Laudamus

Mēs Tevi teicam, mēs Tevi slavējam, mēs Tevi pielūdzam, mēs Tevi godājam, mēs Tev pateicamies Tavā lielā godībā, Dievs Kungs, Debesu Ķēniņ, Tu visuspēcīgais Tēvs! Jēzu Kristu, Tu visu augstākā vienpiedzimušais Dēls, Dievs Kungs, Tu Dieva Jērs, tā Tēva Dēls, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies pār mums, kas nesi pasaules grēkus, pieņem mūsu lūgšanu, Tu, kas sēdi pie Tēva labās rokas, apžēlojies par mums! Jo Tu viens esi svēts, Tu viens esi tas Kungs, Jēzu Kristu līdz ar Svēto Garu Dieva Tēva godībā.