Statistics for: kristusdraudze.lelb.lvAwstats Web Site
Last Update: 01 Jan 2011 - 04:00
Reported period:Month Dec 2010
Close window
 
Keywords used on search engines  
1050 different keywordsSearchPercent
tēvreize1465.5 %
sutra1064 %
agris1003.8 %
kristus501.9 %
draudze411.5 %
baznīca341.3 %
ziemassvētku301.1 %
mēness250.9 %
un230.8 %
par220.8 %
kalniņš210.8 %
krists190.7 %
tevreize160.6 %
rīgas160.6 %
dievkalpojumi160.6 %
luterāņu150.5 %
draudzes150.5 %
iela140.5 %
ielā140.5 %
skan130.4 %
dziesmas130.4 %
luteriskā130.4 %
gundars120.4 %
notis120.4 %
baznica110.4 %
zvaniņš110.4 %
diena100.3 %
jānis100.3 %
dziesmu100.3 %
jāna90.3 %
jēruma90.3 %
no90.3 %
ar90.3 %
svētdienas80.3 %
ir80.3 %
ceipe80.3 %
tu80.3 %
ziemassvetku80.3 %
ak80.3 %
baznīcā80.3 %
evaņģēliski80.3 %
jolanta70.2 %
zbigņevs70.2 %
bībeles70.2 %
170.2 %
rīts70.2 %
luteranu70.2 %
mārtiņš70.2 %
dzimšanas70.2 %
kapella70.2 %
mācītājs70.2 %
jaungada70.2 %
jēkaba70.2 %
dina60.2 %
korālis60.2 %
ennītis60.2 %
rīgā60.2 %
1-1460.2 %
macitajs60.2 %
oskars60.2 %
iesniegums60.2 %
gudrie60.2 %
agnese60.2 %
stankevičs60.2 %
nakts60.2 %
zvaigznes50.1 %
vanaga50.1 %
ziemassvētkos50.1 %
raksti50.1 %
trapučka50.1 %
tradīcijas50.1 %
baznīcas50.1 %
gatis50.1 %
kristusdraudze.lelb.lv50.1 %
lūgšana50.1 %
jakušonoka50.1 %
lelb50.1 %
kas50.1 %
kristine50.1 %
meness50.1 %
rigas50.1 %
trīs50.1 %
dzejoļi50.1 %
medus50.1 %
dzeja50.1 %
evija50.1 %
sadovņikovs50.1 %
sāļais50.1 %
bleidele50.1 %
tev40.1 %
cerpinska40.1 %
joahims40.1 %
laulibu40.1 %
cēris40.1 %
ziemassvētkiem40.1 %
rihards40.1 %
skride40.1 %
cilvēka40.1 %
luteriskais40.1 %
medne40.1 %
firss40.1 %
baznicas40.1 %
sutre40.1 %
širina40.1 %
grāmata40.1 %
austrumu40.1 %
ruta40.1 %
apsveikums40.1 %
ziemassvētki40.1 %
potehins40.1 %
kontakti40.1 %
vārdi40.1 %
sprediki40.1 %
benita40.1 %
biedrība40.1 %
dievkalpojums40.1 %
jansone40.1 %
ilva40.1 %
ev.40.1 %
iesvetibas40.1 %
priecīga40.1 %
talente40.1 %
dziesma40.1 %
neanders40.1 %
anita40.1 %
bogdanovs40.1 %
kristiešu40.1 %
bērziņš40.1 %
jēzus40.1 %
veisa40.1 %
lai30.1 %
matīss30.1 %
kristīne30.1 %
mežus30.1 %
piedošanas30.1 %
sniegs30.1 %
arnolds30.1 %
skola30.1 %
varis30.1 %
adventa30.1 %
intervija30.1 %
luteraņu30.1 %
es30.1 %
kungs30.1 %
svētdienās30.1 %
ilze30.1 %
luteriskās30.1 %
vaišļa30.1 %
liene30.1 %
ticības30.1 %
maksa30.1 %
sv.30.1 %
kristīgie30.1 %
lakstigals30.1 %
nošu30.1 %
guntis30.1 %
ielas30.1 %
kapsetu30.1 %
maris30.1 %
nīkajas30.1 %
mob30.1 %
bērnu30.1 %
sprediķis30.1 %
kārtība30.1 %
pretim30.1 %
pantiņi30.1 %
dziesmām30.1 %
bērniem30.1 %
beiere30.1 %
jēzu30.1 %
inese30.1 %
latvijas30.1 %
saraksts30.1 %
lv30.1 %
latvijā30.1 %
gramata30.1 %
brūdere30.1 %
ieva30.1 %
inga30.1 %
kristīgas30.1 %
zvaigzne30.1 %
dievkalpojuma30.1 %
auzuleja30.1 %
neredzīgo30.1 %
dāgs30.1 %
janīna30.1 %
darbi30.1 %
sarkandaugavas30.1 %
pārklāj30.1 %
evanģēliski30.1 %
oto30.1 %
apliecība30.1 %
izejam30.1 %
lutera30.1 %
bet30.1 %
kursīte30.1 %
felicita30.1 %
kad30.1 %
330.1 %
30.1 %
atzinas20 %
baznĪca20 %
laura20 %
linda20 %
jauna20 %
sprediķi20 %
of20 %
tēv20 %
pūcītis20 %
dāvis20 %
garīguma20 %
māņticība20 %
dzejā20 %
mākslas20 %
garīgās20 %
sandis20 %
vakara20 %
stunda20 %
apbedīšanas20 %
cinkuss20 %
kovals20 %
jo20 %
dēļ20 %
caur20 %
artis20 %
ojārs20 %
igauņu20 %
stukāne20 %
garīgo20 %
dievkalpojumu20 %
pēcnāves20 %
krīzes20 %
leģenda20 %
laulibas20 %
jūs20 %
kapi20 %
menārs20 %
dienā.20 %
kristību20 %
sniega20 %
brašmane20 %
centra20 %
janis20 %
liktenis20 %
dvēseles20 %
stunda.lv20 %
20 %
nometne20 %
vēlējumi20 %
vadība20 %
protestantu20 %
ziemassvetkos20 %
grāmatas20 %
sv.Ģertrūdes20 %
līdzjūtība20 %
freibergs20 %
www.luterāņu20 %
zvanins20 %
dzintars20 %
riga20 %
luterĀŅu20 %
madlēna20 %
rubens20 %
vita20 %
bīskape20 %
katru20 %
sutrs20 %
katoļu20 %
ziemassvetki20 %
karlis20 %
valda20 %
dieva20 %
Čiekurkalnā.lv20 %
gad20 %
varat20 %
krauja20 %
latvija20 %
barcis20 %
pumpurs20 %
laulības20 %
piemineklis20 %
kristīgās20 %
vanda20 %
arno20 %
www.lelb.lv20 %
leinasare20 %
terezes20 %
bērni20 %
kārdināšanu20 %
dienas20 %
bezmaksas20 %
jn20 %
svetdienas20 %
nodeva20 %
jaunajā20 %
slokenbergs20 %
mātes20 %
arhīvs20 %
kristusdraudze20 %
apraksts20 %
lielmanis20 %
iesvētības20 %
zvaigžņu20 %
artūrs20 %
reize20 %
-20 %
brūvere20 %
draudzei20 %
skaistais20 %
briekmane20 %
anglijā20 %
pilsētas20 %
kapu20 %
senā20 %
mums20 %
pavila20 %
dzejolis20 %
pie20 %
jana20 %
amerikā20 %
zīmējumi20 %
andris20 %
pasaules20 %
albatross20 %
sieva20 %
redzēt20 %
adris20 %
vardi20 %
baznicu20 %
garīdie20 %
sandra20 %
langenfelds20 %
6.decembri20 %
lēviss20 %
staņēvičs20 %
20 %
luteriskajai20 %
priekšstati20 %
ko20 %
notīm20 %
korali20 %
kristietiba20 %
www.20 %
kristības20 %
liga20 %
grĒksŪdze20 %
sihtors20 %
stāsti20 %
sauc20 %
krusta20 %
piemeklēja20 %
brauc20 %
vineta20 %
grīnberga20 %
ivars20 %
dievs20 %
pēteris20 %
valerijs20 %
ļitvinova20 %
20 %
zane20 %
priecīgā20 %
talis20 %
Šleija20 %
luteriskajā20 %
aktrise20 %
vesturiskas20 %
zemes20 %
andrejs20 %
meža20 %
uzturēt10 %
kristu10 %
dēls10 %
ziema10 %
filmas10 %
staņēviča10 %
vamieras10 %
koralis10 %
olšteina10 %
blumbahs10 %
batarags10 %
jeses10 %
broce10 %
priekšā!10 %
semestrim10 %
lakstīgals10 %
pamatā10 %
kuzņecova10 %
podniece10 %
invaliditāti10 %
mūzikas10 %
e-pasta10 %
daina10 %
neticīgā10 %
sv10 %
kristietibā10 %
atjaunot10 %
sīkas10 %
man10 %
annija10 %
neticīgais10 %
darbs10 %
legendas10 %
bites10 %
saknītes10 %
celtnes10 %
vasaras10 %
iepriekšējas10 %
pārkāpumu10 %
pavasara10 %
draudzē10 %
kuru10 %
rīga10 %
alfs10 %
sintija10 %
imants10 %
svētīšana10 %
smiltniece10 %
miruso10 %
maize10 %
statistika10 %
kapelāne10 %
kapa10 %
izpausmes10 %
-mezs10 %
priekšā10 %
ilgas10 %
runas10 %
izdzīvošanas10 %
ziemassvetkiem10 %
partūlkoja10 %
k.lēviss10 %
konsuello10 %
lut.10 %
kloster10 %
baznĪcĀ10 %
j.k.10 %
gids10 %
turpretī10 %
luterānis10 %
lietās10 %
kokina10 %
dmitrijs10 %
palīdzi10 %
j.baumanis10 %
vēlas10 %
rubenis10 %
torņkalna10 %
jeruma10 %
lut10 %
devējs10 %
velet10 %
īsie10 %
evaņģēlijs10 %
jautrite10 %
rusis10 %
piramīdas10 %
stankeviču10 %
deja10 %
vecakie10 %
polija10 %
id=1710 %
26.12.201010 %
raksturojums10 %
cerības10 %
ebreju10 %
e-pasti10 %
latvija.pavilosta197710 %
laikraksti10 %
senos10 %
dārta10 %
halturina10 %
malkeviča10 %
laiks10 %
egīls10 %
fotogalerija10 %
sirds10 %
ligita10 %
neredzīgie10 %
kalme10 %
šādu10 %
kvāla10 %
iekārtota10 %
normunda10 %
passacereti10 %
evelīna10 %
zemberga10 %
gudrie.10 %
vieta10 %
garīga10 %
petschory10 %
padomju10 %
lancmanis10 %
plāns10 %
saskaņā10 %
klišāne10 %
piedosanas10 %
decembri10 %
problemas10 %
zaļakmentiņa10 %
elvis10 %
stila10 %
bez10 %
straumane10 %
mani10 %
kapsētu10 %
piedzimsana10 %
jaunatne10 %
agboblī10 %
mācītājsgundars10 %
bibliografiskais10 %
hela10 %
gara10 %
grinberga10 %
pieteikums10 %
kļaviņš10 %
pareģotāja10 %
strazdumuižas10 %
mili10 %
apģērbu10 %
oŠleja10 %
ziemas10 %
jugla10 %
arhibiskape10 %
radās10 %
veseta10 %
augstāka10 %
paligus10 %
tuvas10 %
peldbaseins10 %
kristigas10 %
von10 %
e-pasts10 %
ceļiniek10 %
lūgšanas10 %
krievija10 %
kristinei10 %
zbignevu10 %
jāņa10 %
lettland10 %
trepšs10 %
skolotajs?10 %
draudzība10 %
gada10 %
jaunais10 %
svētīgā10 %
freimanis10 %
ārsts10 %
kristietim10 %
nikolasu10 %
bet-10 %
mākoņiem10 %
2010 %
piedzimšanu10 %
foto10 %
kripēns10 %
tika10 %
šablovskis10 %
sinonīmi10 %
krimināllikums10 %
brūvele10 %
dzimšanu10 %
svētīts10 %
cik10 %
naktī10 %
vakars10 %
dziesmas-baznica10 %
luteriska10 %
pelna10 %
gertrudes10 %
loceklu10 %
cilvēks10 %
2.decembrī10 %
piesists10 %
viņa10 %
ošleja10 %
otto10 %
tramvajs10 %
notikušais10 %
kardiogramma10 %
bildes10 %
gavēnis10 %
dievmaizem10 %
anda10 %
luteriski10 %
nav10 %
rozīt10 %
sākas10 %
vecgada10 %
makovska10 %
petschori10 %
konkurss10 %
augstākā10 %
mācības10 %
otram10 %
tālrunis10 %
ticīgie10 %
uģis10 %
laikmetīgās10 %
teksts10 %
stils10 %
viktoria10 %
abučs10 %
evaņģeliskās10 %
6.jūnijs10 %
vīri10 %
cilvēkiem10 %
mīlestības10 %
m10 %
cietumā10 %
lejupielāde10 %
ordenis10 %
lielbritanija10 %
manceļa10 %
ugis10 %
stasts10 %
cena10 %
vājināti10 %
maklakovs10 %
tavā10 %
hūns10 %
benfelde10 %
ķēniņu10 %
sv.annas10 %
ved10 %
menes10 %
vija10 %
bēras10 %
taisies10 %
barība10 %
priekules10 %
pakāpe10 %
lelde10 %
arājs10 %
granīta10 %
animisma10 %
dievnamā10 %
citādi10 %
piramīdas?10 %
sodi10 %
stadt10 %
ārā10 %
uznemsana10 %
mūzika10 %
manus10 %
darba10 %
sirdis10 %
didzis10 %
trimda10 %
linters10 %
bauslis10 %
pastāv10 %
neredzigie10 %
lieldienu10 %
radio10 %
ārējās10 %
goliātu10 %
apokalipses10 %
sanas10 %
atvediet10 %
gurčus10 %
atpazīšanas10 %
lakstīgala10 %
jezus10 %
redzetajas10 %
huhn10 %
weisswurst10 %
ikvienam10 %
saskaņās10 %
vārdā10 %
aparāti10 %
jonass10 %
meistars10 %
sapni10 %
apgrēcināti10 %
zūd10 %
laikā10 %
edmunds10 %
visas10 %
tornkalna10 %
muceniece10 %
sprediķu10 %
reizes10 %
arhitekts10 %
lejupielade10 %
kapelāni10 %
svētceļojumi10 %
ozola10 %
atkāpšanos10 %
ja10 %
svēto10 %
adrickis10 %
aizskar10 %
stankevičš10 %
valters10 %
ofisa10 %
līga10 %
palīdzība10 %
jātnieki10 %
svētais10 %
kori10 %
alleluja10 %
laima10 %
patiesi10 %
aleksandra10 %
jaunumi10 %
bells10 %
veca10 %
svētvietas10 %
belusovs10 %
adventā10 %
trauki10 %
zbigņevu10 %
ermansons10 %
mistika10 %
tas10 %
vīru;10 %
dome10 %
īpašumā10 %
tādeļ10 %
normunds10 %
sievu10 %
grante10 %
centralizācija10 %
ieejas10 %
nujorkas10 %
luters10 %
zinu10 %
satura10 %
baldones10 %
ka10 %
dolacis10 %
skolas10 %
atziņas10 %
baumanis10 %
jaiet10 %
aikido.10 %
macitaja10 %
aprūpe10 %
galerija10 %
vācijā10 %
neredzīga10 %
diplomētais10 %
tagad10 %
svetiga10 %
cilveki10 %
masas10 %
barkovskis10 %
pantini10 %
piedzimšanu.u10 %
piedzimšana10 %
celtnem10 %
piedzimsanu10 %
dzīvi?10 %
skolā10 %
Ēriks10 %
pielūdzēji10 %
sv.agneses10 %
muzam10 %
kalniņš-bergs10 %
tiem10 %
tiesības10 %
ziņu10 %
fialas10 %
skaits10 %
ļipatova10 %
svēti.10 %
askolds10 %
svētlaimes10 %
teicējs10 %
arhitektūra10 %
dolace10 %
kristum10 %
luga10 %
mācībā10 %
lauliba10 %
dusas10 %
valdītu10 %
liena10 %
piedzimšanas10 %
evangeliska10 %
sūtīja10 %
pieaugušajiem10 %
zelders10 %
margarita10 %
izcelšanos10 %
telojums10 %
iepazīšanās10 %
jezu10 %
3.ģimnāzijas10 %
taisniba10 %
nometnes10 %
stiprināti10 %
gals10 %
pakape10 %
mk.10 %
pārdomas10 %
jērums10 %
