Galerija par Anitas Uzulnieces ciemošanos Holckirhenā 2014. gada decembrī

Skat.: http://kristusdraudze.lelb.lv/?ct=jaunumi&fu=read&id=1005&start=1