Draudze
- Jaunumi
- Mācītājs Agris Sutra
- LELB arhibīskaps Jānis Vanags
- Ar "Uzticības vairogu" apbalvotie draudzes locekļi
- Evaņģēliste Kristīne Vanaga
- Bīskape Jāna Jēruma Grīnberga
- Viesmācītājs Gundars Ceipe
- Draudzes padome
- Draudzes mūziķi
- Dievkalpojumi. Fotogalerijas
- Draudze Strazdumuižas pansionātā
- Diakonija
- Svētdienas skola
- Jauniešu sadaļa
- Avīze
- Māsu draudze Holckirhenā, Vācijā
- Citas māsu draudzes
- Kino
- Izstādes
- Talkas. Fotogalerijas
- Sadraudzības galds
- Draudzes cilvēki dažādās norisēs. Fotogalerijas
- Tezē Eiropas jauniešu tikšanās
- Instrukcijas, dokumenti
 Dievnams
 Draudzes vēsture
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

466. Gatavojoties Baznīcas reformācijas 500.gadadienas svinībām
Iesūtīts: 2012.11.01 14:04 Rakstīt redaktoram 
Drukāt 

Šogad svinējām evaņģēliskās Baznīcas reformācijas 495. gadadienu, un pēc 5 gadiem svinēsim Ticības atjaunošanas svētku 500. gadadienu. Pasaules Luterāņu Federācija (PLF) ir izveidojusi speciālu komiteju, kuras uzdevums ir veikt informācijas un ideju apmaiņu šo lielo svētku sakarā. LELB mācītājs Juris Morics ir viens no LELB pārstāvjiem kontaktos ar PLF svinību sagatavošanas procesā. Māc. J.Morics aicina ar savām idejām un priekšlikumiem ikvienam piedalīties svētku sagatavošanā.

Mīļie brāļi un māsas: Jēzū Kristū svētītiem, aicinātiem svētajiem un visiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdu visās vietās, tiklab pie viņiem, kā pie mums: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus! (1. Kor. 1:2-3)

Drīz vien, tikai pēc 5 gadiem, mēs svinēsim Ticības atjaunošanas svētku 500. gadadienu. Gaidot tik lielus svētkus, vairs nav palicis daudz laika, lai mēs pagūtu tiem sagatavoties. Šos svētkus nav iespējams novērtēt par augstu. Pirmais Baznīcas reformators bija pats mūsu Kungs Jēzus Kristus un Viņš joprojām ir visa centrs, kā dēļ ir nozīme mūsu dzīvei un stiprs pamats visam, ko mēs darām.

Nesen internetā izlasīju kādu izteikumu: „Pasaule, kurā dzīvojam, būtu pavisam savādāka, ja nebūt kristietības vēsturē lielākā garīgās atdzimšanas notikuma, proti, Reformācijas.  Lietu, kas šodien šķiet pašas par sevi saprotamas, Bībele katrai tautai savā valodā, Dievkalpojumi katrai tautai savā valodā, vispārējās izglītības sistēmas, sociālās aprūpes sistēmas, un cita nebūtu, ja nebūtu Reformācijas.”(http://gudribassakums.lv/2012/10/30/reformacijai-495-greka-kritusais-cilveks-4/)

Patiesi, mēs ikdienā pat neapzināmies to, cik daudz pasaulei ir devusi Baznīcas reformācija un kāda gan varētu būt pasaule, ja reformācija nebūtu notikusi, vai tā būtu gājusi citā virzienā...

Reformācijas 500 gadu svinībām gatavojas visa evaņģēliskā pasaule un PLF ir izveidojusi speciālu komiteju, kuras uzdevums ir veikt informācijas un ideju apmaiņu šo lielo svētku sakarā. Tam tiek veidotas attiecīgas interneta vietnes un visas luteriskās Baznīcas pasaulē, un atsevišķu reģionu pārstāvji tiek aicināti piedalīties šajā procesā.

Interneta vietnē http://lwfconference.org   30. novembrī notika pirmā domu apmaiņa. Tika sniegta informācija par vadlīnijām, turpmāko komunikāciju un aicinājums visiem piedalīties ar savām idejām un diskutēt par notiekošo. Mani, kopā ar Augustu Kolmu (Rīgas Jēzus dr.) LELB Bīskapu kolēģija caur ārlietu daļas vadītāju Ritu Brūvers kundzi aicināja būt par mūsu Baznīcas pārstāvjiem kontaktos ar PLF šajā jautājumā. Tādēļ vēršos pie Jums visiem, kas vēlaties būt līdzdalīgi ne tikai šo svētku svinēšanā, bet arī sagatavošanā.

