B - Jēkaba nodalījuma izvadīšanas kapliča 


Rīga, Lielie kapi. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 6636 - Dārzu un parku ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālām celtnēm LR KM 1998. gada 29. oktobra rīkojums Nr. 128.

Gotikas un romānikas elementu apvienojums.

Datējums - 1794. gads. 1886.gadā pārbūvēta pēc arhitekta O. Zīversa projekta.

Apmesta mūra celtne ar akcentētu ieejas portālu un virs tā izvietotu zvanu tornīti. Logu ailēm izmantotas smailloku arkas. Sienu augšdaļas akcentētas ar smailloku frīžu joslām.

Uzmērojumi - 1968. gada janvāris, arhitekti Eglājs, Deidule.

No 1990-to gadu vidus celtni izmanto evaņģēliski luteriskā Kristus draudze; 90-to gadu vidū veikts ēkas remonts.