Dārza svētki, 2018. gada 9. septembrī

Arnolda Brūdera foto