Tēvreize


Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds,
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek
Kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī mūs no ļauna,
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods
Mūžīgi mūžos
Āmen!Ieraksts draudzē 2009. gada 15. novembrī

Ieraksts draudzē 2009. gada 22. novembrī

Ieraksts draudzē 2010. gada 12. decembrī