Te varat lejupielādēt veidlapas kristību pieteikumiem

Veidlapa bērna kristībām 

Veidlapa pieaugušo kristībām
 Atbilde uz jautājumu 

"Laiku pa laikam pie mums griežas cilvēki, kuri savulaik kristījušies, iesvētījušies vai laulājušies draudzē, bet pēc tam vairākus (reizēm daudzus) gadus nav devuši par sevi nekādas ziņas un līdz ar to vairs nav draudzes aktīvo locekļu sarakstā. Nu ir pienācis laiks kristīt bērnus, un viņi vēlētos to darīt mūsu draudzē. Kā rīkoties šādā situācijā? Atbilde uz to atrodama LELB mājaslapas sadaļā "Kristības", un tā ir šāda:

Esam kristīti un iesvētīti, bet nepiederam draudzei, vai ar to nepietiek, lai kristītu bērnu?
"Būt kristītiem un iesvētītiem, bet nepiederēt draudzei, nevar uzskatīt par normālu stāvokli. Pie kristības/iesvētības esat apliecinājuši savu ticību un apsolījušies dzīvot kristīgu dzīvi, bet, ja jau nepiederat draudzei, šo solījumu nepildāt. Pie bērna kristības jums tiks prasīts apliecināt savu ticību un apsolīt šajā ticībā audzināt bērnu. Lai varētu to izpildīt, jums jāatgriežas pie ticības un jāatjauno sava draudzes piederība."

Tātad atbilde ir skaidra - vispirms jāatjaunojas draudzē (informējot par to arhivāru un nomaksājot kārtējā gada ziedojumu), un pēc tam var domāt par bērnu kristīšanu."
 


Skat.  Māc. JĀNIS BIRĢELIS,

MŪSU TICĪBAS PAMATI