Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
https://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1113

787. Nerealizētais baznīcas celtniecības projekts (1937. g.)

Mājaslapa
2016.04.10 14:28

Gatavojoties draudzes jubilejai

Par jaunceļamo Kristus draudzes dievnamu Mežaparkā.

Dieva svētīta latvju tauta grib nest Dievam pateicības ziedus! Mūsu valsts galvaspilsēta, sirmo svētnīcu vidū, Viņam par godu grib pacelties jauni altāri. jaunu dievnamu gaida Mežaparks. Vienotam dievnama celšanas darbam sadevušies Kristus draudze un Mežaparka iedzīvotāji, kuru izvirzītie pārstāvji kā baznīcas celšanas būvkomiteja uz pirmo sēdi sanāca 1937. g. 7. septembrī.

Būvkomitejā no Mežaparka sabiedrības ieiet Tieslietu ministrs Apsītis, prof. P. Sņiķers, doc. Bokalders, arh. Bikše, Hipotēku bankas vec. grāmatvedis Meļķis, Rīgas pils. valdes sekretārs Pļavinskis, —, un no Kristus draudzes valdes priekšsēdis prof. Dāle, pr-a biedrs VEF galv. inž. Liepiņš, māc. doc. E. Rumba, kasiere māc. Grigora kdze, sekretārs Alterments. Komitejas prezidijs konstruējies sekojoši: Priekšsēdis prof. Dāle, pr-a biedrs arh. Bikše, sekretārs Alterments, kasieris vec. grāmatv. Meļķis.

Nolemts iegūt dievnama metu, stājoties sakaros ar baznīcu celtniecībā piedzīvojušākiem arhitektiem. Dievnams paredzēts no ugunsdroša materiāla (apm. 350 sēdvietas). Celšanas izdevumi sniedzas līdz Ls 100.000, kas segsies no draudzēs ziedojumiem dievkalpojumos Gustava Ādolfa Mežaparka) un Pētera-Pāvila baznīcā (Citadelē), draudžu kolektēm u. t. t. ziedojumu vākšanas (listes, zelta grāmata), garīgiem koncertiem un taml.

Evanģel.-luterisko iedzīvotāju dievnama celšanas, prieks ir jo sevišķi liels. Evaņģēliska draudze godinās ar šo celtni savu godības pilno galvu paaugstināta Jēzū Kristū. Savam apskaidrotajam Pestītājam Kristus draudzes dziesma skanēs šeit un mūžībā.

K. B. 


Svētdienas Rīts, Nr. 38 (19.09.1937)

 

‍uzklikšķiniet 2 x, lai redzētu palielināti!