Nākotnes sapnis

Savulaik mākslinieks Jānis Galdiņš kā brīvprātīgu ziedojumu mūsu draudzei pasniedza DIEVNAMA KRĀSOJUMA projektu ar visiem oficiālajiem apstiprinājumiem un saskaņojumiem.

Pagaidām gan tas ir tikai ieceru līmenī.

Bet tas mums neliedz pamielot acis jau tagad!