Tezē Eiropas jauniešu tikšanās 2016. gada decembra nogalē

Lūdzu, visu ziņu un fotogaleriju apkopojumu skatiet šeit:
http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1170&start=1