Statistika par 2008. un 2009. gadu

Mēs esam...

(Neliela statistika)
 

Mēs esam skaitliski neliela draudze.

Iksvētdienas dievkalpojumus mūsu draudzē apmeklē vidēji 40-50 cilvēku,
bet trešdienas lūgšanu dievkalpojumus – apmēram 7-10 cilvēki.

Noslēdzot 2009. gadu, mūsu kopējais skaits bija 336.

No tiem 201 reģistrētais draudzes loceklis, kā arī kristītie bērni un jaunieši, kas vēl nav iesvētīti.

2009. gadā draudzē ir notikušas 17 bērnu kristības, 28 pieaugušo kristības un 18 iesvētības. Noslēgtas 13 laulības.

Fragments no draudzes statistikas pārskata par 2009. gadu, kas tika iesniegts LELB virsvaldē:

1. Draudzes locekļu skaits

2009. gadā

2008. gadā

1.1. Pilntiesīgo draudzes locekļu kopskaits

201

241

1.2. Neiesvētīti (vecumā 0-21)

135

118

Kopā

336

359

 

 

 

2. Pieaugums

 

 

2.1. Kristīti bērni

17

55

2.2. Kristīti pieaugušie

28

49

2.3. Atjaunojuši draudzes piederību

4

 

2.4. Pārnākuši no citas baznīcas

 

1

2.5. Pārnākuši no citām LELB draudzēm

1

1

2.6. Šajā gadā iesvētīti

18

71

Kopā

68

177

 

 

 

3. Samazinājums

 

 

3.1. Miruši

 

1

3.5. Pārgājuši uz citu LELB draudzi

1

2

3.6. Kļuvuši neaktīvi

90

127

Kopā

91

130

 

 

 

4. Draudzes locekļu vecums

 

 

4.1. 0-6 gadi

94

 

4.2. 7-17 gadi

40

 

4.3. 18-29 gadi

59

 

4.4. 30-39 gadi

46

 

4.5. 40-49 gadi

30

 

4.6. 50-65 gadi

31

 

4.9. 66-74 gadi

21

 

4.10. 75- un vairāk

15

 

Kopā

336

359

 

 

 

6. Laulības

 

 

6.1. Civiltiesiski salaulāti pāri

13

17

6.2. Laulību iesvēte

1

1