Baušļi


Pirmais bauslis

Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

Otrais bauslis

Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.

Trešais bauslis

Tev būs svēto dienu svētīt.

Ceturtais bauslis

Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē.

Piektais bauslis

Tev nebūs nokaut.

Sestais bauslis

Tev nebūs laulību pārkāpt.

Septītais bauslis

Tev nebūs zagt.

Astotais bauslis

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.

Devītais bauslis

Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu.

Desmitais bauslis

Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.Skat.  Māc. JĀNIS BIRĢELIS,

MŪSU TICĪBAS PAMATI