Ramona Komandiere


‍‍Pēc Jāz. Mediņa mūzikas vidusskolas absolvēšanas strādāju par klavierspēles
skolotāju bērnu mūzikas skolā Rūjienā, pēc tam Rīgā. Darbs ar bērniem ļoti patika, jutos savā īstajā vietā. Laikiem mainoties, nācās domāt par iztikšanu, tādēļ darba gaitas aizveda prom no mūzikas. Vēlme apgūt ērģeļspēli radās vēlāk, bet tā ilgi palika tikai domas līmenī.
Mana dzīve izmainījās, kad Kristīgās dzīves institūtā apguvu kursu „Ticības un
dzīves integrēšana”. Bija tik brīnišķīgi sajust Dieva mīlestību! Tā kā jau mazotnē tiku kristīta katoļu konfesijā, tādēļ 2009. gadā iesvētījos sv. Jēkaba katedrālē un pirmo reizi pieņēmu Vissvētāko sakramentu. Uzskatu, ka tas, kādēļ šodien esmu baznīcas mūziķe, ir Dieva prāts.
Esmu piedzīvojusi arī ilgāku bezdarba periodu, bet vienmēr man palīdzējusi ticības gaisma un lūgšana. Kad 2014. gadā Kristīgajā radio izdzirdēju Lutera akadēmijas sludinājumu par uzņemšanu Baznīcas mūzikas programmā, sapratu, ka šī ir mana iespēja atgriezties pie mūzikas. Pāris dienu laikā atradu darbu, kuru bija iespējams savienot ar mācībām. Pateicība Dievam!
Ev. Lut Kristus draudzē esmu ērģelniece kopš 2017. gada beigām, kad cienījamais maestro Jānis Kaijaks nolēma beigt aktīvo muzicēšanu. Kopā ar draudzi esam piedzīvojuši manu dievkalpojumu - eksāmenu 2018. gadā, kad bija jābeidz Lutera akadēmija. 
Paldies draudzei par atbalstu!

„Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība!” (Jņ., 14:6)