PLF šim mērķim izveidotā speciālā komiteja ir nosaukusi un aicinājusi domāt par trīs galvenajiem virzieniem reformācijas 500 gadu svinību sakarā:            

  • 1.     Reformācijai ir sakars ar visiem pasaules iedzīvotājiem. Tādēļ uz reformācijas 500. gadadienas svinībām vajadzētu raudzīties globālā perspektīvā.
  • 2.     Ekumēniskā atbildība: organizējot mūsu aktivitātēs mēs esam līdzatbildīgi par mūsu ekumēniskajiem partneriem un draugiem; par ekumēnisko sadarbību ar tiem un sagaidāmajiem sadarbības rezultātiem.
  • 3.     Baznīca atrodas nepārtrauktā reformācijas procesā: mēs neesam jauna Baznīca, bet reformācija ved mūs atpakaļ pie pirmavotiem, bet mūsdienu kontekstā pamatojoties Sv. Rakstos, lai atbildētu Dieva aicinājumam doties misijā.

Mums noteikti ir arī savs skatījums uz šīm lietā un var būt savas vadlīnijas, kuras ir vairāk aktuālas tieši mūsu reģionam, caur mūsu skatījuma prizmu. Tāpat mums noteikti ir savas idejas, kā mēs kopā vēlētos svinēt šos lielos svētkus un liecināt pasaulei par Dieva lielajiem darbiem, kuri, neskatoties uz smago bezdievības un liberālisma laiku, joprojām notiek.

Mēs, mūsu mazajā valstī Latvijā, ar mazo iedzīvotāju un vēl mazāku luterāņu Baznīcas locekļu skaitu tomēr esam ļoti unikāli visai kristiešu pasaulei:

  • Rīga ir viena no pirmajām Ziemeļaustrumeiropas pilsētām, kur uzvarēja evaņģēliskā mācība. Daži procesi Livonijā un Rīgā notika vienlaicīgi ar Vāciju un daži pat apsteidza Vāciju: Lībekā reformācija uzvarēja 1530. g.; Brandenburgā un Saksijā 1539. g.; Dānijā un Norvēģijā 1536. g.Kamēr Rīga reformācijas dienu mēs varētu svinēt 1522.gada 12. jūnijā, kad Andreass Knopkens izklāstīja savas 24 tēzēs disputam ar pāvesta piekritējiem Rīgas Sv. Pētera baznīcā un ieguva atbalstītājus Rīgas rātē.
  • Vēsture mums ir saglabājusi rakstiskas liecības par trim pirmajām spilgtākajām sludinātāju personībām Livonijā. Kā pirmais ir nosaucams Andreass Knopkens – izglītots teologs, faktiski viens no pirmajiem luteriskiem teologiem – publicētu darbu mantojuma atstājējiem pasaulē. M. Lutera cienīgs izglītots sekotājs, ar kuru mēs patiesi varam lepoties un kurš būtu pelnījis, lai viņam pievērstu īpašu uzmanību. 
  • Latvija mūsdienās ir ekumēniska zeme, kur neskatoties uz visnotaļ cienījamo mūsu Baznīcas konservatīvo nostāju, par ko mēs pasaulē tiekam gan mīlēti, gan vajāti – mums ir ļoti labas ekumēniskas attiecības ar citām kristiešu konfesijām.

Mūsu mazajā zemē mums ir daudz lietu, ar kurām mēs patiesi varam lepoties vairāk, nekā to trūkumu, uz kuriem mūs dezorientē sensāciju kārie masu informācijas līdzekļi.

Ja Tu, mīļais brāli un māsa, vēlies piedalīties ar savu ideju vai darbu Baznīcas reformācijas 500 gadu svinību sagatavošanā, lūdzu, sazinies ar mani elektroniskijuris.morics@inbox.lv . Mums būtu lietderīgi izveidot iniciatīvu un koordinatoru grupu.

Pagaidām regulāri informēšu LELB mājas lapā par PLF aktivitātēm un plānosim arī mūsu Latvijas reģionālo tikšanos, gatavojoties lielajiem svētkiem.

Kristus mīlestībā, mācītājs Juris Morics

 
Jūsu komentārs:
Vārds:*
E-pasts:
Aplūkot atsauksmes (0)
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »