Draudze
 Dievnams
 Draudzes vēsture
- Jāņa Turlaja prezentācija par vēsturi
- Draudzes hronika
- No Andra Caunes grāmatas
- Augusts Grigors. Autobiogrāfija
- Augusta Grigora dzīvesstāsts
- Roberta Feldmaņa uzrakstītā vēsture
- Ligitas Ozolas pārskats
- Kristus draudzei jaunas telpas (1933. g.)
- Rīgas Kristus draudzes desmit gadu pastāvēšanas svētki (1936. g.)
- Svētbrīdis pie neredzīgo māc. Grigora kapa (1936. g.)
- Nerealizētais baznīcas celtniecības projekts (1937. g.)
- Par Šarlotes Grigors nāvi un izvadīšanu (1940. g.)
- Prof. Dr. theol. Edgars Rumba † (publicēts 1945. g.)
- Miris mācītājs Arturs Siļķe (1965. g.)
- Dievnama iesvētīšanas dziesmu lapiņa (1995. g.)
- Raksts "Vakara Ziņās"1995. gada 6. septembrī
- Princis Čārlzs mūsu draudzē (2001. gada 8. novembrī)
- Arhibīskaps pasniedz krustu mācītājam A. Sutram (11.09.2008)
- Kristīgā radio raidījums 2012. gada 12. martā
- Māc. Edgara Rumbas dzejas grāmatas "Es šodien mājās nebūšu" atvēršanas svētki 2013. gada 13. aprīlī
 Garīgā maize
 Roberts Feldmanis
 Svētdarbība
 Jēkaba kapi
 Aizlūgumi
 Ziedojumi
 Noderīgas saites
 Kontakti
 Mājaslapas karte
 Sadzīviskas lietas
 Atsauksmes
 RU, EN, DE, FR
 Arhīvam nododamas lietas
Dievkalpojumi

Svētdienās 10.00

Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 18.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Trešdienās 17.00 
Svētdienās 9.00

pieteikšanās 

pa tālruni: 28358555, 29243697

   

Uzmanību!

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 18.00 -

bikts dievkalpojums.


Katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
pēc dievkalpojuma (ap divpadsmitiem) notiek 

BĪBELES STUNDAS.


 

Holckirhenes māsu 
draudzes mājaslapa: 
http://www.holzkirchen
Aptaujas (Datorsistēma garantē anonimitāti!)
Cik bieži lasāt Bībeli?
Katru dienu
Laiku pa laikam
Kad ir liela nepieciešamība pēc Dieva palīdzības
Man nav Bībeles
  Rezultāti » 
Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Baznīcas vēstures profesors ROBERTS FELDMANIS

"Svētdienas Rīts", IHTIS, Kristīgais radio

  Kristīgās dzejas portāls:

http://www.egineto.lv


 

 

Izdrukāt 

Svarīgākie datumi mūsu draudzes vēsturē 

L

1926. g. 18. aprīlis

Neredzīgais mācītājs Augusts Grigors pie Neredzīgo institūta nodibina Kristus draudzi.

1926. g. 22. jūlijs

Mācītājs A. Grigors saslimst un pēkšņi mirst.

1926. (vai 1932. gadā – ir 2 versijas)

Par Kristus draudzes ganu kļuva izcilais latviešu teologs mācītājs Edgars Rumba

1933. g.

Profesora Edgara Rumbas aicināts, palīgmācītāja statusā sāka kalpot Roberts Feldmanis.

 

Dievkalpojumi notiek Pētera un Pāvila baznīcā (Citadelē), ko draudze īrē no igauņu draudzes.

 

Draudzes darbība tiek pārtraukta, daļa draudzes pievienojas Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas draudzei.

 1990. g. septembris
 

Iveta Blankšteina ierosina Strazdumuižas klubā organizēt Bībeles stundas. Tās vēlas apmeklēt arī cilvēki no Mežaparka draudzes.

 -

Notiek Pirmā Bībeles stunda, kurā piedalās astoņi cilvēki.

1990. g. Ziemassvētki -

Notiek pirmais dievkalpojums Strazdumuižas klubā, kuru vada Agris Sutra; ērģelniece Zane Celmiņa; altāri sakārto Vanda Brūvele. Mežaparka draudze uzdāvina altārsegu, svečturus; dievkalpojums ir labi apmeklēts, jo ir pilna kluba zāle.

1991. g. janvāris -

Bībeles stundas sāk apmeklēt pansionāta ļaudis, taču tas ir ļoti grūti vecuma nespēka un redzes vājuma/neredzīguma dēļ.

1991. gada janvāris –februāris

Pansionāta direktore atrod iespēju Bībeles stundas noturēt pansionāta telpās.

1991. g. februārī -

Mācītājs prof. Roberts Feldmanis, teoloģijas fakultātes 1. kursa students Māris Sants atjauno LELB Kristus draudzi, un tās juridiskā adrese ir Strazdumuižas pansionāta vājredzīgo/neredzīgo ciematā. Tiek ievēlēta atjaunotās draudzes padome, par draudzes priekšnieci kļūst Ligita Ozola.

1991. g. Lieldienās -

Atjaunotajā LELB Kristus draudzē notiek pirmās kristības un iesvētības - 12 bērni un 7 pieaugušie. Dievkalpojumi notiek Juglā Strazdumuižas pansionāta zālē katru otro ceturtdienu.

1991. g. 30. aprīlis -

Reliģisko Lietu Departaments izsniedz atļauju sākt atjaunošanas darbus Sv. Jēkaba kapelā Mēness ielā 1, vēsturisko neredzīgo/vājredzīgo baznīcu, un šī telpa nodota atjaunotās draudzes rīcībā.

Bijusī baznīca Mēness ielā 1, tiek saņemta atpakaļ briesmīgā un nolaistā stāvoklī.

Altāra vietā atrodas Ļeņina bilde, savukārt virs kāpnēm, kas ved uz pagrabtelpu - velna galvas tēls (to M. Sants ar āmuru nodauza nost).

Senāk baznīcā bija "sarkanais stūrītis", tad - zārku darbnīca un kapu apsaimniekošanas kantoris. Pagrabtelpa, kurā zem grīdas ir apbedījumi, ir piemesta pilna ar visādiem krāmiem un atkritumiem. Pati baznīcas telpa sadalīta četrās mazākās telpās, kas pielāgotas zārku izgatavošanas un noliktavas vajadzībām.

Visi tīrīšanas darbi tiek veikti vakaros un brīvdienās, taču ir skaidrs, ka bez finansiālas palīdzības no ārpuses draudze nespēs iegādāties nepieciešamos būvmateriālus remontdarbu veikšanai.

Tiek meklēti līdzekļi baznīcas remontdarbiem; pateicoties prof. R. Feldmaņa autoritātei, un viņa daudzajiem draugiem Vācijā, Kristus draudze saņem finansiālu atbalstu (ziedojumu) no draudzes Vācijā, kas sniedz iespēju uzsākt remontdarbus baznīcā Daga Auzulejas būvfirmas vadībā.

Pansionāta direktore izbrīvē telpu kapelas vajadzībām. Pateicoties ziedojumiem, notiek remontdarbi, tiek izgatavots altāris, soli, logi, durvis un tanīs ieliktas vitrāžas. Krucifiksu uzdāvina norvēģu koris.

1993. g. 24. septembrī -

Kapelu iesvēta māc. Prof. Roberts Feldmanis. Par kapelānu kalpo Teoloģijas students Gundars Bērziņš.

Mūsu mājaslapā ir attēli, kuros redzams māc. Prof. R. Feldmanis un G.Bērziņš dievkalpojuma laikā, kā arī izveidotās kapelas altāris iesvētīšanas dienā.

1994. g. vasara –

Līdz šim laikam Daga Auzulejas vadībā tiek savestas kārtībā: sienas; altāris. Grīda ir ielikta, taču nav pabeigta. Darbi neatbilst izmaksām un sadarbība ar Auzulejas firmu tiek pārtraukta.

1994. g. vasara -

Baznīcas remontdarbu vadību pārņem Gundars Bērziņš. Tiek pabeigta grīda un sākta pamatu hidroizolācija. Pēc G.Bērziņa skices tiek veidota baznīca kancele.

1995. g. vidus -

Par kapelānu Strazdumuižas neredzīgo pansionātā G.Bērziņa vietā sāk kalpot māc. M. Sants.

1995. g. 6. janvārī-

LELB arhibīskaps Jānis Vanags iesvēta LELB Kristus baznīcu - Sv. Jēkaba kapelu.

Dievkalpojumā piedalās Kristus draudze pirmā mācītāja mazmeita Jāna Jēruma Grīnberga.

Atjaunotajā Kristus baznīcā svētdienās notiek divi dievkalpojumi - pīkst. 8.00, kuru vada mācītājs Prof. R. Feldmanis un G. Bērziņš, un 11.00 - kuru vada mācītājs M. Sants.

1995. g. vidus -

Tiek uzsākti remontdarbi baznīcas bēniņos, kur paredzēta draudzes Svētdienas skola u.c. aktivitātes.

1997. g. maijs-

Evaņģēlistu amatā tiek ievesti Varis un Indra Bogdanovi, un nozīmēti kalpot LELB Kristus dr. māc. M. Santa rīcībā.

1997. g. vidus-

Tiek pabeigti remontdarbi baznīcas bēniņos.

1997. g. vasara -

Mācītājs M. Sants uzsāk kapelāna kalpošanu Latvijas Onkoloģijas Centra Paliatīvās aprūpes nodaļā. Evaņģēlists V. Bogdanovs pārņem kapelāna kalpošanu Strazdumuižas neredzīgo pansionātā.

1997. g. rudens -

LELB Kristus baznīcā tiek atjaunota Svētdienas skola, kas notiek izremontētajos baznīcas bēniņos. Piedalās 10-12 bērni dažādos vecumos. Svētdienas skolas nodarbības notiek svētdienās dievkalpojuma laikā no 11.00 – 13.00, to vada Svētdienas skolas skolotāja un vadītāja evaņģēliste. I. Bogdanova.

1998. g. septembris -

Mācītājs M. Sants pošas uz teoloģijas maģistra studijām Anglijā, tāpēc evaņģēlists V. Bogdanovs pārņem kapelāna kalpošanu Paliatīvās aprūpes nodaļā.

1998. g. septembris -

LELB Kristus draudzē sāk kalpot mācītājs A. Sutra.

2002. gads

Mūžībā aiziet Roberts Feldmanis. Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze ir pēdējā, kur kalpoja šis izcilais profesors.


Hronoloģija nav gatava!

Aicinām brīvprātīgos mūsu draudzes vēstures pētniekus iesaistīties tās papildināšanā un rediģēšanā!

 
Par mājaslapu

Mājaslapas karte - ŠEIT

Statistika - ŠEIT

E-pasts: kristusdraudze@gmail.comTĒVREIZE

Tautas lūgšana
"Dievs, svētī Latviju!"
Mācītājs
 

Agris Sutra - mācītājs
mob. 28358555
mob. 29243697
mājās 67332369
e-pasts: agris.sutra@gmail.com


 
Draudzes priekšniece

Benita Brūdere
draudzes priekšniece
mājās 67916407
mob. 26412555 
e-pasts: benita.brudere@gmail.com
benita.brudere@riga.lv 

Evaņģēliste


Kristīne Vanaga

evaņģēliste, draudzes padomes rakstvede
mājās 67014781
mob. 26563337
e-pasts:  kristinevng@gmail.com
 


...
Copyright 2006; Created by MB Studija »