LELB Konsistorijas 1989. gada 10. marta rīkojums par Robertu Feldmani