Par draudzes gada maksu

Godātais/cienījamā  Rīgas Kristus draudzes locekli/e! 

Lūdzam neaizmirst ikgadējo ziedojumu, ar kuru Jūs apliecināt savu piederību tieši Rīgas Kristus draudzei un no kura katru gadu zināma summa tiek iemaksāta LELB Virsvaldei. Šie maksājumi ļauj nodrošināt regulāras svētdarbības, palīdz nopirkt zāles slimajiem un sedz citus draudzes izdevumus. Ja maksājums netiek veikts divus gadus, atbilstoši LELB Satversmei Jūs tiekat no draudzes aktīvo locekļu skaita atskaitīts. No savas puses apliecinām, ka katru no Jums vēlamies redzēt kā aktīvu un ieinteresētu draudzes locekli.

Savu ziedojumu varat pārskaitīt uz draudzes kontu vai arī nodot draudzes kasierei Rasmai Cibuļskai pēc svētdienas dievkalpojuma. Bankas rekvizīti ir atrodami mūsu mājaslapas sadaļā „Ziedojumi”. Ja neesat pārliecināts, vai Jūsu saistības ar draudzi ir nokārtotas, .... varat iepazīties ar ziedojumu nomaksājušo draudzes locekļu sarakstu.


Ja Jūsu dzīvē ir notikušas būtiskas izmaiņas (mainījies uzvārds, dzīves vieta, tālrunis u. tml.) vai esat izlēmis no draudzes izstāties, lūdzam par to paziņot draudzes arhivārēm 

Dinai Sutrai (tel. 29533479, dina.sutra@gmail.com ) vai 

Ilzei Baronskai (tel. 25917273, ilze.baronska@inbox.lv).


Komunikācijas uzlabošanai lūdzam arī informēt par savu e-pasta adresi.


 


Pārmaiņas no 2014. gada

Gada maksa strādājošajiem draudzes locekļiem *

30 €

Gada maksa pensionāriem

7 €

Gada maksa bērna kopšanas atvaļinājuma laikā

7 €

Gada maksa bezdarbniekiem

4 €

Gada maksa Neredzīgo pansionāta draudzes locekļiem

1 €

Īres maksa par lūgšanu telpas izmantošanu svētdarbībām

(laulības, kristības, iesvētības) ārpus dievkalpojuma laika

 

30 €

Svinības kriptā vai mansardā ārpus draudzes aktivitātēm

30 €

* Tie draudzes locekļi, kuri nevar samaksāt gada maksu, par to informē draudzes priekšnieci.

** Tabula rediģēta atbilstoši draudzes padomes 2014. gada 29. jūnija lēmumam.