Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

585. Sākas 1. advents
Iesūtīts: 2013.12.01 23:33 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

KONSULTĀCIJAS
Klāt advente… 
bet varbūt 
advents?
«Terminoloģijas Jaunumi»
15.11.2003

Šo laiku saucam dažādi: cits — par adventi, cits — par adventu.  Kā pareizi?

Pareizrakstības vārdnīcas ieteic sieviešu dzimtes formu advente. Tam ir savs pamats, jo runa ir par Ziemassvētku Notikuma atnākšanas gaidīšanas laiku un aizguvuma pamatā ir procesa nosaukums «atnākšana», kas latīniski ir «adventus». Latīņu valodā adventus ir vīriešu dzimtes forma, turpretī latviešu valodā procesu nosaukumi ir sieviešu dzimtes vārdi: atnākšana, gaidīšana, svētīšana. Tāpēc ir adventes laiks un adventes svētdienas, kad iededzam svecītes.

(Plašāk par abu dzimšu formām var lasīt «Dienā» — 18.12.1997.)

 
Pārpublicēts no: http://termini.lza.lv/article.php?id=108


Skaidrojums no Indras Evamois:

‍ 

ADVENTA laiks (kā jau Jūs minējāt, tulkojumā no latīņu valodas adventus nozīmē „atnākšana”) ir četru nedēļu ilgs Kristus gaidīšanas laiks, pirmsziemsvētku laiks. Šajā laikā mēs gaidām Kristu, ejam pretī Viņa piedzimšanai, līdz tā īstenojas pie mums.

***

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (Terminoloģijas jaunumi, -2003.-15.nov.; toreiz vēl nebija nodibināta Teoloģijas terminoloģijas apakškomisija) ieteikusi lietot sieviešu dzimtes formu, uzsverot, ka:

1) atveidojot procesu nosaukumus latviešu valodā, priekšroka būtu dodamasiev.dz. formai („atnākšana”, „gaidīšana” u.tml.);

2) abstrakti jēdzieni parasti tiek apzīmēti ar siev.dz. vārdu.

 

Teoloģijas terminoloģijas apakškomisijas locekļi izsekoja termina lietojumam līdz pat 17.-18.gs. teoloģiskajai literatūrai.

Secinājumi: termins vēsturiski lietots pamīšus – gan siev.dz. „Advente”, gan vīr.dz. „Advents”. Apkopodama gan valodnieciskos, gan ārpusvalodnieciskos argumentus, Teoloģiskās terminoloģijas apakškomisija nosliecās par labu vīr.dz. formas „Advents” lietojumam, jo:

 

1)      kopš 1923.gada termins stabili ieviesies latviešu valodā, pēc valodnieka J.Endzelīna ieteikuma (latīņu val. vārdi ar galotni – us latv. valodā tiek atveidoti ar galotni – s);

2)      J. Endzelīns aizrādījis: „Laiks priekš  ziemassvētkiem (4 nedēļas) saucamas nevis „advente” vai „atvente”, bet advents, ģen. adventa (no lat. adventus – „atnākšana”).”

3)      termins „Advents” tiek lietots arī mūsdienu pareizrakstības vārdnīcās (piem., apgādu „Jumava” un „Avots” izdevumos);

4)      garāku procesu apzīmējumiem ir pieļaujams arī vīr.dz. vārds; procesu apzīmējums tikai vīr.dz. nav konsekvents (piem. „gavēnis” vīr.dz.);

5)      vārdkopas „Adventa laiks”, „Adventa vainags” ir labskanīgākas (asonanse) utt.

Šķiet, ka reliģiskajā vidē arī biežāk tiek lietota šī termina vīr.dz. forma, kas arī būtu ieteicama, taču no filoloģiskā viedokļa ir akceptējamas abas formas.

/Teoloģijas žurnāls, 2, 2008, 59.lpp./

Arī „Latviešu konversācijas vārdnīcā” šis vārds atrodams vīriešu dzimtes formā, atsevišķā šķirklī – advents. Tāpat tas tiek lietots tradicionālo kristīgo konfesiju baznīcas kalendāros.

 

Prieku un mieru Jums, šai Adventa laikā!

Ar cieņu,

Indra Evamois

 


Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »