Mācītāju atbalsta biedrība

   Mācītāju atbalsta biedrība ir solidāra un demokrātiska pašu mācītāju veidota apvienība, kas veidota ar mērķi sniegt praktisku atbalstu LELB garīdzniekiem dažādās situācijās.

Konts biedru iemaksām un ziedojumiem

„Mācītāju atbalsta biedrība”
Reģ. Nr. 40008202764
Konts AS Swedbank:
LV25HABA0551035754058

Kontakti

web:             www.macitajubiedriba.lv
adrese:       Tukums, Brīvības laukums 1, LV-3101, Latvija
e-pasts:     macitajubiedriba@gmail.com 
Mārcis Zeiferts, mob.29145305
Juris Morics, mob.29220810
Justs Junkulis, mob.29397863