Mūsu svētdienas skola

Sadaļas satura virsrakstus skatiet slejā kreisajā pusē‍ - Svētdienass skola!
<-------------------------


‍‍Sākot ar Pļaujas svētkiem līdz pat maija beigām, katru svētdienu dievkalpojuma laikā mēs pulcējamies uz nodarbībām baznīcas augšistabā. Šajā gadā tās apmeklēja 7 līdz 9 bērni vecumā no 2 – 10 gadiem.

Nodarbības vadām mēs - skolotāja Ilze un skolotāja Līga.

Pirms katras nodarbības mēs kopā ar visiem draudzes ļaudīm sapulcējamies baznīcas altārtelpā, lai saņemtu Dieva svētību. Tad dodamies augšā, kur ar lūgšanu sākas mūsu nodarbība.

Iesākumā bērni labprāt pastāsta par aizvadītās nedēļas jaunumiem un piedzīvojumiem. Notikušajā itin bieži var atrast kādu sakarību ar mūsu kārtējās nodarbības tēmu, kurā iepazīstam Dievu kādā no Bībeles stāstiem. Apskatām bildes un gleznu reprodukcijas, kas attēlo stāstu notikumus, darbojamies dažādos radošajos uzdevumos un pārrunājam, ko uzzinātais nozīmē mūsu pašu un apkārtējā dzīvē.

Tas viss iespējams, pateicoties interesantajam palīgmateriālam „Pieaugot Kristū”, par ko paldies LELB svētdienas skolu nozarei. Tās ir darba lapas, kurās var līmēt uzlīmes, krāsot, griezt, un veikt citus darbiņus, vienlaicīgi nostiprinot šodien uzzināto.


Šeit arī top daudzi jauki
bērnu zīmējumi.

Dažreiz nodarbībās piedalās kāds „ciemiņš”, visbiežāk tā ir lelle, vārdā Asniņš. Tas ir ļoti zinātkārs puisēns, kuram arī skolā daudz kas atgadās, un bērni nu var palīdzēt, jo viņi taču šodien uzzinājuši kādu labu padomu, lasot Bībeles stāstu. Asniņš uzdod āķīgus un arī smieklīgus jautājumus un mums kopā ir jautri.

Lai izkustētos, ejam arī rotaļās vai arī, satupušies uz sijas, spēlējam kādu spēli, kā arī padziedam un nereti panašķojamies ar pašu atnestajiem cienastiem.

Iepriekšējos gados esam piedalījušies dažādos draudzes un ārpus draudzes pasākumos - Laternu svētkos, sadraudzības nometnēs, kā arī konsistorijas rīkotajos interesantajos pasākumos. Ciemojāmies arī mūsu kaimiņu - Augšāmcelšanās draudzes svētdienas skolā, kur notika jauka satikšanās ar Augšāmcelšanās un Mežaparka draudžu svētdienas skolu bērniem.

Par vieniem no īpašākajiem notikumiem izvēršas vasaras nometnes - tajās sabrauc bērni un jaunieši no daudzām Latvijas svētdienas skolām. Nometnēs piedalīties var arī draudzes pieaugušie, katrs tajās atradīs kaut ko sev noderīgu un interesantu, gan kopīgās sporta aktivitātēs, gan radošajās darbnīcās un, protams, Bībeles stundās un lekcijās. Šajā vasarā nometne notiks Mērsragā no 27. līdz 31. jūlijam.


Paldies Dieva gādībai un draudzes atbalstam par mūsu svētdienas skolas mazo pulciņu. Gaidīsim Jūs pie mums rudenī! 


Skatiet mājaslapu: http://www.lelb.lv/lv/?ct=svetdienas_skola