Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

547. Noslēgusies LELB 26.Sinode
Iesūtīts: 2013.06.11 21:06 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

7. un 8. jūnijā Rīgas Domā risinājās LELB 26. Sinode, kurā 288 luterāņu draudžu pārstāvji lēma par Baznīcas darbībai būtiskiem jautājumiem.

Sinodē piedalījās 395 dalībnieki – garīdznieki, draudžu priekšnieki, citi draudžu pārstāvji un LELB Virsvaldes locekļi, kas kopumā veidoja 89% no visiem balsstiesīgajiem. Sinodes darbā piedalījās arī 18 ārzemju viesi.

Sinodes pirmā diena sākās ar dievkalpojumu un bija veltīta arhibīskapa, bīskapu, Virsvaldes sekretāra un revidentu ziņojumiem, kā arī Baznīcas finanšu jautājumiem. Pirmais no tiem bija  parādu atlaišana draudzēm, kuras ilgākā laika posmā nebija spējušas nokārtot maksājumus Baznīcas kopīgajām vajadzībām un apņēmās turpmāk tos godprātīgi veikt. Saskaņā ar Sinodes lēmumu 45 LELB draudzēm tika atlaisti maksājumu parādi kopskaitā 91 740 latu apjomā.

LELB Sinode arī precizēja kārtību, kādā veicami draudžu maksājumi baznīcas kopīgajām vajadzībām, kuru apjoms saskaņā ar 25. Sinodes lēmumu ir 10% no draudzes ieņēmumiem. Tāpat Sinode apstiprināja LELB un Garīdznieku atalgojuma (GASN) budžetu vadlīnijas 2014. -2016. gadam, kā arī lēma par palīdzības fonda izveidošanu mācītājiem 2014. gadam ārkārtas situāciju risināšanai.

Sinodes pirmajā dienā tika ievēlēti arī jauni LELB revidenti - Intars Jonītis, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas Sv. Toma draudžu mācītājs, Aivars Kaņeps, Saldus M. Lutera draudzes priekšnieks, Jānis Moors, Rīgas Mārtiņa draudzes priekšnieks, kā arī LELB līdzšinējā revidente Iveta Ilsuma, Rīgas Jēzus draudzes locekle.

Sinodes otrā diena vairāk bija veltīta Baznīcas garīgās darbības aspektiem – arhibīskaps Jānis Vanags iepazīstināja ar redzējumu „Par LELB attīstības un tās darbības virzienu stratēģiju”, kā rezultātā periodam no 2014. līdz 2016. gadam Sinode apstiprināja sekojošus LELB Virsvaldei prioritāri risināmos jautājumus: 1) sagatavot LELB mācītāju izglītības un tālākizglītības standartu; 2) sagatavot LELB mācību par ziedošanu; 3) pārskatīt un noteikt jaunu LELB mācītāju kalpošanas un draudžu aprūpes plānu, kas atbilstu šodienas apstākļiem; 4) atrast risinājumu dievnamu uzturēšanai tām draudzēm, kuras to vairs nespēj pašu spēkiem.

Svarīgs Sinodes otrās dienas lēmums saistījās ar jaunā Bībeles tulkojuma lietošanu draudzēs. Sinodāļi gandrīz vienbalsīgi nolēma, ka jauno Latvijas Bībeles biedrības veikto Bībeles tulkojumu LELB draudzes var lietot līdzās iepriekš izmantotajiem Bībeles tulkojumiem. Tāpat Sinode apstiprināja LELB jaunās Dziesmu grāmatas sadaļas un uzdeva LELB Virsvaldei organizēt grāmatas izdošanu pēc visu jaunās Dziesmu grāmatas sadaļu apstiprināšanas mācītāju konferencē.

Sinode apstiprināja arī kārtību, kādā turpmāk tiks sagatavoti LELB Satversmes grozījumu priekšlikumi, paredzot LELB draudzēm, draudžu iecirkņiem un garīdzniekiem iespējas piedalīties LELB Satversmes  pilnveidošanā. Plašākās diskusijas izraisīja ārpus kārtas Sinodes darba plānā iekļautais jautājums par LELB Sinodes ierosinājumiem LR Satversmes preambulai. Ar balsu vairākumu Sinode izteica vēlmi LR Satversmes preambulā ietvert atsauci uz tautas kristīgo mantojumu, norādot, ka nācijas identitāti veidojušas gan nacionālās, gan kristīgās vērtības.

 
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »