Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

497. Bērniem ar īpašajām vajadzībām
Iesūtīts: 2013.01.17 20:35 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Aicinām piedalīties seminārā „BĒRNS AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM ĢIMENĒ, SKOLĀ UN BAZNĪCĀ” š.g. 9.februārī.

Tuvāka informācija par semināru un iespēju atbalstīt tā norisi – pievienotajos dokumentos.

Semināru organizē LELB Svētdienas skolu darba grupa sadarbībā ar Rīgas Veco Sv. Ģertrūdes draudzi.

 

Ar cieņu,

LELB Svētdienas skolu darba grupaRīga, 2013. gada 17. janvārī

Aicinājums LELB draudzēm un ikvienam labas gribas cilvēkam

 

 

Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs:

patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam

 no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem,

to jūs esat Man darījuši.

(Mateja ev. 25:40)

 

AICINĀM ATBALSTĪT SEMINĀRA

„BĒRNS AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM ĢIMENĒ, SKOLĀ UN BAZNĪCĀ”

NORISI!

 

Seminārs notiks sestdien, 2013. gada 9. februārī, Rīgā, Vecajā Sv.Ģertrūdes ev. lut. baznīcā.

Lūdzam atbalstīt semināra norisi Jums piemērotā veidā - ar aizlūgšanām, informācijas izplatīšanu, brīvprātīgas palīdzības piedāvāšanu vai naudas ziedojumu.

Šis ir pirmais LELB Svētdienas skolu nozares darba grupas rīkotais seminārs par bērnu un jauniešu ar attīstības traucējumiem iekļaušanu draudzes sadraudzībā. Uz semināru, kuru vadīs ilggadējs Norvēģijas Svētdienas skolu asociācijas sociālās integrācijas konsultants, brīvprātīgo kalpotāju iedvesmotājs un bērna ar īpašām vajadzībām tēvs Jūsteins Bildējs (Jostein Bildøy) aicinām gan mācītājus un draudžu darbiniekus, gan skolotājus un sociālās aprūpes speciālistus.

Vēlamies piedāvāt jaunas zināšanas un iedvesmot ikvienu, kas jau aprūpē vai gatavojas rūpēties par šiem mūsu vismazākajiem brāļiem un māsām – par bērniem un jauniešiem ar attīstības traucējumiem.

Lai seminārs varētu sekmīgi notikt, ir vajadzīgs finansējums Norvēģijas speciālista Jūsteina Bildēja aviobiļetei un uzturēšanās izdevumiem, semināra izdales materiālu kopēšanai, tējas, kafijas un zupas vārīšanai semināra dalībniekiem (apm. 100-150 porcijas), kā arī telpu uzkopšanas un elektrības izmaksu segšanai. Lektors ir bijis pretimnākošs un minējis, ka honorāra esamība vai neesamība šoreiz nebūs priekšnoteikums tam, lai seminārs notiktu.

Pateicībā par J.Bildēja atsaucību un ieguldījumu šī semināra sagatavošanā un vadīšanā un vēloties turpināt sadarbību ar lektoru un dalībniekiem, mēs gribētu seminārā nodrošināt ļoti labus darba apstākļus. Tāpēc mēs būsim ļoti pateicīgi par jūsu ziedojumiem, kas atbalstītu šī semināra norisi un lektora kalpošanu mūsu draudzēm.

Mūsu rīcībā ir jau daļa semināra norisei nepieciešamo līdzekļu, bet mums ir joprojām vajadzīgs draudžu atbalsts – jūsu aizlūgšanas par lektoru, dalībniekiem un semināra norisi, palīdzīga roka semināra dienā un ikviens ziedotais lats.

Brīvprātīgos palīgus lūdzam pieteikties uz e-pastiem iveta.kalme@lelb.lv un daina@norden.lv vai pa telefonu 29394399. Semināra dienā būs jāreģistrē dalībnieki, jāvāra tēja un kafija, jāklāj galds pusdienām, jāparāda ceļš uz semināra norises telpu.

Savu naudas ziedojumu semināram varat pārskaitīt uz LELB kontu, obligāti norādot -„ZIEDOJUMS SVĒTDIENAS SKOLAS SEMINĀRAM”.

LELB rekvizīti:
Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca
M.Pils iela 4, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 90000159994
AS “Citadele banka”
Kods PARXLV22
Konta Nr. LV21PARX0000570101013

Ja, pateicoties Jūsu atsaucībai, saņemsim vairāk līdzekļu nekā vajadzīgs šī semināra rīkošanai, tad ietaupījumus izmantosim turpmākajiem iekļaušanai un vides pieejamības veicināšanai veltītajiem izglītojošajiem pasākumiem Rīgā vai citās diecēzēs. Par to norisi Jums iepriekš paziņosim.

 

Ar cieņu,

LELB Svētdienas skolu nozares brīvprātīgā darba grupa:

Māc. Ivars Jēkabsons,

Iveta Kalme,

Sarmīte Kaktiņa,

Dzintra Mikolone,

Daina Mežecka

 

Labdien!                                                                                                    


Rīga, 2013. gada 17. janvārī

 

Svētdienas skolu skolotājiem, mācītājiem, draudžu darbiniekiem,

skolotājiem un speciālās izglītības skolotājiem,

bērnu sociālo aprūpes centru un sociālo dienestu speciālistiem –

sociālajiem darbiniekiem, rehabilitētājiem un aprūpētājiem –,

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem,

kā arī citiem interesentiem

 

piedāvājam iespēju piedalīties vienas dienas bezmaksas

seminārā

par bērnu un jauniešu ar attīstības traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā

„BĒRNS AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM ĢIMENĒ, SKOLĀ UN BAZNĪCĀ”.

 

Semināru vadīs sociālās integrācijas konsultants Jūsteins Bildējs (Jostein Bildøy) no Norvēģijas.

 

Seminārs veltīts šādām tēmām:

·         ar sadzīvi un sabiedrisko dzīvi saistītie izaicinājumi ģimenēs ar īpašām vajadzībām; brāļu un māsu domas un izjūtas; atšķirīgie brāļi un māsas, kuri tomēr ir līdzīgi;

·         izaicinājumi, ar ko bērns ar īpašām vajadzībām saskaras svētdienas skolā un vispārizglītojošā skolā;

·         kāda nozīme videi:  slieksnim, pārlieku spilgtam apgaismojumam vai telpas šaurībai;

·         bērns ar attīstības traucējumiem – kā „normāls”; kā panākt, lai ikviens bērns un pusaudzis grupā (piemēram, svētdienas skolā vai klasē) justos „normāls”.

 

J.Bildējs  uzlūko cilvēku kā vienotu veselumu – ar individuālām fiziskām, emocionālām, sociālām, intelektuālām un garīgām vajadzībām – un savā metodikā par sensoro (maņu) iespaidu izmantošanu izglītojošajā darbībā balstās H. Gārdnera teorijā par daudzveidīgo intelektu (angl. multiple intelligencies).

Katras tēmas izklāsts sāksies ar ievadu, tam sekos konkrēti piemēri, gadījumu analīze un diskusija jauktās vai nozares profesionāļu grupās (skolotāji/ draudžu darbinieki/ sociālie darbinieki/ brīvprātīgie u.c.). Seminārs notiks norvēģu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.

 

Par lektoru

Jūsteins Bildējs (1966) ir triju dēlu tēvs un jau 22 gadus iedvesmo un apmāca brīvprātīgos darbiniekus daudzviet Norvēģijā.

·         18 gadus strādājis kā konsultants Norvēģijas Svētdienas skolu asociācijā, iedvesmojot un apmācot vietējo svētdienas skolu darbiniekus un veicinot bērnu un jauniešu ar smagiem un kompleksiem attīstības traucējumiem sociālo iekļaušanu;

·         2007. gadā zaudējis savu pirmdzimto dēlu, kuram bija kompleksi attīstības traucējumi (cerebrālā parēze) un kurš sasniedza gandrīz 13 gadu vecumu un mācījās vietējā skolā.

·         kopš 2003. gada kopā ar dzīvesbiedri vada seminārus pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, kas strādā ar šīm ģimenēm, kurās aug bērns ar attīstības traucējumiem;

·         Norvēģijas Baznīcas uzdevumā izstrādājis metodisku materiālu „Es arī!” (norv. „Eg og”) pusaudžu ar kompleksiem attīstības traucējumiem iekļaušanai iesvētes mācības grupās draudzēs, izmantojot  daudzveidīgā intelekta teoriju un sensoros jeb maņu iespaidus (2010). Rokasgrāmata tiek izmantota daudzās draudzēs un 2013.gadā to plānots izdot audiogrāmatu neredzīgu pedagogu vajadzībām;

·         kopā ar dzīvesbiedri vada atbalsta grupas bērnu zaudējušiem vecākiem.

 

Semināru organizē LELB Svētdienas skolu nozares darba grupasadarbībā ar Rīgas Veco Sv.Ģertrūdes ev. lut. draudzi.

Semināra norises laiks: sestdiena, 2013. gada 9. februāris.

Norises vieta: Rīgas Vecā Sv.Ģertrūdes ev. lut. baznīca Rīgā, Ģertrūdes ielā 8.

 

Nokļūšana: ar 12.,14.,17. trolejbusu vai 1.,3.,6.,9.,21.(u.c.) autobusu līdz pieturai Ģertrūdes iela

vai 20 min. gājiens kājām no autoostas.

Informācija par autostāvvietām: http://www.rigassatiksme.lv/files/13_02_2012_stavvietas.pdf

 

DARBA KĀRTĪBA - sestdiena, 9. februāris

9.30-10.00    Dalībnieku reģistrācija un kafija

10.00-10.20  Semināra atklāšana

10.20-11.00  Ieskats H.Gārdnera daudzveidīgā intelekta teorijā un lektora pieredzē par ģimenes un dažādu institūciju sadarbību.

11.00-11.45  Ģimenes ar īpašām vajadzībām grūtības un prieki.

12.00-13.00  Izaicinājumi, ar ko bērnam jāsastopas svētdienas skolā, draudzē, pašvaldībā vai skolā.

13.00-14.00  PUSDIENLAIKS*

14.00-15.30  Izaicinājumi un attieksme.

15.30-16.00  Kopsavilkums un noslēguma diskusija.

 

* Tēju, kafiju, kā arī siltu zupu nodrošinās semināra rīkotāji. Aicinājums ņemt līdzi groziņus ar gardumiem kopīgajam kafijas galdam.

 

Semināra mērķis: atbalstīt Latvijas dažādu nozaru speciālistu sadarbību pilnvērtīgas fiziskās, sociālās un garīgās dzīves iespēju nodrošināšanā bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, iedvesmojoties no Norvēģijas pieredzes un pieejas.

 

Ar šo semināru iecerēts ierosināt pasākumu virkni saistībā ar cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanas un vides pieejamības veicināšanu (tai skaitā arī iekļaušanos un iekļūšanu draudžu vidē).

Organizatori aicina atsaukties domubiedrus un atbalstītājus turpmāko aktivitāšu plānošanai un īstenošanai.

 

Lūdzam pieteikties dalībai seminārā līdz 4. februārim, atrakstot uz elektroniskā pasta adresi daina@norden.lv un norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, kā arī pārstāvētās organizācijas nosaukumu un amatu. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūdzam pieteikties savlaicīgi.

 

Papildu informācija: Iveta Kalme (26064557, iveta.kalme@lelb.lv ) vai Daina Mežecka (29394399, daina@norden.lv).

Ar cieņu,

LELB Svētdienas skolu nozares darba grupa

 
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »