Svētbrīdis pie neredzīgo māc. Grigora kapa (1936. g.)

Gatavojoties draudzes jubilejai

Svētbrīdis pie neredzīgo māc. Grigora kapa (1936. g.)

Vakar Lielajos kapos Rīgas Kristus draudze ar savu virsganu doc. E. Rumbu kavējās svētbrīdī pie šīs draudzes dibinātāja un pirmā mācītāja Ern. Grigora dusas vietas, sakarā ar 10. g. nāves dienu. Nelaiķis, zaudējis pats acu gaismu, savā laikā organizēja Latvijā pirmo neredzīgo draudzi, tagadējo Kristus draudzi citadelē. Piemiņas svinībās vakar piedalījās arī nel. mācītāja kundze —Šarlota Grigors. Svinības kuplināja dziesmām draudzes koris un cietuma darbinieku orķestris.
Nel. māc. Ern. Grigora kapa vieta greznoja daudziem krāšņiem rudens ziediem.

Laikraksts “Rīts”, Nr. 261

1936. gada 21. septembrī 

Publikācijā ir kļūdains māc. Grigora vārds