RĪGAS
KRISTUS EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKĀS 
DRAUDZES

PADOME

Ievēlēta 2015. gada 12. aprīlī

 1. AGRIS SUTRA – mācītājs

            mob. tel. 29243697, 28358555; e-pasts: agris.sutra@gmail.com

 1. BENITA  BRŪDERE – draudzes priekšniece

            mob. tel. 26412555, mājās 67916407; 

            e-pasts: benita.brudere@gmail.com

 1. AGRA TURLAJA – draudzes priekšnieces vietniece

            mob. tel. 28678114, mājās 67362030; 

            e-pasts: agra.turlaja@gmail.com

 1. INGA KUNDZIŅA – draudzes priekšnieces vietniece, diakonijas grupas locekle

            mob. tel. 29102892; e-pasts: inga.kundzina@inbox.lv

 1. ILZE BARONSKA – arhīva grupas locekle

            mob. tel. 25917273; ilze.baronska@inbox.lv

 1. RASMA CIBUĻSKA – mantzine

            mob. tel. 26003071, mājās  67145311

 1. ANDREJS CĪRULIS – draudzes mājaslapas redaktors

            mob. tel. 26532379, mājās 67530770; e-pasts: roze50@gmail.com

 1. ILGVARS HOFMANIS – diakonijas grupas loceklis 

            mob. tel. 24119493, mājās 67521597

 1. IDA KRONBERGA – diakonijas grupas locekle

            mob. tel. 27745510,  tel. mājās 67526175

 1. ILZE LEDAUNIECE – svētdienas skolas skolotāja

          mob. tel. 24862473; e-pasts: ilzuks75@inbox.lv

 1. LĪGA LIEPIŅA – svētdienas skolas skolotāja

            mob. tel. 29986850; e-pasts: lieli@inbox.lv

 1. GUNTIS LIELPĒTERIS – jauniešu grupas vadītājs

           mob. tel. 26410961; e-pasts: kautkadaadrese@gmail.com 

 1. LIGITA LAUMA OZOLA – diakonijas darba grupas vadītāja neredzīgo aprūpei

            mob. tel. 29949932, mājās 67532836

 1. ANDA PŪCE  diakonijas grupas locekle

            mob. tel. 29198569

 1. DINA SUTRA – arhīva grupas vadītāja

            mob. tel. 29533479; e-pasts: dina.sutra@gmail.com

 1. RITA ŠTĀLBERGA – diakonijas grupas locekle
 1. ANITA UZULNIECE – kultūras dzīves un ārzemju sakaru organizatore

            mob. tel. 29187510,  mājās  67312253;  e-pasts: anitauz@inbox.lv;                                auzulniece@gmail.com

 1. KRISTĪNE VANAGA – evaņģēliste

            mob. tel. 26563337, mājās.67565348; 

            e-pasts: kristinevng@gmail.com

 

Lai informāciju ievietotu draudzes mājaslapā, tā jānosūta uz adresi: kristusdraudze@gmail.com