes lēmums  Nr. 4923 ar grozījumiem 03.07.2012.)

 
‍Avots: http://www.ld.riga.lv/naktspatversmes.html
 
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »