Šī lapa ir izdrukāta no Rīgas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze
Interneta adrese:
https://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1111

785. Kā draudzes jubileju svinēja pirms 80 gadiem (1936. g.)

Mājaslapa
2016.04.08 12:27

Gatavojoties draudzes jubilejai

Rīgas Kristus draudzes desmit gadu pastāvēšanas svētki


Svētdien, 26. aprīlī Kristus draudze atzīmēja Citadeles baznīcā ar svinīgu dievkalpojumu savas pastāvēšanas desmit gadus. Dievkalpojumā piedalījās arhibīskaps Dr. T. Grunbergs un Rīgas prāvests A. Kundziņš. Draudzi apkalpo mācītājs doc. lic. E. Rumba. Prāvesta tēvs uzrunāja draudzi no altāra, pamatodamies uz Ps. 46, 2. Svētku sprediķi teica draudzes mācītājs Rumba par Jāņa ev. 21, 15 — 19. Tad runāja uz draudzi arhibīskapa tēvs no altāra un izcēla šī svētku brīža nozīmi draudzes dzīvē. Viņš arī iesvētīja jaunus sudraba dievgalda traukus, ko sieviešu komiteja iegādājusi, tā sapelnījusi naudu, pārdodot kristīgos rakstus. — Dievkalpojumu kuplināja mākslinieki ar solo dziesmām un neredzīgo dubultkvartets un draudzes koris ar kora dziesmām. Vēlāk notika draudzes vakars, kura piedalījās arī arhibīskapa tēvs. 

Kristus draudze ir viena no mazākām Rīgas draudzēm. Tai ir tik 208 iesvēt. reģ. dr. locekļi. Bet tā var pastāvēt, un darbojas dzīvi un svētīgi. Mazo draudžu priekšrocība ir tā, ka to draudzes locekļu starpā un ar savu mācītāju ir ciešāks kontakts. Tie pazīst viens otru, un katram ir vairāk izdevības aktīvi piedalīties draudzes darbā. 

Šī doma ierosina nopietnas pārdomas: Vai nav mūsu draudzes par lielām? Draudzes ar vairākiem tūkstošiem draudzes dvēseļu kopšanas darbs ir stipri apgrūtināts. Tik lielai draudzes locekļu ir grūti sakust kopā par ticīgo brālīgu vienību. 

Kristus draudzi priekš desmit gadiem nodibināja mācītājs A. Grigors kā neredzīgo draudzi. Viņš pats bija neredzīgs, un gribēja kalpot saviem brāļiem, kam Dievs uzlicis to pašu krustu: iet caur dzīvi bez miesīgo acu gaismas. Mācītājam A. Grigoram bija lemts darboties tik dažus mēnešus, Dievs aizsauca viņu mūžībā pašos spēka gados. Neredzīgo draudze agrāk sapulcējās Pāvila baznīcā. Tagad tā ir atradusi pastāvīgu vietu Citadeles baznīcā kopā ar igauņu draudzi.

Kristus draudze bija tik sākuma neredzīgo draudze, tagad tajā var iestāties katrs, kas tik vēlas. Tagad var sacīt: Viņas vairākums ir redzīgo draudze. Lai svētīts ir garīgais darbs Kristus draudzē visos tais gadu desmitos, ko Dievs tai dāvās nākotnē. 


Svētdienas Rīts, Nr.19 (03.05.1936)


‍Raksta sākums šeit

‍Raksta noslēgums šeit