telefons10 %
teoloģija10 %
1.latviešu10 %
rozītis10 %
ziemele10 %
klusa10 %
komponists10 %
medmasa10 %
kada10 %
ziedot10 %
vēlejums10 %
uz10 %
cauka10 %
kļava10 %
alberts10 %
nebus10 %
kristīgi10 %
lintere10 %
eimanis10 %
jingle10 %
25.10 %
cilvēku10 %
mākslinieks10 %
dzeloji10 %
terēzes10 %
bērna10 %
jņ.10 %
inurl10 %
dzīvi10 %
sala10 %
kurajev10 %
jūlijs10 %
morāli10 %
litānija10 %
eņģelis10 %
lice10 %
kāds10 %
iesvētībām10 %
rits10 %
pastorālais10 %
poga10 %
elmārs10 %
pulkstene10 %
teātris10 %
šaudījās10 %
pieteikties10 %
katram10 %
dāvanas10 %
kaņepe10 %
liepiņa10 %
lielpēteris10 %
loma-luterāņiem10 %
skatijuma10 %
agra10 %
lielmane10 %
valstu10 %
kopā10 %
prinča10 %
menesi10 %
krustā10 %
esilabs.lv10 %
baiba10 %
pastorālā10 %
tiek10 %
sarunas10 %
iveta10 %
rakstības10 %
svētīta10 %
agneses10 %
bruvele10 %
naudas10 %
avīzes10 %
pestīšanas10 %
pašvaldības10 %
vectēvs10 %
nokaujiet10 %
ilmārs10 %
vislabākais10 %
evaņģēliskā10 %
nikajas10 %
augsup10 %
berzins10 %
patrika10 %
nais10 %
kokins10 %
launa10 %
biografija10 %
skaistu10 %
dzirdes10 %
annas10 %
izlīgšanu10 %
minhenes10 %
lugsana10 %
grēksūdzes10 %
roze10 %
kādi10 %
zarberga10 %
nomākti10 %
bērniņš10 %
bahs10 %
sarkana10 %
katlakalna10 %
kristusdraudze.lelb10 %
bukāte10 %
būtu10 %
vecāgada10 %
dace10 %
arnis10 %
kantātes10 %
viņu10 %
200910 %
religija10 %
baznica?10 %
nešķīsti10 %
golgātas10 %
sallija10 %
vai10 %
ingmars10 %
kristiga10 %
svētku10 %
sniegšanu10 %
p.10 %
katedrāle10 %
milestibas10 %
210 %
pazušanas10 %
zvērests10 %
solis10 %
rolands10 %
bērziņs10 %
slavēšanas10 %
reģistrācijas10 %
kalkutas10 %
vīrs10 %
līva10 %
skaisti10 %
apmeklējumu10 %
likumi.lv10 %
pasaulē10 %
m.kuznecova@gmail.com10 %
priekštelpa10 %
mana10 %
brāļi10 %
tautu10 %
jūsu10 %
tos10 %
maznodrošinātajām10 %
gospelkoris10 %
draudzību10 %
rīta10 %
pareizticīgajiem10 %
sievieti10 %
māsām10 %
piekariņš10 %
mazā10 %
elkdievībā10 %
laikos10 %
elku10 %
birzniece10 %
310110-2030410 %
piedzimšanu.10 %
dāvana10 %
sirsnīga10 %
sinode10 %
dzim10 %
vasks10 %
farizejs10 %
katehēze10 %
dazadu10 %
apkalns10 %
ēģiptiešu10 %
vājredzīgie10 %
strazdumuiža10 %
tie10 %
galerijas10 %
izskatas10 %
ķipēna10 %
lugšana10 %
andrej10 %
decembrī10 %
agbobli10 %
pavlovics10 %
nepatiesu10 %
cinis10 %
liecību10 %
filips10 %
trenējas10 %
pateicos10 %
šurp10 %
infektoloģijas10 %
ziemassvĒtki10 %
vajadzību10 %
lielie10 %
ev10 %
batars10 %
avīze10 %
gimenēm.10 %
artmane10 %
edvins10 %
kalnā10 %
kutsche10 %
liepina10 %
Other words501.9 %Advanced Web Statistics 6.9 (build 1.925) - Created by awstats