Mācītāja Agra Sutras sprediķis "Svētdienas Rītā"

Uzklikšķiniet uzrakstam:
WP_TEMP_LINK_http://kristusdraudze.lelb.lv/box/files/agra_sutras_spredikis_sv_rita.jpg