Zvaigznes diena, 2019

Esam iegājuši Epifānijas laikā ar Zvaigznes dienas balli Kristus draudzes atjaunošanas gadadienai, Jēkaba kapelas iesvētīšanai 24 gadus atpakaļ, ordinācijas gadadienai un citām dzimšanas dienām un jubilejām. 

Paldies visiem sveicējiem un laba vēlētājiem!!! :)
Agris Sutra