Statistics for: kristusdraudze.lelb.lvAwstats Web Site
Last Update: 01 Aug 2010 - 04:00
Reported period:Month Jul 2010
Close window
 
Keywords used on search engines  
580 different keywordsSearchPercent
kristus292.4 %
draudze282.3 %
beļickis242 %
agris211.7 %
sutra201.6 %
jans201.6 %
tēvreize191.5 %
priesteris131 %
par121 %
eksorcists121 %
kapi110.9 %
baznīca110.9 %
jānis100.8 %
rīgas90.7 %
laura80.6 %
kristīne80.6 %
uldis70.5 %
laulību70.5 %
macitajs70.5 %
ieva70.5 %
luteriskā70.5 %
baznīcā70.5 %
jēkaba70.5 %
jekaba70.5 %
daina60.5 %
jolanta60.5 %
un60.5 %
drone60.5 %
kristu50.4 %
svētdienas50.4 %
daiga50.4 %
medne50.4 %
rasma50.4 %
krisjanis50.4 %
ošleja50.4 %
riga50.4 %
belickis50.4 %
ozola50.4 %
inese50.4 %
kapela50.4 %
no50.4 %
cibulska50.4 %
kas50.4 %
dzejoļi50.4 %
riekstiņa50.4 %
draudzes50.4 %
anita50.4 %
iesvēte40.3 %
ingrīda40.3 %
dina40.3 %
juris40.3 %
baznica40.3 %
jēkabsone40.3 %
nometne40.3 %
ukrainas40.3 %
dainis40.3 %
beiere40.3 %
kapu40.3 %
latviesu40.3 %
auzuleja40.3 %
mārīte40.3 %
lauma40.3 %
luterāņu40.3 %
svētā40.3 %
vanags40.3 %
mācītājs40.3 %
batare40.3 %
zīlītis40.3 %
sprediķi30.2 %
apine30.2 %
vanaga30.2 %
vasaras30.2 %
feldmanis30.2 %
dmitrijs30.2 %
torņkalna30.2 %
dārta30.2 %
filma30.2 %
londona30.2 %
liene30.2 %
dziesmas30.2 %
Šķeļot30.2 %
sākotnēji30.2 %
uģis30.2 %
sauca30.2 %
luteranu30.2 %
zigmunds30.2 %
rīgā30.2 %
izvadīšana30.2 %
banga30.2 %
metlāns30.2 %
iela30.2 %
latvijas30.2 %
brūdere30.2 %
kalniņš-bergs30.2 %
neredzīgo30.2 %
benita30.2 %
dāgs30.2 %
dörrich30.2 %
jansone30.2 %
liepiņa30.2 %
holzkirchen30.2 %
kaspars30.2 %
viļņus30.2 %
mēness30.2 %
ko30.2 %
evanģēliski30.2 %
osleja30.2 %
ielā30.2 %
agnese30.2 %
krakova30.2 %
evaņģēliski30.2 %
priesteris-eksorcists30.2 %
zane30.2 %
marita30.2 %
zandersone20.1 %
dievmātes20.1 %
lai20.1 %
of20.1 %
sintija20.1 %
asinis20.1 %
sandis20.1 %
dzejolīši20.1 %
apinis20.1 %
ceipe20.1 %
kara20.1 %
mani20.1 %
macitaju20.1 %
kristību20.1 %
celmiņa20.1 %
jāna20.1 %
ilze20.1 %
ozols20.1 %
ta20.1 %
skolu20.1 %
kripēns20.1 %
zubko20.1 %
kadiķis20.1 %
guntis20.1 %
nav20.1 %
menars20.1 %
kamerāde20.1 %
sāpju20.1 %
kalniņš20.1 %
ved20.1 %
lapiņš20.1 %
gaitas20.1 %
jēruma20.1 %
andreijs20.1 %
l\xc4\xabcis20.1 %
bērnu20.1 %
or20.1 %
tumševics20.1 %
pelle20.1 %
krists20.1 %
rihardo20.1 %
nodeva20.1 %
artūrs20.1 %
radisana-bibele20.1 %
skolas20.1 %
vandāļiem?20.1 %
iesvētībās20.1 %
lakšs20.1 %
pieminekļu20.1 %
jāzina20.1 %
\xc4\x92riks20.1 %
lelb20.1 %
vardi20.1 %
dz.galviņa20.1 %
hvenegard20.1 %
medins20.1 %
ivo20.1 %
levis20.1 %
linards20.1 %
kaņepe20.1 %
roberts20.1 %
