Sadaļas

"Garīgās maizes" sadaļu sarakstu skatieties blakus. Pa kreisi!


Dievkalpojumi

Dievkalpojumi:

Svētdienās 10.00
Trešdienās 18.00

Bībeles stundas:

Katra mēneša 1. un 3. svētdienā 12.00

Svētdienas skola bērniem:

Svētdienās 10.00

Katehēzes mācību stundas:

Trešdienās 19.00

Mācītāja pieņemšanas laiki:

Svētdienās 9.00
Trešdienās 17.00

pieteikšanās pa tālruni: 28358555, 29243697


Izmantojiet Bībeles lasīšanas iespēju internetā:
www.bibele.lv

http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/default.htm


Piedāvājums

Savulaik, kad datori bija retums, arī Bībele nebija internetā.
Tad es ieskenēju
"Jauno Derību".

Ja vēlaties, varat to augšupielādēt savā datorā, jo varbūt, ka tā Jums būs ērtāk lasīt.

Andrejs Cīrulis