Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

556. Papildus uzņemšana Lutera Akadēmijā
Iesūtīts: 2013.08.07 13:00 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Lai dotu iespēju kļūt par Lutera Akadēmijas studentiem 2013./2014.akadēmiskajā gadā tiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties uz iestājeksāmeniem vasaras vidū, Lutera Akadēmija izsludina 17.augustā papildus uzņemšanu visās LA studiju programmās.

Kādu izglītību var iegūt Lutera Akadēmijā?
Lai nākotnē kalpotu gan Baznīcā, gan visā sabiedrībā dažādās jomās Dieva Valstības celšanai, Lutera Akadēmijā var iegūt 1) akadēmisku teoloģisko izglītību, 2) profesionālu Baznīcas mūziķa izglītību, 3) draudžu darbinieka vispārējo teoloģisko un praktisko izglītību.

Kuras programmas Lutera Akadēmijā ir akreditētas?
Līdz 2018.gada 31.decembrim ir akreditētas 2 bakalaura programmas pilna laika studijās: Teoloģijas programma un Baznīcas mūzikas programma. 
Kopš valsts akreditācijas iegūšanas šajās programmās, Lutera Akadēmijas absolventi saņem valsts atzītu augstākās izglītības diplomu.

Kādus speciālistus sagatavo Baznīcas mūzikas programmā?
Baznīcas mūzikas programma sagatavo Baznīcas darbiniekus, kas mācītāja pārraudzībā vada un veido draudzes mūzikas dzīvi saskaņā ar savas Baznīcas mācību, prot vadīt kori un spēlēt mūzikas instrumentus, nodrošina dievkalpošanas norisēm nepieciešamo muzikāli liturģisko izveidojumu; izstrādā plānu muzikāli liturģiskā darba veidošanai un attīstīšanai. Šajā brīdī vairāk kā 500 Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas un Romas Katoļu draudzēs un arī ap 100 Latvijas Baptistu draudžu savienības draudzēs darbojas ērģelnieki un diriģenti. Līdz ar to šajā jomā var potenciāli veidoties ievērojami daudz darba vietu.

Kādus speciālistus sagatavo Teoloģijas programmā?
Pēc studijām Teoloģijas programmā  Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca var piemērotus kandidātus aicināt garīdznieka vai kādā citā kalpošanā.
Darba tirgū vajadzību pēc teoloģijas bakalauriem var salīdzināt ar situāciju citās humanitārajās zinātnēs – vēsturē, filozofijā, filoloģijā u.c. Kaut gan pašlaik Latvijā jauniešiem kopumā atrast darbu ir sarežģīti, augstākās izglītības diploms ievērojami palielina izredzes iegūt konkurētspējīgu nodarbinātību dažādās jomās. Turklāt, LA absolventi var turpināt studijas maģistratūrā un doktorantūrā un attīstīt akadēmiskās vai zinātniskās pētniecības karjeru. 

Ko var apgūt Draudžu darbinieku izglītības programmā?
Lutera Akadēmijā Draudžu darbinieku izglītības programma nav akreditēta, bet lieti noderēs ikvienam, kurš dažādos aicinājumos vēlas strādāt savas draudzes labā. Katrs šīs programmas students izvēlas savām interesēm atbilstošos Teoloģijas studiju programmas priekšmetus ( ne mazāk kā 3 ) un apmeklē lekcijas darba dienu vakaros 2-3 dienas nedēļā. Mācību laiks – 2 gadi. 

Kāda ir studiju maksa?
2013./2014.akadēmiskajam gadam noteiktā studiju maksa Teoloģijas programmā ir Ls 360 apmērā, Baznīcas mūziķu programmā – Ls 400 un Draudžu darbinieki izglītības programmā - Ls 60 gadā.

Kāpēc izvēlēties studēt tieši Lutera Akadēmijā nevis citā teoloģiskā augstskolā?
Lutera Akadēmija nodrošina iespēju kristīgas atziņas un sadraudzības atmosfērā apgūt akadēmiskajiem standartiem atbilstošu izglītību. Balstoties uz luteriskās identitātes pamatiem, Lutera Akadēmija meklē veidus, kā uzrunāt mūsu laikmeta cilvēkus, paliekot uzticīgiem lietām "kā tās mums ir atstāstījuši pirmie aculiecinieki un Dieva vārda kalpi" (Lk 1:2).

Lutera Akadēmijā akadēmiskā pētniecība tiek balstīta uz evaņģēlisko pasaules redzējumu un, atšķirībā no citām teoloģiskajām mācību iestādēm, netiek nošķirta vai konfrontēta ar kristīgo un luterisko tradīciju un Baznīcu, - tā ir integrēta lūgšanu dzīvē un dievkalpošanā. Katru vakaru akadēmijā notiek Vesperes pasniedzēju vadībā, bet piektdienu vakaros - dievkalpojums rektora, arhibīskapa Jāņa Vanaga vadībā.

Studiju process Lutera Akadēmijā attīsta pētniecības iemaņas un darbu ar tekstiem, kas var noderēt ikvienā citā akadēmiskās izglītības laukā. Akadēmijā padziļināti tiek apgūtas teoloģiskā angļu valoda un Jaunās Derības grieķu valoda. Lekcijas LA notiek darba dienu vakaros (no 17:30 – 20:45) un, tādējādi  ir iespējams savienot studijas ar darbu.

Kā var pieteikties uz papildus uzņemšanu Lutera Akadēmijā?
1)      Nepieciešams uzrakstīt e-vēstuli uz adresi academy@latnet.lv ar lūgumu atsūtīt reflektanta pieteikuma anketu studijām konkrētajā studiju programmā;
2)      Iepazīties Uzņemšanas noteikumos LA mājas lapā www.lutaka.lv:
          -      kādas ir prasības reflektantiem,
          -      kādi ir iestājpārbaudījumi,
          -      kādi dokumenti ir jāiesniedz.
3)      Sagatavot visus Uzņemšanas noteikumos minētos iesniedzamos dokumentus.
4)      Dokumentus iesniegt Lutera Akadēmijā, Alksnāja ielā 3, (Vecrīgā) trešdienās un piektdienās no 7.-16.augustam no plkst. 12:00 līdz 17:00 ;
5)      Iestājpārbaudījumi notiks sestdien, 17.augustā:
         -      plkst. 10:00 Teoloģijas,  
         -      plkst. 11:00 Baznīcas mūzikas, 
         -      plkst. 12:00 Draudžu darbinieku izglītības programmas reflektantiem.
6)      Ja ir kādi jautājumi, rakstīt uz LA e-pastu academy@latnet.lv vai zvanīt tālr. 29128655.

 
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »