Draudzes rēķins bankāSaņēmējs: Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze

Reģistrācijas Nr.: 99500002837

Konts: LV40UNLA0050005053734

Banka: SEB Banka

Bankas kods:
UNLALV2X 

Mērķis: Ziedojums draudzes vajadzībām
  

Gada maksa strādājošajiem draudzes locekļiem *

30 €

Gada maksa pensionāriem

7 €

Gada maksa bērna kopšanas atvaļinājuma laikā

7 €

Gada maksa bezdarbniekiem

4 €

Gada maksa Neredzīgo pansionāta draudzes locekļiem

1 €

Īres maksa par lūgšanu telpas izmantošanu svētdarbībām (laulības, kristības, iesvētības) ārpus dievkalpojuma laika

30 €


Svinības kriptā vai mansardā ārpus draudzes aktivitātēm

30 €

* Tie draudzes locekļi, kuri nevar samaksāt gada maksu, par to informē draudzes priekšnieci. 

**Tabula rediģēta atbilstoši draudzes padomes 2014. gada 29. jūnija lēmumam