bukāte20.1 %
būtu20.1 %
kronblūms20.1 %
vaičūne20.1 %
kristības20.1 %
īle20.1 %
pansionāts20.1 %
pavel20.1 %
dievs20.1 %
felicita20.1 %
kunga20.1 %
algas20.1 %
evangeliski20.1 %
labi20.1 %
vilens10 %
kristaps10 %
grāmatu10 %
pļava10 %
dzejolisi10 %
luteriskas10 %
agenskalna10 %
bērn10 %
aboltina10 %
matīss10 %
Šļakota10 %
karte10 %
iespējas10 %
mansprieks10 %
19.10 %
prieks10 %
kuzņecova10 %
stankevics10 %
sv10 %
sanda10 %
rubeņa10 %
piedošanas10 %
man10 %
zbigņevs10 %
modris10 %
gunta10 %
rīga10 %
pētersone10 %
lv1110 %
piedodu10 %
gundare10 %
kristiesu10 %
imants10 %
miruso10 %
sirina10 %
karlovska10 %
ir10 %
stunda10 %
jēriņš10 %
konsuello10 %
nītaurē10 %
piemestas10 %
piemiņas10 %
francisks10 %
001110 %
alise10 %
dievnams10 %
varis10 %
000210 %
liksnas10 %
igauņu10 %
krustaceļa10 %
paraugi10 %
vēstures10 %
campe10 %
kam10 %
peterupes10 %
karlovskis10 %
pansion\xc4\x81ts10 %
ozoliem10 %
malkeviča10 %
krīzes10 %
salmiņa10 %
laiks10 %
ligita10 %
var10 %
maju10 %
@yahoo.com10 %
fogele10 %
zanda10 %
inta10 %
zelneronoka10 %
plāns10 %
svētki10 %
piedosanas10 %
sev10 %
velickas10 %
es10 %
bez10 %
110 %
svetit10 %
10010 %
aperāns10 %
atsauksmes10 %
agboblī10 %
ārpus10 %
janis10 %
džineta10 %
konsistorijs10 %
bluma10 %
2210 %
kono\xc5\xa1onoka10 %
blezūrs10 %
luteriskās10 %
mediņš10 %
strautmanis10 %
cars10 %
autobuss10 %
pavlovičs10 %
pilnīgs10 %
krusts10 %
apskatit10 %
vandāļiem10 %
pāvels10 %
luteriska10 %
neredz\xc4\xabgo10 %
gundars10 %
vēsture10 %
cilvēks10 %
aizsaule10 %
vecāku10 %
viņos10 %
j\xc4\x81nis10 %
upeniece10 %
jāzin10 %
laul\xc4\xabba10 %
beton\xc4\x93\xc5\xa1ana10 %
tu10 %
zaļakmentina10 %
golgatas10 %
galdi\xc5\x86\xc5\xa110 %
agita10 %
tum\xc5\xa1evics10 %
voldemārs10 %
stanevics10 %
Širina10 %
aizgajusajiem10 %
mahoņins10 %
diena10 %
rīts10 %
baznīcas10 %
stacijas10 %
sprediķ10 %
marta10 %
kurzemniece-pavloviča10 %
bare4us10 %
blekte10 %
kristīt10 %
1.augustā10 %
stasts10 %
dārzs10 %
edgars10 %
junija10 %
mārtiņš10 %
uzraksts10 %
menes10 %
kristīgais10 %
studentam10 %
lelde10 %
mob10 %
gatis10 %
jansons10 %
blezurs10 %
dieva10 %
darba10 %
bergmanis10 %
mazais10 %
salsraktuves10 %
zīmējums10 %
valmieras10 %
ukraina10 %
pieaugušo10 %
lietas10 %
plāte10 %
302010 %
dīvaliņa10 %
skolotaji10 %
kārtība10 %
kristusdraudze.lelb.lv10 %
niedras10 %
princis10 %
stutra10 %
edmunds10 %
dzelmanis10 %
tornkalna10 %
strādā10 %
leinasare10 %
pašvaldība10 %
dzenieties10 %
guntars10 %
metlans10 %
centrs10 %
pantiņi10 %
ja10 %
mikolone10 %
svetdienas10 %
padomes10 %
slimnieki10 %
Ķipēns10 %
valters10 %
lādēšana10 %
friedhofe10 %
līga10 %
