Ekskursija pa Jēkaba kapiem pirms 122 gadiemDer St. Jacobi-Kirchhof in Riga. (1773–1895). Von Arend von Berkholz, (Erweiterter Sonderabdruck aus dem „Rig. Tageblatt"). Riga : Verl. von N. Kymmel, 1895.

Jurists Ārends Voldemārs fon Berkholcs (Arend Woldemar von Berkholz) dzimis Rīgā 1863. gadā, miris Drēzdenē 1937. gadā. Savā grāmatā viņš aplūko Jēkaba kapu vēsturi laikā no 1773. līdz 1895. gadam. Spilgtākai uztverei autors izvēlējies teksta izklāstu veidot no ekskursijas vadītāja pozīcijām. Daudz kas no tā, par ko stāsta Ārends fon Berkholcs, laika gaitā ir zudis, mērķtiecīgi iznīcināts vai patvaļīgi pārveidots, tāpēc šodien vairs nav ieraugāms. Taču mums ir iespēja palūkoties uz Jēkaba kapu pagātni grāmatas autora acīm.

Grāmatas fragmentus latviešu valodā tulkojis, komentārus un papildinājumus pievienojis Jānis Turlajs.

2017. g.

Lasiet

  ŠEIT

‍