Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
https://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1235

907. In Memoriam

Mājaslapa
2018.02.16 19:45

 


Izsakām sirsnīgu līdzjūtību ‍mūsu draudzes māsai
‍Evai Gurvičai
‍sakarā ar mātes Valentīnas Freimanes nāvi.