Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

523. Arhibīskapa vēstījums 2013. gada Lieldienās
Iesūtīts: 2013.03.30 20:21 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Vienu no labākajiem padomiem Bībelē dod Poncijs Pilāts. Viņš norāda uz Jēzu un saka: „Redzi, cilvēks!“ Tiešām, lūkosimies uz augšāmcelto Kristu!

Viņā var redzēt dzīves pilnību. Viņu nodeva, sagūstīja, mocīja un sita krustā. Viņš mira agonijā un pat kapā nebija atdusas–viņš nokāpa ellē [1] un skatīja pekles šausmas. Bet Lieldienu rītā viss bija beidzies. Viņš iznāca no kapa, ieraudzīja saullēktu, ieelpoja spirgto rīta gaisu, satika draugus un debesu Tēvs atkal bija ar viņu. Lieldienas Jēzum bija vislaimīgākais rīts. Pat krusts, kas Ģetsemanes dārzā biedināja līdz asins sviedriem, nu bija prom uz visiem laikiem. Nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju.[2] Tikai dzīvības pilnība! Lūkosimies uz augšāmcelto Kristu –kā viņš izbauda to, ka ir dzīvs!Raugies uz Jēzu un „redzi – cilvēks!“ Bet Jēzus saka: „Es dzīvoju un arī jūs dzīvosit.“ [3]

Vai tad arī mēs varam piedzīvot tādu prieku, kā iznākot no kapa? Kur mēs esam kapam līdzīgā vietā? Par aizliegto augli Dievs teica: „Kad tu no tā ēdīsi, tu mirtin mirsi.“ [4] Ne tikai tādēļ, ka grēka sekas ir nāve. Iekožot grēka auglī, mēs piedzīvojam, kā sirdsapziņa mirtin mirst. Apjaust, ka esi nodevis pats savus principus, apgānījis savus ideālus, attālinājis sevi no debesīm pēc kā ilgojies – tas ir kā dzīvojot mirt. Aptvert, ka par lēcu virumu esi darījis to, par ko kauns skatīties acīs Dievam, tuvākajam un pat pašam sev - tas ir kā iekrist kapā. Un apziņa, ka padarīts ir padarīts, ir kā kapam uzvelts akmens.  

Mūsu augšāmceltais Kungs ir novēlis akmeni. Izpērkot grēkus pie krusta, viņš ir sagādājis piedošanu. Savu augšāmcelšanos viņš ikdienā lietojamā veidā liek mūsu rokās kā grēksūdzes sakramentu.„Tavi grēki tev ir piedoti.“ Vārdi, kas vainas apziņas šaustītu dvēseli izceļ no kapa, ka tā ierauga sauli, ieelpo ar pilnu krūti, satiek draugus, un atkal jūt, ka debesu Tēvs viņu uzlūko beznosacījumu mīlestībā. Tas ir laimīgs brīdis. Cik labi ir dzīvot, kad tev ir piedots!„Kristus pilnvarā es tevi atraisu no taviem grēkiem.“ Vārdi, kas ļauj nevis skatīties atpakaļ, bet dzīvot uz priekšu. Tā ir iespēja mēģināt veidot no jauna dzīvi saskaņā ar ticības ideālu, lai veco grēku pieredze ir nevis par slazdu, bet par mācību. „Redzi, cilvēks“ – augšāmceltais, piedošanas atdzīvinātais, ko Dieva mīlestības piedzīvojums iedrošina nebaidīties dzīvot pēc ticības.

Taču mēs varam būt ne tikai piedošanas augšāmceltie. Mēs paši varam piecelt no kapa citus. No nepiedošanas kapa, kurā esam viņus aprakuši un izslēguši no savas dzīves. „Es tev piedodu to pārestību, ko nevar atsaukt. Es tevi atraisu no sava aizvainojuma, sarūgtinājuma un novēršanās. Kā Dievs man ir Kristus dēļ piedevis, tā arī es no sirds Tevpiedodu, un izlūdzos tev piedošanu par visu.“ Cik labi ir dzīvot, kad esi piedevis! Kā ieelpot spirgto Lieldienu rītu. Raugies uz viņu un redzi – cilvēks! Trausls un vājš savā cilvēcībā, bet līdzi man ietverts Dieva mīlestībā. Piedošana dara bagātu, jo, atgūstot vienu cilvēku, tu atgūsti veselu pasauli.

Piedošana ir lieldienu viduspunkts, jo atraisa nāves mezglus un visu dara jaunu. Vingrināsimies Lieldienas lietot ikdienā. Nebaidīsimies ielūkoties sevī un nosaukt lietas īstajos vārdos. Satverot piedošanu un dodot to citiem, paļāvībā uz Dievu izbaudīsim dzīvi radikālā ticībā! Tā mēs gatavojamies lielajai dienai, kad mūs patiešām guldīs kapā zem akmens ar Kristus apsolījumu: „Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam!“ [5] Lai mums visiem priecīgas Lieldienas!

Kristus mīlestībā
+ Jānis Vanags
Rīgas arhibīskaps

--------------------------------------------
[1] 1.Pēt.3:19
[2] Atkl.21:4
[3] ]Jņ.14:19
[4] Gen.2:17
[5] Jņ.11:25
 


‍ 
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »