Karla Lēvisa of Menāra kaps

 


Rīga, Lielie kapi, Jēkaba nodalījums. Valsts nozīmes vēstures piemineklis Nr.66 - LR KM 1998.gada 29. oktobra rīkojums Nr. 128.


Karls Lēviss of Menārs (Kari Loevvis of Menar) (1855 - 1930) - vācbaltu izcelsmes Latvijas vēsturnieks, arheologs, profesors. Mācījies Štutgartē un Rīgas Politehniskajā institūtā. 1871.-1925.gados Latvijas Universitātes privātdocents. Pirmais publicējis materiālus par gotikas, renesanses un baroka arhitektūru Baltijā, īpaši Latvijā. Pirmais aizsāka izziņas metodes attīstīšanu, kas ir mūsdienu arhitektūras pētniecības metodes pamatā (studijas arhīvos, ēku zondāžas, arheoloģiskie izrakumi utt.). Sastādījis "Livland und Mittelalter" (1895), "Die heidnisches Wallburgen und urgeschichtlichen Grenzen"(1910), ceļvežus pa Vidzemes ievērojamākajām vietām u.c. Latvijai īpaši nozīmīgs darbs "Burgenlexikon fur Alt - Livland" (1922).

Piemineklis veidots no slīpēta granīta obeliska formā. Uzstādīts 1930. gadā.

 
 


Par Karlu Lēvisu of Menāru varat lasīt šeit: http://www.castle.lv/castles4/hroniki/levis.html