Dārza svētki, 2009

Neredzīgā draudzes locekle Alise Deičmane, ko visi mīļi sauc par Alisīti, speciāli Dārza svētkiem bija sagatavojusi dzejas lasījumu.Klausieties arī jūs!


Alise lasa dzeju!Dzied Strazdumuižas neredzīgo pansionāta ansamblis.

Skatieties VIDEO!

Ja tur neatveras, mēģiniet ŠEIT!Fotogaleriju skatieties NĀKOŠAJĀ SADAĻĀ!Prieks tīrā veidā

Kādā nesenā intervijā mūsu Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags izteicās, ka viens no faktoriem, kas dod spēku dzīvot, ir prieks.

Atceroties vakardienas Dārza svētkus, vēl šodien gribas smaidīt, jo tur tiešām katram bija iespēja pasmelties tīru un neviltotu prieku.

Protams, tas bija prieks par kopā būšanu, bet domāju, ka arī kas daudz vairāk – šķiet, ka ar mums bija arī pats Prieka Avots.

Mūsu sekulārajā un paviršajā pasaulē dažbrīd var likties, ka Baznīcas balss ir kļuvusi pavisam klusa un nez vai zemes sāls jau nav sabojājusies un ārā izmetama.

Šādi notikumi kā Dārza svētki Strazdumuižā aizgaina šaubas. Klausoties kā mūsu draudzes fiziski neredzīgie (ar garīgo redzi viņiem viss ir kārtībā!) vīri un sievas dzied: „Mēs esam kristieši!” un dziedot kopā ar viņiem, pārņem vienlaikus sajūsma un liels miers.

Viss ir kārtībā! „Ja Dievs ar mums, kas būs pret mums!”

Agra Turlaja


Pateicamies!
 

5. septembrī Neredzīgo biedrības kluba mazajā zālē notika mūsu draudzes rīkotie ikgadējie Dārza svētki. Jaukā laikā tos rīko kluba dārziņā, taču šogad laiks nebija tas labākais.

Kā pirmais runāja mūsu draudzes mācītājs Agris. Var teikt, ka viņš nolasīja audzinošu sprediķi, kurā aplūkotais jautājums jau agrāk daudziem nav bijis pieņemams. Pēc iztirzāšanas Bībeles stundās par šo tēmu daudzi klusē, jo labāk par nevēlamo nedomāt un nerunāt. Reizēm rodas ķecerīga doma – vai pats mācītāja kungs tā būtu ar mieru? Sprediķa pamatdoma ir par strādniekiem, kurus salīga darbā par vienu denāriju. Viņi vaiga sviedros strādāja no rīta līdz vakaram. Stundu pirms darba beigām tiem pievienojās nesalīgtie strādnieki, tomēr darba beigās visi saņēma vienādu algu. Loģiski, ka strādnieki bija sašutuši. Te nu sākās audzinošais moments. Tika saskatīta skaudība, nenovīdība, pat ļaunums. Var teikt – viss, tikai ne taisnība. Mēs visi piederam Dievam ar miesu un dvēseli. Viņš ar mums var izdarīties, kā grib, pat profesors Feldmanis savā laikā ir teicis, ka uz zemes valda velns, bet debesīs Dievs. Atliek vienīgi secināt, ka katrā vietā rit sava dzīve.

Nākošais runātājs bija jaunais kluba direktors Ilgvars, kurš pauda vēlējumu, lai kultūras iestādēs būtu vairāk dievlūdzēju. Tas nebūtu slikti, tomēr šādus jautājumus vairāk vai mazāk kārto baznīcās.

Jaunums bija tas, ka mūsu pansionāta ansamblītis „Dzīvības avots” vadītājas Silvijas vadībā sniedza koncertu, kurā slavēja Dievu. Dzejoļus skaitīja Alise un Ilgvars. Ida lasīja savus dzejoļus par problēmām uz zemes. Viņa piekrīt tam, ka jālūdz Dievam tās risināt. Kas baznīcā iet, tam jātic Dieva spējām un paša varēšanai. Ir pat sakāmvārds „Palīdzi pats sev, tad arī Dievs tev palīdzēs”.

Draudzes vecākā un mācītāja kungs atcerējās aktīvākos draudzes locekļus, katram pateikdami kaut ko labu. Neskatoties uz tagadējām grūtībām, draudzes Padome bija sarūpējusi bagātīgi klātus galdus. Tālākajā pēcpusdienas gaitā daudz dziedājām „Dzīvības avota” vadītājas Silvijas Radzēvičas un draudzes locekļa Gunta Lielpētera ģitāras pavadījumā. Viņai un mācītāja kungam ir labas un skanīgas balsis ar ļoti labu dikciju. Starp dziesmām garšīgi ēdām. Jaukā saskaņā ar sevi un citiem izskanēja mūsu Dārza svētki. Tie, kurus atcerējās, mājup devās ar dubultu siltumu sirdīs.

Pateicamies draudzes vecākajai Benitai, mācītāja kungam un visiem viņu palīgiem par šiem jaukajiem dārza svētkiem. 

Ida Kronberga 

Juglā, 2009. gada 7. septembrī 


Vēstule no Ilgvara Hofmaņa
 

Labdien, god. Cīruļa kungs!

Nosūtu jums šo dzejoli ievietošanai draudzes mājas lapā.

Vēlos izveidot saiti no draudzes mājas lapas uz Strazdumuižas kluba mājas lapu.

Strazdumuižas kluba mājas lapas saite:
 

http://strazdumuizasklubs.totalh.com/Sakums.html

(Piebilde: Šī saite ne vienmēr darbojas...)

Ilgvars
Hofmanis


 

Luteriski Evaņģēliskās Kristus Draudzes 2009. gada Dārza Svētkiem

 

            Jel saki, mans Kungs,

Kā slavēt man tevi:

Vai kokli man paņemt

Un brīnišķās dziesmās tavu slavu

Kā Dāvidam teikt;

Vai varbūt man gudrību savu

Kā Akvīnas Tomam

Tavā kalpībā likt?

 

            Tu ļaudīm dažādus talantus dāvājis esi,

Bet pats tu par viņiem visiem

Smagu, tik smagu krustu aizvien vēl nes!

2009.08.27.