kristusdraudze10 %
apraksts10 %
r\xc4\xabgas10 %
žogu10 %
jauniesucentrs.lv10 %
belusovs10 %
vietu...10 %
kristīties?10 %
draudze.lelb.lv10 %
normunds10 %
stankeviča10 %
Žēlsirdības10 %
grante10 %
mācītājam10 %
pēc10 %
remonts10 %
zinu10 %
brūvere10 %
ka10 %
fandejevs10 %
piņķe10 %
ķesterciemā10 %
ezotēriskām10 %
griba10 %
kosmosa10 %
pieminekļi10 %
legzdiņš10 %
arita10 %
v\xc4\xabtols10 %
rita10 %
latvijā10 %
lūgšana10 %
red10 %
henčele10 %
zbignevs10 %
\xc5\xa1traumane10 %
ģirts10 %
namturiba10 %
kristībām10 %
loceklis10 %
jums10 %
inga10 %
gadi10 %
draudze.lv10 %
dze10 %
anglijaa10 %
cesvaines10 %
dievkalpojuma10 %
plāksne10 %
ingus10 %
kristjans10 %
alkohols-10 %
vesturisks10 %
gribu10 %
d10 %
ausma10 %
pieminekli10 %
karnevāla10 %
stankēvičs10 %
www.jauniesucentrs.lv10 %
eduards10 %
kristīna10 %
konfirmanti10 %
jansone-kokina10 %
gaišreģu10 %
biedrība10 %
cilvēku10 %
petersons10 %
anna10 %
baptisti10 %
neredzīgs10 %
dānija10 %
legzdiņa10 %
lapas10 %
kasa10 %
tolpežņikovs10 %
iesvētībām10 %
iesniegums10 %
misionāres10 %
pulkstene10 %
ags10 %
poga10 %
miles10 %
manis10 %
ansambļi10 %
lielpēteris10 %
kazas10 %
baiba10 %
zbigņeva10 %
viens10 %
biele10 %
tērps10 %
m\xc4\x81jas10 %
lungins10 %
banzēna10 %
hermanis10 %
hidroizol10 %
skulptūra10 %
jūlija10 %
stipru10 %
kokins10 %
memoriālā10 %
mickāne10 %
\xc4\xa2ertr\xc5\xabd\xc4\x9310 %
liesma10 %
g10 %
lugsana10 %
roze10 %
arta10 %
zarberga10 %
katlakalna10 %
baidos10 %
laumas10 %
dace10 %
taurenis10 %
drebju10 %
sacred10 %
deičmane10 %
kaldejas10 %
meness10 %
rigas10 %
liga10 %
berklavs10 %
nakšņošanu10 %
ingmars10 %
mahoņina10 %
siliņš10 %
rolands10 %
@gmail.com10 %
galvā10 %
uzņēmējs10 %
amanda10 %
joki10 %
dzintra10 %
pusmucane10 %
jāks10 %
visi10 %
ev.luteriska10 %
muitnieks10 %
taps10 %
labā10 %
krišjānis10 %
jaun\xc4\x8110 %
lutera10 %
kur10 %
koncerts10 %
tualetes10 %
dzeja10 %
birzniece10 %
latviešu10 %
draugiem10 %
dāvana10 %
bībelē10 %
www.krustpils10 %
farizejs10 %
krustiņu?10 %
notiek10 %
polijā10 %
ļitvinova10 %
sv\xc4\x93tdienskolas10 %
bogdanovs10 %
kristiešu10 %
hiv10 %
vidulejs@gmail.com10 %
allelūja10 %
dzejo\xc4\xbci10 %
atgriezies10 %
apsaimniekošana10 %
baznica.lv10 %
asīzes10 %
doma10 %
dzimsanas10 %
alvis10 %
tēvs10 %
dziednieki10 %
pamatų10 %
jēzus10 %
draudžu10 %
laupace10 %
jura10 %
mežecka10 %
torņkalns10 %
@hotmail.com10 %
kad10 %
aizsardzības10 %
unla10 %
lielie10 %
neimane10 %
bedres10 %
1310 %
itga@inbox.lv10 %
pārējās10 %
andrejs10 %
bleidele10 %
edvins10 %
gorbunova10 %
diakonijas10 %
10 %Advanced Web Statistics 6.9 (build 1.925) - Created by awstats